Home Promotie

Promotie

Behandelen van vergevorderde cariës

Het proefschrift van Sune Demant belicht de complexe relatie tussen de voortschrijdende cariëslaesie en de respons van het pulpaweefsel en onderstreept het belang om het pulpa-dentinecomplex als een geïntegreerde eenheid te beschouwen.

Regionale verschillen in monddroogte

Het proefschrift van Zainab Assy probeert meer inzicht te geven in het feit dat regionale verschillen in monddroogte belangrijk kunnen zijn bij diagnostiek van de oorzaak van monddroogte en het geven van een meer op de individuele patiënt toegespitst advies voor het gebruik van bepaalde interventies ter verlichting van de droge mond.

Invloed op het klinische slijtagegedrag van composietrestauraties

Directe composietrestauraties worden steeds vaker gebruikt voor uitdagende behandelingen bij patiënten met ernstige tandslijtage. Fundamenteel begrip van het slijtagegedrag van deze materialen is essentieel om de uitkomst van restauratieve behandelingen op lange termijn te kunnen voorspellen en verbeteren. Dit begrip werd onderzocht door promovenda Ke Ning.
Algemene tandheelkunde

Overbehandeling houdt verband met sociale status 

Promotieonderzoek van de Zwitserse econoom dr. Felix Gottschalk laat zien dat 28% van de tandartsen een overbehandelingsadvies geeft aan patiënten. Bovendien toont zijn onderzoek aan dat patiënten met een lagere sociaal economische status vaker overbehandeld worden. 
Algemene tandheelkunde

Wetenschap voor mondzorgprofessionals toegankelijker maken

De thesis van Thérèse Elkerbout werd haar eerste publicatie en die smaakte naar meer; na twee publicaties en bezig met een derde onderzoek ontstond het idee om te promoveren. Wetenschap voor mondzorgprofessionals in de dagelijkse praktijk toegankelijker maken, is één van haar drijfveren.

MRA-behandeling blijkt effectief na 10 jaar gebruik

De tandheelkundige slaapgeneeskunde ligt op het raakvlak tussen de geneeskunde en de tandheelkunde. Dit proefschrift van Julia Uniken Venema geeft een overzicht van de korte en lange termijneffecten van behandeling en probeert het succes van behandeling te vergroten.
Algemene tandheelkunde

Het blijkt dat de ouderen die de tandartspraktijk bezoeken relatief gezond zijn

Welke thuiswonende ouderen in Nederland bezoeken de tandarts-algemeen practicus? Wat is hun mondgezondheid, vanuit de optiek van de tandarts en vanuit de optiek van de oudere zelf? Welke mondzorg wordt verleend door de tandarts-algemeen practicus? En welke barrières ervaart de tandarts in deze zorgverlening? Nelleke Bots-van’t Spijker geeft antwoord.

Tijdige herkenning en behandeling van TMD-pijn kan disfunctie en schade voorkomen

De kernvraag bij aanvang van chirurgie, bij zowel de orthodontist, MKA-chirurg als patiënt, is: welke botverplaatsingen van de boven- en/of onderkaak zijn nodig om een stabiele occlusie en een harmonieus gezichtsprofiel te bewerkstelligen? Jeroen Liebregts geeft antwoord in zijn proefschrift.

Tijdige herkenning en behandeling van TMD-pijn kan disfunctie en schade voorkomen

Reumatoïde artritis (RA) is een auto-immuunziekte die de synoviale gewrichten aantast. In de literatuur is al veel bekend over de interactie tussen RA en het orofaciale stelsel. Dit proefschrift heeft tot doel om de kennis over het orofaciale stelsel gedurende het tijdsbestek rondom het ontstaan van reumatoïde artritis te vergroten.
Algemene tandheelkunde

Muziek in de tandheelkunde

Tanden spelen een belangrijke rol bij het bespelen van een blaasinstrument. Ze ondersteunen de lippen waartegen het mondstuk wordt geplaatst. Een kleine ingreep aan het gebit, kan al een grote positieve of negatieve impact hebben op het spel. Fawn van der Weijden, orthodontist in opleiding (en fluitist), promoveerde op 22 april aan de UVA op onderzoek naar muziek in de tandheelkunde.