Home Promotie

Promotie

De impact op het verwijderen van tanden en kiezen voor radiotherapie

Het vroegtijdig overlijden van innovator Henk Verdonck en de impact die het moeten verwijderen van tanden en kiezen voorafgaand aan de radiotherapie heeft op de patiënten met hoofd-hals kanker, zijn voor Doke Buurman de belangrijkste motivatie voor haar promotie.
Algemene tandheelkunde

Preventieve extractie niet altijd nodig bij hoofdhalskanker

Om botinfectie door bestraling te voorkomen, worden tanden en kiezen van patiënten met hoofdhalskanker vaak preventief getrokken. Uit promotieonderzoek van tandarts Doke Buurman blijkt dat 74% van die tanden en kiezen achteraf gezien niet verwijderd hadden hoeven worden. Ze gaat nu op zoek naar manieren om gerichter preventief te verwijderen.

Behandelen van vergevorderde cariës

Het proefschrift van Sune Demant belicht de complexe relatie tussen de voortschrijdende cariëslaesie en de respons van het pulpaweefsel en onderstreept het belang om het pulpa-dentinecomplex als een geïntegreerde eenheid te beschouwen.

Regionale verschillen in monddroogte

Het proefschrift van Zainab Assy probeert meer inzicht te geven in het feit dat regionale verschillen in monddroogte belangrijk kunnen zijn bij diagnostiek van de oorzaak van monddroogte en het geven van een meer op de individuele patiënt toegespitst advies voor het gebruik van bepaalde interventies ter verlichting van de droge mond.

Invloed op het klinische slijtagegedrag van composietrestauraties

Directe composietrestauraties worden steeds vaker gebruikt voor uitdagende behandelingen bij patiënten met ernstige tandslijtage. Fundamenteel begrip van het slijtagegedrag van deze materialen is essentieel om de uitkomst van restauratieve behandelingen op lange termijn te kunnen voorspellen en verbeteren. Dit begrip werd onderzocht door promovenda Ke Ning.
Algemene tandheelkunde

Overbehandeling houdt verband met sociale status 

Promotieonderzoek van de Zwitserse econoom dr. Felix Gottschalk laat zien dat 28% van de tandartsen een overbehandelingsadvies geeft aan patiënten. Bovendien toont zijn onderzoek aan dat patiënten met een lagere sociaal economische status vaker overbehandeld worden. 
Algemene tandheelkunde

Wetenschap voor mondzorgprofessionals toegankelijker maken

De thesis van Thérèse Elkerbout werd haar eerste publicatie en die smaakte naar meer; na twee publicaties en bezig met een derde onderzoek ontstond het idee om te promoveren. Wetenschap voor mondzorgprofessionals in de dagelijkse praktijk toegankelijker maken, is één van haar drijfveren.

MRA-behandeling blijkt effectief na 10 jaar gebruik

De tandheelkundige slaapgeneeskunde ligt op het raakvlak tussen de geneeskunde en de tandheelkunde. Dit proefschrift van Julia Uniken Venema geeft een overzicht van de korte en lange termijneffecten van behandeling en probeert het succes van behandeling te vergroten.
Algemene tandheelkunde

Het blijkt dat de ouderen die de tandartspraktijk bezoeken relatief gezond zijn

Welke thuiswonende ouderen in Nederland bezoeken de tandarts-algemeen practicus? Wat is hun mondgezondheid, vanuit de optiek van de tandarts en vanuit de optiek van de oudere zelf? Welke mondzorg wordt verleend door de tandarts-algemeen practicus? En welke barrières ervaart de tandarts in deze zorgverlening? Nelleke Bots-van’t Spijker geeft antwoord.

Tijdige herkenning en behandeling van TMD-pijn kan disfunctie en schade voorkomen

De kernvraag bij aanvang van chirurgie, bij zowel de orthodontist, MKA-chirurg als patiënt, is: welke botverplaatsingen van de boven- en/of onderkaak zijn nodig om een stabiele occlusie en een harmonieus gezichtsprofiel te bewerkstelligen? Jeroen Liebregts geeft antwoord in zijn proefschrift.
Nieuwsbrief Abonneren