Home Tijdschrift TandartsPraktijk

Tijdschrift TandartsPraktijk

X-puzzel #22 – bevindingen

In TP 4-2019 van mei 2019 zag u de solo-opname van een 7,5-jarig meisje. Haar anamnese toonde geen relevante medische bijzonderheden en er zijn volgens de tandheelkundige anamnese ook geen ingrepen geweest.

VoorbeeldVRAAG Apexresectie TP Kennistoets 2019-4 | Test uw kennis

In TandartsPraktijk 3-2019 heeft u het artikel De Apexresectie kunnen lezen. Maak nu de bijbehorende TP Kennistoets op de website TandartsPraktijk.

Tegenstrijdig beleid

Kortgeleden was het Wereld Mondgezondheidsdag. Het thema was: een gezond gebit zorgt voor een gezond lichaam.
Restauratieve tandheelkunde

Mindf*cks met composiet

In dit artikel worden casussen gepresenteerd waarin composiet is gebruikt om bepaalde optische illusies te creëren. De nadruk ligt niet op het exact kopiëren van een element, maar op de vormgeving van de restauratie. Hierdoor kunnen ingrepen gemaskeerd worden.

Reacties van lezers

In ‘De pulpotomie’ (TP april 2019, nr. 3) wordt een voorkeur uitgesproken voor ‘Gewoon gaaf’. Daarbij wordt verwezen naar een artikel van Van Palenstein Helderman e.a. (NTvT, 2015).

Verrassende palatumzwellingen

Afwijkingen van het palatum zijn relatief zeldzaam, kunnen van zeer uitlopende aard zijn en zijn soms lastig te diagnostiseren. Er zullen in deze bijdrage drie patiënten met een palatumzwelling worden besproken, bij wie er om verschillende redenen sprake is van een of meer opvallende aspecten.

Intervisie

Intervisie met collega’s is een krachtige manier om stil te staan bij vraagstukken in ons werk en die met anderen te delen. Dit artikel gaat in op de wijze waarop intervisie het meeste effect kan scoren en kan bijdragen aan de kwaliteit van tandheelkundige zorg.
Endodontologie

De endokroon: think inside the box

‘Tandarts, wat nu?’ Het is een vraag die ons maar al te bekend in de oren klinkt wanneer een element, dikwijls onverwacht, overgaat naar de volgende stap in de restauratieve cyclus (zie afbeelding 1 ). Een moment van transitie die echter verre van een heuglijke gebeurtenis is.
Implantologie

Retentie voor het leven

Op implantaten kun je verschillende soorten prothetische voorzieningen maken, zoals kronen of bruggen, maar ook partiële en volledige protheses. Tussen het implantaat en de prothetische voorziening zit altijd een verbindingsabutment. Bij het vervaardigen van suprastructuren worden al jarenlang allerlei abutmentvormen toegepast.

X-puzzel #22

Deze keer willen we u een echt röntgenraadsel voorleggen. De opname werd gemaakt bij een meisje van 7,5 jaar oud. Er zijn geen relevante medische bijzonderheden; ook zijn er volgens de tandheelkundige anamnese geen ingrepen geweest.