Home Promotie

Promotie

Implantologie

Een overkappingsprothese in de bovenkaak

Het vervaardigen van een overkappingsprothese in de bovenkaak kan een uitdaging zijn. In sommige gevallen is er te weinig bot voor het betrouwbaar plaatsen van implantaten en is reconstructie van de maxilla met behulp van bottransplantaten nodig. Pieter Onclin concludeert dat een overkappingsprothese op vier implantaten in de edentate bovenkaak met een staaf-huls bevestiging te prefereren is. Pieter promoveert.

Extraheren met de robot

Uit een eerste literatuuronderzoek bleek dat er zeer weinig bekend is over de extractieleer en wat er precies nodig is om succesvol een gebitselement te extraheren. Samen met de afdeling Cognitieve Robotica van de TU Delft heeft Tom van Riet fundamenteel onderzoek gedaan naar de krachten en bewegingen, die worden uitgevoerd tijdens het extraheren. Tom promoveert.

De impact op het verwijderen van tanden en kiezen voor radiotherapie

Het vroegtijdig overlijden van innovator Henk Verdonck en de impact die het moeten verwijderen van tanden en kiezen voorafgaand aan de radiotherapie heeft op de patiënten met hoofd-hals kanker, zijn voor Doke Buurman de belangrijkste motivatie voor haar promotie.
Algemene tandheelkunde

Preventieve extractie niet altijd nodig bij hoofdhalskanker

Om botinfectie door bestraling te voorkomen, worden tanden en kiezen van patiënten met hoofdhalskanker vaak preventief getrokken. Uit promotieonderzoek van tandarts Doke Buurman blijkt dat 74% van die tanden en kiezen achteraf gezien niet verwijderd hadden hoeven worden. Ze gaat nu op zoek naar manieren om gerichter preventief te verwijderen.

Behandelen van vergevorderde cariës

Het proefschrift van Sune Demant belicht de complexe relatie tussen de voortschrijdende cariëslaesie en de respons van het pulpaweefsel en onderstreept het belang om het pulpa-dentinecomplex als een geïntegreerde eenheid te beschouwen.

Regionale verschillen in monddroogte

Het proefschrift van Zainab Assy probeert meer inzicht te geven in het feit dat regionale verschillen in monddroogte belangrijk kunnen zijn bij diagnostiek van de oorzaak van monddroogte en het geven van een meer op de individuele patiënt toegespitst advies voor het gebruik van bepaalde interventies ter verlichting van de droge mond.

Invloed op het klinische slijtagegedrag van composietrestauraties

Directe composietrestauraties worden steeds vaker gebruikt voor uitdagende behandelingen bij patiënten met ernstige tandslijtage. Fundamenteel begrip van het slijtagegedrag van deze materialen is essentieel om de uitkomst van restauratieve behandelingen op lange termijn te kunnen voorspellen en verbeteren. Dit begrip werd onderzocht door promovenda Ke Ning.
Algemene tandheelkunde

Overbehandeling houdt verband met sociale status 

Promotieonderzoek van de Zwitserse econoom dr. Felix Gottschalk laat zien dat 28% van de tandartsen een overbehandelingsadvies geeft aan patiënten. Bovendien toont zijn onderzoek aan dat patiënten met een lagere sociaal economische status vaker overbehandeld worden. 
Algemene tandheelkunde

Wetenschap voor mondzorgprofessionals toegankelijker maken

De thesis van Thérèse Elkerbout werd haar eerste publicatie en die smaakte naar meer; na twee publicaties en bezig met een derde onderzoek ontstond het idee om te promoveren. Wetenschap voor mondzorgprofessionals in de dagelijkse praktijk toegankelijker maken, is één van haar drijfveren.

MRA-behandeling blijkt effectief na 10 jaar gebruik

De tandheelkundige slaapgeneeskunde ligt op het raakvlak tussen de geneeskunde en de tandheelkunde. Dit proefschrift van Julia Uniken Venema geeft een overzicht van de korte en lange termijneffecten van behandeling en probeert het succes van behandeling te vergroten.
Nieuwsbrief Abonneren