Implantologie

Casuïstiek over implantaattherapie

Op jaarbasis worden in Nederland ruim 100.000 implantaten geplaatst. Deze themapagina biedt noodzakelijke kennis over implantaattherapie, met casuïstiek uit de praktijk, technische details, aandacht voor risicofactoren en handvatten voor succes.

Uitgelicht

Tijdschrift TandartsPraktijk

Implantaatgesteunde frameprothese: De (extreem) verkorte tandboog in de onderkaak

Een 57-jarige patiënte komt op verwijzing van haar tandarts naar onze praktijk. Uit de anamnese blijkt dat zij al vele jaren in de onderkaak een frame draagt en dat recent een molaar is geëxtraheerd.

Video

Artikelen

TP Kennistoets 2019-3 Sinusbodemelevatie

69
De TP Kennistoetsen zijn met ingang van 2019 vernieuwd. Een kennistoets is voortaan gekoppeld aan één artikel en thema uit de vorige editie van TandartsPraktijk | 1 punt, accreditatie: Q-keurmerk© en registratie: KRT

Sinusbodemelevatie via crestale opening + Kennistoets

118
Ten behoeve van implantatie kan het nodig zijn de kaak te verbreden of te verhogen. Door pneumatisatie van de sinus maxillaris kan vooral in de zijdelingse delen van de bovenkaak een kaakholte-ophoging noodzakelijk zijn om de implantaten in voldoende hoog bot te kunnen plaatsen.

Het effect van een bindweefseltransplantaat

5
Elise Zuiderveld onderzocht aan de afdeling MKA-chirurgie van het UMC Groningen het effect van het aanbrengen van een bindweefsel- of synthetisch transplantaat ter verdikking van de peri-implantaire mucosa op het niveau van de midbuccale mucosa.

Beter kauwen zonder tanden | Promotieonderzoek

64
Anja Zembic onderzocht voor haar promotie bij de VU de kwaliteit van leven van tandenloze patiënten die niet tevreden waren met hun bestaande prothesen.

VGZ laat patiënt van tandarts in de kou staan

117
Zorgverzekeraar VGZ heeft in Nederland zo weinig tandartsen-implantologen gecontracteerd, dat patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben soms niet eens in hun eigen provincie terechtkunnen. Dat stelt brancheorganisatie Associatie Nederlandse Tandartsen.