Home Column

Column

Algemene tandheelkunde

Duurzaamheid en verre reisjes

De brandende hooibalen en bergen asbest staan ons nog helder voor ogen. De blauw-wit-rode vlaggen zie ik nog elke dag. De stikstofcrisis houdt ons al maanden bezig. Terwijl het kabinet genoot van een welverdiende vakantie vochten voor- en tegenstanders van de boerenprotesten elkaar op sociale media de tent uit. Van twee kanten ontbrak daarbij de nuance regelmatig. Maar of er nu wel of niet een stikstofcrisis is, grosso modo lijken we het er wel over eens te dat we maar een planeet hebben en dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Ook in de mondzorg is dat inmiddels doorgedrongen.

Scriptie: nuttig of niet?

Hans van der Wielen vraagt zich af of het schrijven van een scriptie bijdraagt aan het vermogen om wetenschappelijke literatuur goed te kunnen beoordelen.

Zero-risk

Een man stapt in het echtelijk bed terwijl hij zijn vrouw vraagt of ze het alarm heeft aangezet. ‘Ja schat, we kunnen rustig gaan slapen.’ Tot vervelens toe word ik door de media bestookt met dit zouteloze reclamespotje waarvan ik enorme jeuk krijg op een plek waar ik niet bij kan. Heel Nederland moet aan het alarm. Inbrekers liggen overal op de loer om toe te slaan. Met een alarmsysteem is je huis een onneembare vesting, absolute zekerheid lijkt te koop.

Elles in Traumaland

De Tandenfee had het allemaal geamuseerd aangehoord en vond het leuk dat het meisje graag naar buiten wilde om met andere kinderen te gaan sporten. Daarnaast maakte zij zich wel wat zorgen toen ze al die sporten, waar haar dochter enthousiast voor was, beluisterde.
Algemene tandheelkunde

Mondzorg Alliantie: quo vadis?

Emeritus hoogleraar preventieve tandheelkunde Cor van Loveren en James Huddleston Slater sr. (gepensioneerd tandarts) reageren op de column van NvM-voorzitter Manon van Splunter uit Tandartspraktijk nr. 1 van dit jaar.

De doos van Pandora

Eén van de meest kenmerkende eigenschappen van de mens is het maken van een puinhoop. Overal waar hij komt, verstoort hij de orde en laat hij rommel achter. Volgens de tweede wet van de thermodynamica tendeert elk geordend systeem naar chaos. Hoe meer we streven naar strikte orde en regels, des te groter is het verval naar wanorde en onzekerheid. Daarom moeten we voortdurend het tij blijven keren door met regelmaat een grote opruiming te houden.

Shared decision making in de tandartspraktijk

‘Om het belang van goed en volledig informeren van de patiënt te onderstrepen, sluit de KNMT zich aan bij de landelijke campagne Samen Beslissen. Deze campagne is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer samen beslissen. De campagne is in september 2021.
Algemene tandheelkunde

Hoge bijdragen die voor eigen rekening komen

Het klinkt eenvoudig: mondzorg in de basisverzekering om financieel kwetsbaren te helpen. De vraag is of de bewuste groep geholpen wordt door mondzorg voor alle Nederlanders op te nemen in het basispakket. Ik denk van niet.

Ondernemer tegen wil en dank

In de afgelopen uitgaven las Vincent Mazairac een aantal interessante artikelen en meningen over ketenvorming, ondernemerschap en het (groter wordende) tandartsentekort in Nederland. Hij ziet een samenhang tussen deze zaken.

A.I.-bubbel

Artificiële Intelligentie is gemeengoed geworden. In de hoedanigheid van systeemtechnologie is het doorgedrongen in de haarvaten van onze samenleving. Ons leven is er een stuk gemakkelijker door geworden, maar in veel opzichten ook lastiger. De negatieve effecten worden echter steeds meer zichtbaar.