Home Column

Column

Column | Kiezen of vliegen

Amputeren wegens geldgebrek. Een tand of kies trekken, niet om medische redenen, maar financiële. Dit komt helaas te vaak voor in de praktijk en wellicht steeds vaker, want alles wordt duurder en voor een aanzienlijk deel van de bevolking betekent dit dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Handjes kussen

‘Laatst heb ik me vermaakt met een bezoek aan een knappe dame. Zij is tandarts. Zij trok mijn kiezen en ik kuste haar handjes. Het is ontzettend prettig de handjes van een tandarts te kussen. Moet u eens proberen!

Column | Patiëntje pesten

Een week of twee geleden kwam ik op onaangename manier in aanvaring met mijn vrouw. Dat gebeurt wel eens vaker, maar deze keer was het nogal publiekelijk; ze reageerde namelijk op één van mijn LinkedIn posts waarin ik een patiënt die een hele lelijke één sterren review over de praktijk had geschreven, van repliek diende.

Ketenvorming

‘Ik zie allerlei soorten ketenvorming. Ik vind ketenvorming een verzamelnaam waar vaak aan geadresseerd wordt zonder verwijzing naar de vorm. Samenwerkingen laten ontstaan tussen tandartsen op een manier dat de arts zijn of haar autonomie gewaarborgd blijft, waarin de arts de vrije keuze krijgt om zich wel of niet met bepaalde randzaken zoals de kleur van de kamer of soort composiet mee bezig te houden.

Column Dentocrief: Ontmanteling

Met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg in 2006 werden de coöperatieve ziekenfondsen vervangen door commerciële zorgverzekeraars (stichtingen ‘zonder winstoogmerk’) waarmee het solidariteitsbeginsel plaats maakte voor de markt van vraag en aanbod. Concurrentie tussen alle betrokkenen werd het leidende principe, terwijl de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) als marktmeester toezicht hield op een deugdelijk verloop.

Een klap voor alle zorgverleners

Een aantal weken geleden deed ik mee aan een whisky proeverij in Ierland. Daar was toevallig ook een van mijn oude opleiders van de universiteit bij aanwezig. Zoals het gaat bij zo’n reis, praatte hij over zijn werkzame leven.

Onbarmhartig

Hoe leid je iemand op tot een onberispelijk vakman? De weg naar de beheersing van het vak is lang en ligt vol obstakels. Het is eindeloos oefenen en opnieuw beginnen, zonder verlies van motivatie. In mijn opleiding tot tandarts brachten de zaalassistenten mij het vak bij. Zij keurden je werk in principe af, het moest altijd beter.

Vrij tarief voor de periodieke controle!

Toen TP vroeg of ik een column zou willen schrijven naar aanleiding van het (als vijfjarig experiment) vrijgeven van de tarieven voor facings en bleken (‘cosmetische mondzorg’), was mijn eerste reactie dat ik daar weinig voor voelde.

Geen quick fix voor acute problemen in mondzorg

Opportunistische ingrepen in de mondzorg dragen niet bij aan de oplossing van acute problemen. Politici moeten eerst nadenken, stelt hoogleraar algemene tandheelkunde Albert Feilzer in een publicatie in NRC. 
Algemene tandheelkunde

Duurzaamheid en verre reisjes

De brandende hooibalen en bergen asbest staan ons nog helder voor ogen. De blauw-wit-rode vlaggen zie ik nog elke dag. De stikstofcrisis houdt ons al maanden bezig. Terwijl het kabinet genoot van een welverdiende vakantie vochten voor- en tegenstanders van de boerenprotesten elkaar op sociale media de tent uit.