Implantologie

Casuïstiek over implantaattherapie

Op jaarbasis worden in Nederland ruim 100.000 implantaten geplaatst. Deze themapagina biedt noodzakelijke kennis over implantaattherapie, met casuïstiek uit de praktijk, technische details, aandacht voor risicofactoren en handvatten voor succes.

Uitgelicht

Tijdschrift TandartsPraktijk

Implantaatgesteunde frameprothese: De (extreem) verkorte tandboog in de onderkaak

Een 57-jarige patiënte komt op verwijzing van haar tandarts naar onze praktijk. Uit de anamnese blijkt dat zij al vele jaren in de onderkaak een frame draagt en dat recent een molaar is geëxtraheerd.

Video

Artikelen

Het effect van een bindweefseltransplantaat

2
Elise Zuiderveld onderzocht aan de afdeling MKA-chirurgie van het UMC Groningen het effect van het aanbrengen van een bindweefsel- of synthetisch transplantaat ter verdikking van de peri-implantaire mucosa op het niveau van de midbuccale mucosa.

Beter kauwen zonder tanden | Promotieonderzoek

59
Anja Zembic onderzocht voor haar promotie bij de VU de kwaliteit van leven van tandenloze patiënten die niet tevreden waren met hun bestaande prothesen.

VGZ laat patiënt van tandarts in de kou staan

115
Zorgverzekeraar VGZ heeft in Nederland zo weinig tandartsen-implantologen gecontracteerd, dat patiënten die een implantaat of klikgebit nodig hebben soms niet eens in hun eigen provincie terechtkunnen. Dat stelt brancheorganisatie Associatie Nederlandse Tandartsen.

Ernstige hypodontie en implantologie

75
Marieke Filius heeft onderzoek verricht en onder andere gekeken naar de langetermijnresultaten van behandeling met implantaatgedragen kroon- en brugwerk bij patiënten met ernstige hypodontie.

Digitale tandtechniek in eigen praktijk | Steeds meer zelf doen

103
Het is voor tandtechnici efficiënt dat gegevens digitaal worden aangeleverd, maar hoe wordt de clinicus daar zelf beter van? En welke ‘tools’ zijn inmiddels beschikbaar om een gedeelte van het tandtechnisch werk weer zelf te doen?