Home Column

Column

Algemene tandheelkunde

Mondzorg Alliantie: quo vadis?

Emeritus hoogleraar preventieve tandheelkunde Cor van Loveren en James Huddleston Slater sr. (gepensioneerd tandarts) reageren op de column van NvM-voorzitter Manon van Splunter uit Tandartspraktijk nr. 1 van dit jaar.

De doos van Pandora

Eén van de meest kenmerkende eigenschappen van de mens is het maken van een puinhoop. Overal waar hij komt, verstoort hij de orde en laat hij rommel achter. Volgens de tweede wet van de thermodynamica tendeert elk geordend systeem naar chaos. Hoe meer we streven naar strikte orde en regels, des te groter is het verval naar wanorde en onzekerheid. Daarom moeten we voortdurend het tij blijven keren door met regelmaat een grote opruiming te houden.

Shared decision making in de tandartspraktijk

‘Om het belang van goed en volledig informeren van de patiënt te onderstrepen, sluit de KNMT zich aan bij de landelijke campagne Samen Beslissen. Deze campagne is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer samen beslissen. De campagne is in september 2021.

Ondernemer tegen wil en dank

In de afgelopen uitgaven las Vincent Mazairac een aantal interessante artikelen en meningen over ketenvorming, ondernemerschap en het (groter wordende) tandartsentekort in Nederland. Hij ziet een samenhang tussen deze zaken.

A.I.-bubbel

Artificiële Intelligentie is gemeengoed geworden. In de hoedanigheid van systeemtechnologie is het doorgedrongen in de haarvaten van onze samenleving. Ons leven is er een stuk gemakkelijker door geworden, maar in veel opzichten ook lastiger. De negatieve effecten worden echter steeds meer zichtbaar.
Algemene tandheelkunde

Hoge bijdragen die voor eigen rekening komen

Het klinkt eenvoudig: mondzorg in de basisverzekering om financieel kwetsbaren te helpen. De vraag is of de bewuste groep geholpen wordt door mondzorg voor alle Nederlanders op te nemen in het basispakket. Ik denk van niet.

Prikketeur

In april van dit jaar begon de Covid19-vaccinatiecampagne. Omdat er een schreeuwend tekort was aan vaccinateurs, voelde ik mij als pensionado geroepen om mee te helpen. Ik had immers in mijn beroepsleven ontelbare prikken uitgedeeld en mijn BIG-registratie was nog geldig.
Algemene tandheelkunde

Mondzorg in de basis zorgverzekering? | Column

Eén van de zaken, die elke zorgprofessional die de eed van Hippocrates heeft afgelegd heeft beloofd, betreft: ‘Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.’ De Dokters van de Wereld willen met een petitie bereiken dat de mondzorg in de basis zorgverzekering wordt opgenomen en zo ook voor de minderbedeelden volledig toegankelijk wordt.

Tandheelkunst

In kunst zitten veel details verscholen in metaforen en in verwijzingen naar mythes en sagen. Dat dwingt je om er lang naar te kijken, zo lees ik in een artikel van de Groene Amsterdammer (27-2021). Artsen en ook tandartsen zijn gericht op patroonherkenning om daarna snel tot een conclusie te komen. Neem nou het beoordelen van een bitewingfoto of een OPT.

Tand Art | Trentelman ziet een beperkte realiteit

De bijdrage van Raoul Trentelman in TP nr 6 (‘niet boren maar motiveren) verdient het om in een ander daglicht te worden geplaatst. Als directeur van een tandheelkundige keten (Mondzorg voor Kids), die zich uitsluitend bezighoudt met tandheelkundige zorg voor jeugdigen, heeft hij kennelijk een nogal eenzijdige blik op de problemen in de mondzorg.