TandartsPraktijk nr. 3, 2017

  Apexresectie mislukt. Wat nu? | Hoofdpijn door implantaten | De partiële kroon | Beperkte mondopening met deflectie | Correctie van kaakasymmetrie | Crowding is een huisvestingsprobleem! | 3D workflows

  De D van ‘digital dentistry’

  In deze TP onder meer aandacht voor het proefschrift van Joerd van der Meer. Ik citeer hem daaruit: ‘We hebben een digitale voorsprong op landen om ons heen en we streven er in Nederland naar om de 3D-tandarts van de toekomst op te leiden.’

  Apexresectie mislukt. Wat nu?

  Een retrograde apexresectie vindt meestal plaats bij elementen waarbij een eerste endodontische behandeling of herbehandeling geen succes had of in gevallen waarbij een wortelkanaalbehandeling niet mogelijk is.

  Implantaten: om hoofdpijn van te krijgen!

  Twee patiënten ontwikkelden hoofdpijnklachten na het plaatsen van een vaste brugconstructie op implantaten in de bovenkaak . In dit artikel nemen we u mee door dit proces: de diagnostiek, de behandeling en het verloop van de behandeling.

  De partiële kroon

  Uit onderzoek is bekend dat de fractuurweerstand van een element aanzienlijk afneemt als een endodontische behandeling aanwezig is en/of een knobbeloverkappende restauratie, dan wel een restauratie die de randlijst onderbreekt.

  Beperkte mondopening met deflectie

  Bij een beperking van de mondopening denkt u natuurlijk aan problemen van het kaakgewricht of van de kauwspieren. We bespreken in dit artikel een casus waarbij in eerste instantie van een gewrichtsprobleem werd uitgegaan, maar waar op basis van systematisch onderzoek en analyse daarvan tot een andere diagnose en behandeling gekomen werd.

  Correctie van kaakasymmetrie

  Een 34-jarige vrouw met een forse asymmetrie van de onderkaak presenteert zich op het gecombineerde spreekuur voor orthodontisch-orthognatische chirurgie. Uit de anamnese blijkt dat deze afwijking in haar puberteit is ontstaan en niet meer progressief is.

  X-puzzel #3

  Een jongeman zonder relevante medische anamnese was op 9-jarige leeftijd tegen een paal gefietst, met als gevolg een trauma in het bovenfront: ongecompliceerde kroonfracturen van 11 en 21.

  Tussen tanden en toetsen

  Anne Guus Teerhuis ontwikkelde een liefde voor het pianospel. En jaren later studeerde hij summa cum laude af aan het conservatorium in Groningen. Zijn tandartsdiploma had hij toen al een jaar op zak.

  Het vijltje erbij neerleggen …

  De zeker niet onomstreden nieuwe WIP-richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’, geautoriseerd door de KNMT, NVM, NVMM, ONT, Stichting WIP en de VHIG, is al enkele maanden een feit. In deze aflevering: het endodontisch instrumentarium.

  Crowding is een huisvestingsprobleem!

  Om verantwoord orthodontische behandelingen uit te voeren is het belangrijk op voorhand te onderkennen of er voldoende ruimte aanwezig is op alveolair niveau. Je verhoogt de kwaliteit van de behandeling door niet alleen aandacht te hebben voor het supragingivale deel, maar ook voor het alveolaire deel van de dentitie.

  3D workflows

  Joerd van der Meer heeft aan het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek verricht naar de mogelijkheden die 3D-technologie biedt bij onze patiëntenzorg.

  Gepaste reactie?

  Als er in de praktijk wat mis gaat, willen tandartsen de schuld daarvan nog wel eens bij de patiënt leggen. Dit geeft namelijk een comfortabel gevoel. Bijvoorbeeld door onverwacht te slikken, zijn tong in de boor te steken, niet voldoende zijn mond te openen, et cetera.

  ‘Derde hand’ en de hersenen

  Uit onderzoek blijkt dat Homo neanderthalensis en Homo habilis hun rechtersnij- en hoektanden gebruikten bij bepaalde handelingen. Dit heeft merkwaardige implicaties voor de evolutionaire ontwikkeling van het brein.

  Ongerustheid alom?

  Beste Luzi, ik heb vandaag een patiënt van 35 jaar voor de eerste keer gezien, met de volgende anamnese: zij heeft aanvallen van epilepsie zonder bewusteloosheid. Het moet een bijzondere vorm zijn volgens de patiënt.

  Dahlen – wanneer en hoe?

  Gebitsslijtage die geen gelijke tred houdt met de leeftijd is een veelvoorkomend probleem: vaak multifactorieel en niet eenvoudig op te lossen. Maar wanneer is slijtage nog fysiologisch en wanneer pathologisch?

  X-puzzel #3 – bevindingen

  We toonden solo’s van de 11 en 21 van een 17-jarige jongen. Beide elementen hadden acht jaar eerder een trauma opgelopen bij een fietsongeluk en werden vervolgens behandeld. Als we deze foto’s zien, wat zien we dan? Dit zijn onze bevindingen:

  Intercollegiaal online

  In het februarinummer van TP vroegen we u om advies inzake een probleem bij een 12-jarige patiënt. Hij is ongelukkig met zijn dentitie en zijn ouders maken zich zorgen nu hij naar de middelbare school gaat.

  Advies gevraagd over facings

  Patiënte behandelden we in 2015 met een paar composietfacings om de diastemen te sluiten. Recent zag ik haar weer. Ze vond het door ons bereikte eindresultaat toch niet zo mooi.