Algemene tandheelkunde

Parodontologie

Casus Glimlach of Grimlach

De acties bij knarsen en bij klemmen zijn wezenlijk verschillend. Joost Roeters wil de klemmers van de knarsers kunnen onderscheiden en bestudeert mondfoto’s.

Janine Nanlohy: ‘Ik vind patiënten met extreme angst interessant’

Kindertandheelkunde sprak Janine Nanlohy al tijdens haar opleiding aan. Maar de ervaring met een patiënt in haar tweede studiejaar vormde de aansporing om toch te kiezen voor een andere differentiatie: ze werd tandarts-angstbegeleiding.

Tips & tricks van collega’s

Tandheelkunde is al lang geen beroep meer voor solisten. Samenwerking is een sleutelwoord geworden, simpelweg omdat je als algemeen practicus niet kunt uitblinken in alle facetten van het vak. Als pas afgestudeerde tandarts weet je van veel dingen de belangrijkste zaken, en van nog weinig veel. Maar waarom zou je in de loop der jaren zelf opnieuw het wiel gaan uitvinden als de kennis en kunde op bepaalde gebieden er is bij collega’s? Tips en tricks helpen je vooruit. In deze aflevering legt collega Wijnand de Vries, tandarts voor orthodontie, zijn vraag voor aan emeritus hoogleraar Joost Roeters.

ChatGPT schrijft een informed consent

‘Informed consent’ betekent geïnformeerde toestemming in goed Nederlands. In de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Maar hoe denkt ChatGPT hierover?

Julia Freiberga: ‘Patiënten moest ik zelf zoeken’

Nederland, Zuid-Afrika, China - Julia Freiberga schuwt het buitenlandse avontuur niet. In de miljoenenstad Shanghai beleefde zij haar mooiste jaren, ondanks veelvuldige inspecties. ‘Absurd, ze controleren álles. Maar toch mis ik China.’
Implantologie

Casus Immediaat-prothese | Een kwestie van leeftijd en timing

Eric Kunst neemt u mee in de afweging wanneer we als behandelaar moeten overgaan op totaalextractie. In de praktijk constateert hij dat het hele proces van de immediaat-prothese in veel gevallen te ingrijpend is voor een 80-plusser.

De generalist die een beetje weet en kan

De tandarts 2.0 krijgt binnen afzienbare tijd tegelijk met de uitreiking van de bul een telefoonboek mee met contactgegevens van restauratieve tandartsen, pedodontologen, parodontologen, geriatrische tandartsen, endodontologen, implantologen, orthodontisten, slaaptandartsen, gnathologen, prosthetisten en al wat er nog meer bestaat aan specialisaties en differentiaties.

Coronale resorptie van geretineerde, blijvende gebitselementen; wat te doen?

In het coronale deel van een niet-doorgebroken gebitselement kan zich coronale resorptie bevinden, zich uitend als een min of meer omschreven radiolucentie. De vraag is, wat de tandarts bij het aantreffen van een dergelijk fenomeen moet doen. Controleren of naar de MKA-chirurg verwijzen?

Tips & tricks van collega’s

Als pas afgestudeerde tandarts weet je van veel dingen de belangrijkste zaken, maar van nog weinig veel. Maar waarom zou je in de loop der jaren zelf opnieuw het wiel gaan uitvinden als de kennis en kunde op bepaalde gebieden er is bij collega’s? In deze aflevering legt collega Wijnand de Vries, tandarts voor orthodontie, zijn vraag voor aan emeritus hoogleraar Joost Roeters.

Misleidende periapicale röntgenbeelden

Periapicale afwijkende röntgenbeelden berusten vrijwel altijd op dentogene ontstekingen. Er zijn echter uitzonderingen. Deze kunnen leiden tot onnodige kanaalbehandelingen, chirurgische exploraties en soms ook extracties. Ook bij het ontbreken van klachten is zonder (werk)diagnose een afwachtend beleid niet te verdedigen.

Over algemene tandheelkunde

Reguliere mondzorg

Algemene tandheelkunde omvat de reguliere mondzorg. Onder algemene tandheelkunde vallen de tandartsbehandelingen die bedoeld zijn om pijnklachten aan het gebit te voorkomen of tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan periodieke controles, het verhelpen van algemene klachten, het vullen van gaatjes, maar ook extracties, het plaatsen van kronen en bruggen of een wortelkanaalbehandeling. Door je gebit regelmatig te laten controleren, behoud je een gezond gebit, een mooie glimlach en voorkom je onaangename pijnklachten.

Video