Kindertandheelkunde

Verbetering occlusie en esthetiek

Elk kind is uniek en elke ontwikkelingsfase vraagt om een eigen benaderingswijze. De behandeling van kinderen kan een grote uitdaging zijn. Specifieke kennis wordt daarom steeds belangrijker.

Uitgelicht

Tijdschrift TandartsPraktijk

KISS: keep it safely simple

Een 11-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een diepe beet heeft met palatumcontact en crowding. De tweede wisselfase is net klaar. Zelf heeft hij nergens last. Hij vindt zijn gebit niet echt mooi omdat sommige tanden uit de rij staan.

Video

Artikelen

Kindermishandeling (deel 1)

9
Tandartsen zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit artikel geeft u inzicht in kindermishandeling en mogelijke signalen die daarbij een rol spelen. Casuïstiek zet u tot nadenken over de vraag: is dit kindermishandeling?

De intake van kinderen

7
Een lange relatie met één tandarts niet meer vanzelfsprekend. U zult nieuwe kinderen in de praktijk krijgen van wie u weinig weet. Een medische vragenlijst wordt vrijwel standaard afgenomen, maar wat zou u nog meer van een kind moeten weten om te komen tot een goede relatie en succesvolle behandeling?

Nog meer trammelant in kindertandheelkundeland: Mondzorg voor kinderen op de schop?

7
Een wezenlijk aspect van NRC is de communicatie met het kind en de ouders. In dit artikel wordt verslag gedaan van een casus die zich uitstrekt over zes jaar. Deze laat zien dat gebrekkige uitvoering van NRC niet per se leidt tot het mislukken van de behandeling.

Kindertandheelkunde in Utopia

11
Lang geleden waren er tandartsen algemeen practici in Utopia die het moesten doen met twee erkende specialismen: kaakchirurgie en orthodontie. Maar er kwamen gedifferentieerde vakgebieden tot ontwikkeling, zoals kindertandheelkunde.

Narcosebehandeling drastisch beperken kan!

4
Er bestaan zorgen over de invloed van narcose op de ontwikkeling van de hersenen. Onderzoek hiernaar is gedaan door anesthesioloog De Graaff en anderen bij jonge kinderen.