Home Column

Column

Uit de oude doos | Column Ditte Wooning

“Op de foto waren een man en een vrouw te zien, ik schat een stelletje van eind twintig, met een tweeling in een tweepersoons wandelwagentje wandelend in de Efteling”

Kindertandheelkunde

Medisch gecompromitteerd

Het cariësrisico is soms groter bij een medisch gecompromitteerd kind. Een meisje van 6 jaar is vanaf haar 2e jaar bekend met diabetes 1. Bij een lage suikerwaarde 's nachts wordt een winegum in haar mond geschoven zonder haar wakker te maken.

Even alles nog een keer checken | Column Marleen de Groot

"Ik zeg gewoon 'We kunnen!' tegen een willekeurige persoon, en negen van de tien keer loopt er gewoon iemand mee"

Privacyparanoia

We moeten voldoen aan allerlei richtlijnen en protocollen, verslaglegging en dossiervorming. Sinds kort is daar de wet op de privacy (AVG, algemene verordening-gegevensbescherming) bijgekomen. Het zijn allemaal zaken die op zichzelf belangrijk zijn, maar ze leiden ons wel af van de kerntaak van ons werk: zorg leveren.

Sophie | Column Ditte Wooning

"We laten haar uit de stoel stappen, even zit ik met mijn rug naar haar toe om mijn bevindingen op te schrijven en toen... kippenvel"

Tand- en mondarts: tijd voor verandering

Vanuit een lange klinische ervaring op het gebied van mondziekten en kaakchirurgie bepleit ik om de benaming tandarts te wijzigen in tand- en mondarts. Deze benaming geeft meer duidelijkheid over het werkterrein van de huidige tandarts.

Oefening baart niet altijd kunst

In mijn opleiding leerde ik veel vaardigheden, maar de meeste heb ik me in de praktijk eigen gemaakt door een combinatie van nieuwsgierigheid, cursussen volgen en een bepaalde mate van durf om nieuwe wegen in te slaan. Dat heeft me naast veel geploeter en vallen en opstaan ook veel plezier opgeleverd.

Algoritmes

Onlangs bezocht ik een presentatie over de digitaal vervaardigde volledige prothese. Een van de sprekers maakte duidelijk dat er steeds minder mensenhanden nodig zijn voor het tandtechnische werk. Ook de tandarts kreeg met twee zittingen nog slechts een bescheiden rol toebedeeld.
Orthodontie

Cognitieve dissonantie

Als je in de kindertandheelkunde vraagt waar het in het vakgebied om draait, is iedereen het erover eens: preventie is de speerpunt. Maar de praktijk is anders. In Nederland werd volgens Vektis in 2014 4891 keer de prestatiecode A20 (algehele anesthesie) gedeclareerd voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.
Kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde in Utopia

Lang geleden waren er tandartsen algemeen practici in Utopia die het moesten doen met twee erkende specialismen: kaakchirurgie en orthodontie. Maar er kwamen gedifferentieerde vakgebieden tot ontwikkeling, zoals kindertandheelkunde.