Algemene tandheelkunde

Afdrukprocedures voor een edentate & betande kaak

Dagelijks ontvang ik als tandtechnicus een verscheidenheid aan gemaakte afdrukken. Wekelijks zien we echter ook exemplaren de revue passeren waarvan we denken: wat ’n pröttl. In dit artikel neem ik globaal de afdrukprocedures door en leg ik uit waarom men het beste kan kiezen voor bepaalde producten en benodigdheden.
Implantologie

Casus Benelux | Pleidooi voor de Benex II Extractor

De hedendaagse tandheelkunde brengt ons tandartsen vele mogelijkheden om een gecompromitteerd gebit te restaureren. ‘Inspirerend is het om uiteenlopende behandelingen gedetailleerd besproken te zien in TP,’ vindt Hans Bosch. ‘Geregeld wordt nieuw instrumentarium getoond en op toepasbaarheid en handigheid gewogen. Een onderbelicht instrument is mijns inziens het Benex II Extraction system.’

Interview | Communiceren kun je leren

Communiceren met patiënten? Soms lijkt het wel alsof je óók als psycholoog aan de stoel moet staan. Tandarts en communicatie-expert Albert Smith hoort die verzuchting wel vaker. Toch meent hij dat standaard enig psychologisch inzicht onontbeerlijk is. Dat leidt tot een betere communicatie, met als netto-opbrengst een beter behandelresultaat.

Thema Ondernemerschap

‘Ik heb onderzoek gedaan naar de gemiddelde praktijkomzet per behandelkamer binnen tandartspraktijken. Dan kom ik, exclusief techniek, uit op € 254.000 per behandelkamer. En toch… Ik heb praktijken ondersteund die vergelijkbaar opereren, maar die toch omzetten draaien die enorm verschillen.

Bedrijfsvoering | Is er nog méér te halen uit de praktijk?

Werken op het snijvlak van zorgverlening en ondernemerschap: Sjoerd Kuiken is sinds 2010 als bedrijfskundig trainer, begeleider en adviseur exclusief werkzaam in de tandheelkundige wereld. Hoe kijkt hij aan tegen de organisatie van de gemiddelde praktijk? ‘In gesprekken bij een klant kaart ik altijd het onderscheid aan tussen het leiden van een praktijk en het managen van een praktijk.’

Infectiepreventie | Van Hiv tot Mpox: een oproep tot alerte bescherming

In de afgelopen decennia hebben infectieziekte-uitbraken zoals het humaan immunodeficientievirus (hiv), COVID-19 en recentelijk Mpox het belang van strenge infectiepreventie binnen de tandheelkunde onderstreept. Vanaf de opkomst van hiv in de jaren tachtig, heeft de tandheelkundige sector de infectiepreventiemaatregelen aangescherpt. Toch is een diepgaand begrip van verschillende infectieziekten en paraatheid voor toekomstige uitbraken noodzakelijk.

Bedrijfsvoering | Eerste hulp bij administratie

Administratie is voor heel veel mensen die in de zorg werken een bron van ergernis. Zorgprofessionals hebben gekozen voor de zorg omdat ze hart hebben voor hun patiënten of cliënten. Dit geldt ook voor tandartsen. Veel bedrijven bieden dan ook ondersteunende diensten aan om hen administratief te ontlasten. Dit kan op verschillende manieren.
Parodontologie

Casus | Complex van één-, twee- en driewandige botstructuren

In deze casus beschrijft Coen Kuit flap, genezing en resultaat van botkraters bij de 46 op kortere en langere termijn. Daarna volgt een aantal voorbeelden van botherstel in angulaire kraters.

Een verkenning van het klachtrecht

Het doel van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dat zorgaanbieders goede zorg leveren, en daarin werken aan verbetering. Openheid over fouten, de bereidheid om daarvan te leren, en een zorgvuldige omvang met klachten horen daarbij. Zorgaanbieders moeten zorgen voor een klachtenregeling die effectief en laagdrempelig is. Bij de totstandkoming van de regeling moet een representatieve patiëntenorganisatie of de cliëntenraad zijn betrokken. De regeling moet vervolgens ‘op een daarvoor geschikte wijze’ onder de aandacht worden gebracht. Hoe werkt dit allemaal?

Af en toe aften: een update

Iedere tandarts heeft in zijn of haar praktijk wel een of meer patiënten, die af en toe last hebben van aften. Dergelijke patiënten zijn doorgaans zelf al op de hoogte van de beperkte behandelingsmogelijkheden en kunnen er wel mee leven. Alleen bij grote of vaak recidiverende aften, moet verwijzing naar een MKA-chirurg worden overwogen.

Over algemene tandheelkunde

Reguliere mondzorg

Algemene tandheelkunde omvat de reguliere mondzorg. Onder algemene tandheelkunde vallen de tandartsbehandelingen die bedoeld zijn om pijnklachten aan het gebit te voorkomen of tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan periodieke controles, het verhelpen van algemene klachten, het vullen van gaatjes, maar ook extracties, het plaatsen van kronen en bruggen of een wortelkanaalbehandeling. Door je gebit regelmatig te laten controleren, behoud je een gezond gebit, een mooie glimlach en voorkom je onaangename pijnklachten.

Video