Home Promotie

Promotie

Algemene tandheelkunde

Het blijkt dat de ouderen die de tandartspraktijk bezoeken relatief gezond zijn

Welke thuiswonende ouderen in Nederland bezoeken de tandarts-algemeen practicus? Wat is hun mondgezondheid, vanuit de optiek van de tandarts en vanuit de optiek van de oudere zelf? Welke mondzorg wordt verleend door de tandarts-algemeen practicus? En welke barrières ervaart de tandarts in deze zorgverlening? Nelleke Bots-van’t Spijker geeft antwoord.

Tijdige herkenning en behandeling van TMD-pijn kan disfunctie en schade voorkomen

De kernvraag bij aanvang van chirurgie, bij zowel de orthodontist, MKA-chirurg als patiënt, is: welke botverplaatsingen van de boven- en/of onderkaak zijn nodig om een stabiele occlusie en een harmonieus gezichtsprofiel te bewerkstelligen? Jeroen Liebregts geeft antwoord in zijn proefschrift.

Tijdige herkenning en behandeling van TMD-pijn kan disfunctie en schade voorkomen

Reumatoïde artritis (RA) is een auto-immuunziekte die de synoviale gewrichten aantast. In de literatuur is al veel bekend over de interactie tussen RA en het orofaciale stelsel. Dit proefschrift heeft tot doel om de kennis over het orofaciale stelsel gedurende het tijdsbestek rondom het ontstaan van reumatoïde artritis te vergroten.
Algemene tandheelkunde

Muziek in de tandheelkunde

Tanden spelen een belangrijke rol bij het bespelen van een blaasinstrument. Ze ondersteunen de lippen waartegen het mondstuk wordt geplaatst. Een kleine ingreep aan het gebit, kan al een grote positieve of negatieve impact hebben op het spel. Fawn van der Weijden, orthodontist in opleiding (en fluitist), promoveerde op 22 april aan de UVA op onderzoek naar muziek in de tandheelkunde.

Temporomandibulaire aandoeningen en hoofdpijn: twee pijnen, één gezicht

Het proefschrift van Hedwig van der Meer geeft meer inzicht in de relatie tussen kaakklachten en hoofdpijn. Daarnaast heeft ze gekeken welke stappen het beste tijdens het diagnostisch en therapeutisch proces gezet konden worden bij deze klachten.
Restauratieve tandheelkunde

Het adhesief herstel van endodontisch behandelde molaren

De keuze voor een directe of indirecte restauratie op een endodontisch behandeld element is een vaak voorkomende discussie. Is het element überhaupt nog het redden waard? Adhesief herstel kan dan een oplossing bieden.
Algemene tandheelkunde

Het gedrag van composietrestauraties bij patiënten met ernstige gebitsslijtage

Composiet is het eerst aangewezen materiaal om defecten bij patiënten met ernstige gebitsslijtage te repareren. Het vulmateriaal is weliswaar zelf ook al snel onderhevig aan slijtage, maar het grote voordeel is dat het ook weer makkelijk te repareren is zonder dat meteen de hele restauratie vervangen moet worden.
Algemene tandheelkunde

Het effect van een hoge mate van gebitsslijtage op de kwaliteit van leven

Ernstige slijtage aan het gebit kan leiden tot een lagere kwaliteit van leven. Dat concludeert Shamir B. Mehta in zijn promotieonderzoek. Het routinematig gebruiken van een slijtage-index zou uitkomst kunnen bieden. Hij pleit voor een professionele richtlijn voor de behandeling van patiënten met gebitsslijtage.

Invloed van de orale status op de algemene gezondheid van ouderen

Het aantal ouderen dat hun natuurlijke gebit tot op hoge leeftijd behoudt, neemt snel toe. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat het behoud van een natuurlijk gebit een gunstige invloed kan hebben op de algemene gezondheid. Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was dan ook om het verband te bepalen tussen de orale status en de algemene gezondheid van ouderen (75+).
Algemene tandheelkunde

Tandarts angst

Angst voor de tandarts treft 2-4 procent van de algemene bevolking in de VS en de Europese landen. Bewezen is dat het een belangrijke barrière is die mensen ervan weerhoudt om reguliere tandheelkundige zorg te zoeken. Kumar Raghav promoveerde onlangs op de door hem ontwikkelde aanpassing van de Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) voor de behandeling van fobiepatiënten.