Implantologie

Implantologie

Hoe dan?

Er is al veel gezegd en geschreven over de Turkse tandheelkunde. Maar je blijft je af en toe verbazen. Neem deze man, Ramazan Yilmaz, die met klachten naar de tandarts ging en de praktijk weer verliet met een implantaat in zijn oogholte.
Implantologie

Tandarts een jaar voorwaardelijk geschorst na verwijtbaar handelen

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft een tandarts een jaar voorwaardelijk geschorst met een proeftijd van twee jaar. Ook werd de tandarts in kwestie veroordeeld om de juridische kosten van ruim 2.600 euro aan de patiënt terug te betalen. Deze kreeg maar liefst 19 implantaten die, aldus het college, niet volgens de regelen der kunst waren aangebracht.
Implantologie

Nieuwe methode verlaagt kans op peri-implantitis

Onderzoekers van de Universiteit van Californië (UCLA) hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarmee de kans op peri-implantitis drastisch vermindert. Ze behandelden titaniumimplantaten met VUV-lichttechnologie. 
Implantologie

Casus Benelux | Pleidooi voor de Benex II Extractor

De hedendaagse tandheelkunde brengt ons tandartsen vele mogelijkheden om een gecompromitteerd gebit te restaureren. ‘Inspirerend is het om uiteenlopende behandelingen gedetailleerd besproken te zien in TP,’ vindt Hans Bosch. ‘Geregeld wordt nieuw instrumentarium getoond en op toepasbaarheid en handigheid gewogen. Een onderbelicht instrument is mijns inziens het Benex II Extraction system.’
Parodontologie

Diabetesmedicijn helpt tegen parodontitis en botverlies

Metformine, een veelgebruikt medicijn dat wordt gebruikt om diabetes type 2 te behandelen, kan ook ingezet worden om tandvleesaandoeningen te behandelen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.
Implantologie

Covid heeft geen invloed op implantaat falen 

Covid heeft wereldwijd naar schatting meer dan 670 miljoen mensen besmet. De ziekte kan het botmetabolisme beïnvloeden, de botresorptie stimuleren en de botmineraaldichtheid verlagen, wat mogelijk een negatieve invloed heeft op de osseointegratie van tandheelkundige implantaten. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat Covid hiervoor geen risicofactor is.

TP Kennistoets 2023-7 Barsten en fracturen in kroon en wortel

Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.
Implantologie

Preventieve antibiotica dragen niet bij aan succesvolle implantatie

Draagt het preventief toedienen van antibiotica bij aan een succesvolle implantatie van elementen? Dat wilde een groep Amerikaanse wetenschappers uitzoeken via een gerandomiseerd, gecontroleerd klinisch onderzoek. 
Implantologie

Alles over 3D printing 

Het in 3D printen van gebitselementen is niet meer weg te denken uit de tandheelkunde. Omdat de technologische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, heeft een Chinees onderzoeksteam een uitgebreid overzicht gepubliceerd met de huidige stand van zaken.
Parodontologie

Nieuwe richtlijn peri-implantaire aandoeningen

De Europese federatie van parodontologie (EFP) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de preventie en behandeling van peri-implantaire ziekten. De richtlijn is aangepast naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke onderzoeken.

Over implantologie

Casuïstiek over implantaattherapie

Een implantoloog vervangt een of meerdere tanden door implantaten. Deze implantaten worden na het plaatsen voorzien van een kroon, brug, plaat, frameprothese, klikgebit of een overkappingsprothese. In principe is iedere tandarts of kaakchirurg bevoegd tot het plaatsen van implantaten indien hij hierin bekwaam is. Op jaarbasis worden in Nederland ruim 100.000 implantaten geplaatst. Deze themapagina biedt noodzakelijke kennis over implantaattherapie, met casuïstiek uit de praktijk, technische details, aandacht voor risicofactoren en handvatten voor succes.

Video