Home Tijdschrift TandartsPraktijk

Tijdschrift TandartsPraktijk

Parodontologie

Depigmentatie

Een patiënt meldt zich in de praktijk met de vraag of er wat gedaan kan worden aan de donkere verkleuring in haar tandvlees. Haar vader heeft de donkere, raciaal gebonden verkleuringen van zijn tandvlees laten verwijderen door een parodontoloog in de VS.
Kindertandheelkunde

Het kind bij de tandarts

Het behandelen van kinderen is voor sommige tandartsen een feest en makkelijk, voor andere een uitdaging en een hele toer. Door kinderen te belonen bij gewenst gedrag neemt positief gedrag toe, maar hoe doe je dat als tandarts en wat voor middelen staan ons ter beschikking?
Orthodontie

Multidisciplinaire aanpak bij oligodontie

Een 37-jarige man komt op verwijzing van de tandarts in verband met oligodontie. Sinds kort ervaart hij lichte functionele problemen terwijl zijn gebit tandboogonderbrekingen vertoont die niet zijn opgevuld met een prothetische voorziening.
Kindertandheelkunde

Sprookjes over jeugdtandverzorging

De mondgezondheid van kinderen laat te wensen over, stelt Raoul Trentelman, algemeen directeur van JTV Mondzorg voor kids. Het is dus zaak om die kinderen te boeien voor dit onderwerp en het ook bij hun ouders onder de aandacht te brengen.
Restauratieve tandheelkunde

One visit crown

Mijn patiënte (55) meldde zich met klachten aan de 36 die duidden op een knobbelfractuur. Het element was voorzien van een uitgebreide amalgaamrestauratie, doorgaans goed te vervangen door een directe composiet.

Twee passies

Jan-Christiaan Oortwijn heeft als concertmeester en als restauratief tandarts een opmerkelijke dubbelcarrière. In zijn praktijk raken beide werkgebieden elkaar soms.
Restauratieve tandheelkunde

Flexibel implanteren met ‘tijdelijke’ implantaten

Een 70-jarige man meldde zich aan bij onze kliniek met als klacht dat sinds enige tijd zijn oude kronen loskomen en hij maakt zich daar zorgen over. Hij wil graag zoveel mogelijk zijn eigen dentitie behouden en in ieder geval geen uitneembare voorzieningen.

Drietand, vork en trident

Het wapen de tweetand heeft twee tanden, uiteraard. De drietand drie. De bestekvork heeft meestal vier tanden en dient nog altijd om voedsel in de mond te doen. Maar hij had vroeger ook een nevenfunctie die minder smakelijk was.
Restauratieve tandheelkunde

Weg met hinderlijke vlekken

Witte, gele of zelfs bruine vlekken zijn vervelende glazuurafwijkingen, met name in het front vanwege hun storende invloed op de esthetiek. Ze zijn soms zelfs ook functioneel hinderlijk als het glazuur niet meer intact is en een ruw en poreus oppervlak vormt.

X-puzzel #23 | Denkt u met ons mee…

Bij een 65-jarige mannelijke patiënt werd in het kader van een uitgebreid functieonderzoek bijgaande panoramaopname vervaardigd (afbeelding 1). Patiënt ervaart kaakgewrichtsklachten aan de linkerzijde, heeft daarnaast beiderzijds slikklachten (een gevoel van ‘brok in de keel’) en leidt aan tinnitus.