Home Column

Column

Een condoleancebrief met een staartje | Column Isaäc van der Waal

"Wat schetst mijn verbazing om enkele maanden later van het Klachtenbureau van mijn ziekenhuis te horen dat zij van de echtgenoot van de overleden patiënte een klachtbrief over mij hadden ontvangen."

De juiste diagnose, maar wel veertig jaar later | Column Isaäc van der Waal

"Zelf heb ik eens een vrouw meegemaakt - zij was midden twintig - bij wie in het gehemelte een perforatie naar de neus was ontstaan. Ondanks alle uitgevoerde onderzoeken, inclusief herhaald onderzoek van een aantal uit de directe omgeving van het gehemeltedefect verwijderde weefselstukjes, werd geen verklaring voor de afwijking gevonden."

Een bijzondere gemeente-ambtenaar | Column Isaäc van der Waal

"Aan de patiënt beloofde ik nog dezelfde dag op haar werk over de uitslag te zullen bellen. Gevraagd naar de aard van haar werk, was het antwoord: "Ik werk bij de gemeente X"."

Partner mee naar de tandarts is niet altijd prettig | Column Isaäc van der Waal

"Niet zelden grijpt de partner dan in. Soms openlijk, maar vaker in bedekte termen of met alleen voor de behandelaar zichtbare handgebaren, om het daadwerkelijke - uiteraard veel hogere - alcoholgebruik te noemen. Ook in dit geval wordt het er in de spreekkamer meestal niet gezelliger op."

Babyboomers

‘Babyboomers’, zo duidt men de generatie aan die grofweg geboren is tussen 1945 en 1955. Als ‘progressief denkend’ zette die zich sterk af tegen hun ouders. De verbeelding kwam aan de macht en zo werd de seksuele revolutie, de ontzuiling en de ontkerkelijking in gang gezet.
Kindertandheelkunde

Drinkwaterfluoridering?

Gruythuysen et al. vragen aandacht voor verwaarloosde gebitten van jonge kinderen (A8071). Zij verzoeken jeugdartsen hierbij ook wat verder te kijken dan alleen dat gebit en na te gaan of dat slechte gebit niet een signaal is van verwaarlozing.

Zwarte aanslag | Column Ditte Wooning

"Maar daar kan die zwarte aanslag toch niet van komen!? Ondertussen begin ik de aanslag grondig te verwijderen. Rookaanslag is het niet, want het vliegt eraf. Helemaal opgepoetst en 'APK-goedgekeurd' stapt hij uit de stoel."
Kindertandheelkunde

‘Ego defense’

‘Niemand is objectief, ook wetenschappers niet’ kopte De Volkskrant van 8 juni jl. in de bijlage. Daarin werd Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie, bevraagd. Zij ontdekte ‘dat de hersenen er écht op ingericht zijn om het eigen gelijk te bevestigen.’

“Mijn tand gaat breken, mijn tand gaat breken!” | Column Ditte Wooning

"Agenda afsluiten, praktijkprogramma idem dito... En ineens belandt hij in een uitgebreide chatsessie: 'Heb je een beetje lekker geslapen vannacht?' 'Wanneer gaan wij elkaar ontmoeten?' 'Ik kan niet wachten'"

Ook voor al uw decompressievraagstukken | Column Marleen de Groot

"In plaats van dat ik een lekkere endodontische herbehandeling 36 met vrolijke ledges, lodges, spelonken en archeologisch interessante artefacten intern zat te doen, stond meneer 36 bij mij beneden, mij te vragen of ik een BaCo voor hem had."