Home Column

Column

Column Dentocrief: Ontmanteling

Met de invoering van de Wet marktordening gezondheidszorg in 2006 werden de coöperatieve ziekenfondsen vervangen door commerciële zorgverzekeraars (stichtingen ‘zonder winstoogmerk’) waarmee het solidariteitsbeginsel plaats maakte voor de markt van vraag en aanbod. Concurrentie tussen alle betrokkenen werd het leidende principe, terwijl de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) als marktmeester toezicht hield op een deugdelijk verloop.

Een klap voor alle zorgverleners

Een aantal weken geleden deed ik mee aan een whisky proeverij in Ierland. Daar was toevallig ook een van mijn oude opleiders van de universiteit bij aanwezig. Zoals het gaat bij zo’n reis, praatte hij over zijn werkzame leven.

Onbarmhartig

Hoe leid je iemand op tot een onberispelijk vakman? De weg naar de beheersing van het vak is lang en ligt vol obstakels. Het is eindeloos oefenen en opnieuw beginnen, zonder verlies van motivatie. In mijn opleiding tot tandarts brachten de zaalassistenten mij het vak bij. Zij keurden je werk in principe af, het moest altijd beter.

Vrij tarief voor de periodieke controle!

Toen TP vroeg of ik een column zou willen schrijven naar aanleiding van het (als vijfjarig experiment) vrijgeven van de tarieven voor facings en bleken (‘cosmetische mondzorg’), was mijn eerste reactie dat ik daar weinig voor voelde.

Geen quick fix voor acute problemen in mondzorg

Opportunistische ingrepen in de mondzorg dragen niet bij aan de oplossing van acute problemen. Politici moeten eerst nadenken, stelt hoogleraar algemene tandheelkunde Albert Feilzer in een publicatie in NRC. 
Algemene tandheelkunde

Duurzaamheid en verre reisjes

De brandende hooibalen en bergen asbest staan ons nog helder voor ogen. De blauw-wit-rode vlaggen zie ik nog elke dag. De stikstofcrisis houdt ons al maanden bezig. Terwijl het kabinet genoot van een welverdiende vakantie vochten voor- en tegenstanders van de boerenprotesten elkaar op sociale media de tent uit.

Scriptie: nuttig of niet?

Hans van der Wielen vraagt zich af of het schrijven van een scriptie bijdraagt aan het vermogen om wetenschappelijke literatuur goed te kunnen beoordelen.

Zero-risk

Een man stapt in het echtelijk bed terwijl hij zijn vrouw vraagt of ze het alarm heeft aangezet. ‘Ja schat, we kunnen rustig gaan slapen.’ Tot vervelens toe word ik door de media bestookt met dit zouteloze reclamespotje waarvan ik enorme jeuk krijg op een plek waar ik niet bij kan. Heel Nederland moet aan het alarm. Inbrekers liggen overal op de loer om toe te slaan. Met een alarmsysteem is je huis een onneembare vesting, absolute zekerheid lijkt te koop.

Elles in Traumaland

De Tandenfee had het allemaal geamuseerd aangehoord en vond het leuk dat het meisje graag naar buiten wilde om met andere kinderen te gaan sporten. Daarnaast maakte zij zich wel wat zorgen toen ze al die sporten, waar haar dochter enthousiast voor was, beluisterde.
Algemene tandheelkunde

Mondzorg Alliantie: quo vadis?

Emeritus hoogleraar preventieve tandheelkunde Cor van Loveren en James Huddleston Slater sr. (gepensioneerd tandarts) reageren op de column van NvM-voorzitter Manon van Splunter uit Tandartspraktijk nr. 1 van dit jaar.