Implantologie

Parodontologie

Diabetesmedicijn helpt tegen parodontitis en botverlies

Metformine, een veelgebruikt medicijn dat wordt gebruikt om diabetes type 2 te behandelen, kan ook ingezet worden om tandvleesaandoeningen te behandelen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.
Implantologie

Covid heeft geen invloed op implantaat falen 

Covid heeft wereldwijd naar schatting meer dan 670 miljoen mensen besmet. De ziekte kan het botmetabolisme beïnvloeden, de botresorptie stimuleren en de botmineraaldichtheid verlagen, wat mogelijk een negatieve invloed heeft op de osseointegratie van tandheelkundige implantaten. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat Covid hiervoor geen risicofactor is.

TP Kennistoets 2023-7 Barsten en fracturen in kroon en wortel

Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.
Implantologie

Preventieve antibiotica dragen niet bij aan succesvolle implantatie

Draagt het preventief toedienen van antibiotica bij aan een succesvolle implantatie van elementen? Dat wilde een groep Amerikaanse wetenschappers uitzoeken via een gerandomiseerd, gecontroleerd klinisch onderzoek. 
Implantologie

Alles over 3D printing 

Het in 3D printen van gebitselementen is niet meer weg te denken uit de tandheelkunde. Omdat de technologische ontwikkelingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, heeft een Chinees onderzoeksteam een uitgebreid overzicht gepubliceerd met de huidige stand van zaken.
Parodontologie

Nieuwe richtlijn peri-implantaire aandoeningen

De Europese federatie van parodontologie (EFP) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de preventie en behandeling van peri-implantaire ziekten. De richtlijn is aangepast naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke onderzoeken.
Implantologie

TP Kennistoets 2023-6 Keramische implantaten

Een TP Kennistoets is gekoppeld aan één artikel/thema. Accreditatie: Q-keurmerk® en 1 KRT-punt.
Implantologie

Rokers hebben meer kans op implantatiefalen 

Rokers hebben twee- tot driemaal zoveel kans op peri-implantaire complicaties, zo blijkt uit Duits onderzoek. Het risico op deze complicaties neemt af zodra mensen definitief stoppen met roken. 
Implantologie

Casus Immediaat-prothese | Een kwestie van leeftijd en timing

Eric Kunst neemt u mee in de afweging wanneer we als behandelaar moeten overgaan op totaalextractie. In de praktijk constateert hij dat het hele proces van de immediaat-prothese in veel gevallen te ingrijpend is voor een 80-plusser.
Implantologie

Casus Implantaten | Eendelige versus tweedelige keramische implantaten + TP Kennistoets

Keramische implantaten zijn geen hype meer, integendeel, ze kunnen een belangrijke aanvulling zijn in de dagelijkse implantologiepraktijk. Niet alleen hun gunstige esthetiek speelt een rol, ook de mogelijkheid om volledig metaalvrij te werken is van meerwaarde, zeker voor patiënten met een bewezen titaniumallergie. Ook het feit dat peri-implantitis slechts incidenteel lijkt op te treden, is een belangrijk argument voor het gebruik van porseleinen implantaten. Dit artikel vergelijkt de voor- en nadelen van eendelige versus tweedelige keramische implantaten op basis van klinische, wetenschappelijke en patiënt-gerelateerde criteria.

Over implantologie

Casuïstiek over implantaattherapie

Een implantoloog vervangt een of meerdere tanden door implantaten. Deze implantaten worden na het plaatsen voorzien van een kroon, brug, plaat, frameprothese, klikgebit of een overkappingsprothese. In principe is iedere tandarts of kaakchirurg bevoegd tot het plaatsen van implantaten indien hij hierin bekwaam is. Op jaarbasis worden in Nederland ruim 100.000 implantaten geplaatst. Deze themapagina biedt noodzakelijke kennis over implantaattherapie, met casuïstiek uit de praktijk, technische details, aandacht voor risicofactoren en handvatten voor succes.

Video