Home Tijdschrift TandartsPraktijk

Tijdschrift TandartsPraktijk

Trendwatching: de appelazijnhype

Het gebruik van appel(cider)azijn komt steeds meer in de belangstelling te staan. Volgens vele internetsites is voor iedereen appel(cider)azijn hét middel om snel af te vallen en gezond te blijven. Liggen er geen gevaren op de loer bij het gebruik van appelazijn? Een aandachtsgebied voor de tandarts?

Een oplossing met gesloten beurzen geeft minder stress dan een tuchtzaak

Tandarts Hans Croes houdt van knutselen – en dus van zijn vak – maar hij vindt het wel belangrijk om er ook dingen naast te doen. Bestuurstaken bijvoorbeeld, aan een spoorbaan knutselen, een auto bouwen, maar ook het Tuchtcollege.

De bouwsteen des levens

Alle leven is samengesteld uit cellen. Dat weten we nu. Maar dit feit werd pas in de loop van de negentiende eeuw bevestigd, waaronder door microscopische waarnemingen van tanden.

KennisVRAAG Wat weet u van lachgassedatie? TP Kennistoets 2019-9 | Test uw kennis

In deze editie van TandartsPraktijk heeft u het artikel Wat weet u van lachgassedatie? kunnen lezen. Maak nu de bijbehorende TP Kennistoets op www.​tandartspraktijk​.​nl/​kennistoets

Tand eruit? Deskundige aan de slag!

Velen van ons herinneren zich nog wel de hockeyer Seve van Ass die in 2013 na een klap met de hockeystick van een tegenstander vele tanden uitgeslagen zag. Ze vlogen letterlijk door de lucht en stuiterden over het kunstgras. Het is een beeld dat, zeker als je tandarts bent, op je netvlies gegrift staat.
Orthodontie

Ortho-Resto: een Siamees duo

In TP TandartsPraktijk van mei 2019 werden voorbeelden getoond van ‘schier hopeloze gevallen’ waarbij een traumatisch diepe beet door toepassing van een beproefd behandelconcept verdween. In deze bijdrage wordt de strakke regie binnen het multidisciplinair samenwerkingsverband meer in detail toegelicht.

Microsurgical Endodontics

Hoe in de apex te prepareren en droog te leggen voor de retrograde apicale vulling bij endodontische chirurgie? En welk incisie-ontwerp hierbij te kiezen en hoe de botpreparatie te maken? Antwoorden hierop zijn te vinden zijn in het prachtige boek Microsurgical Endodontics van de Franse auteurs Khayat en Jouanny.

Wat weet u van lachgassedatie? + TP Kennistoets

Het gebruik van lachgas in het uitgaanscircuit zorgt voor vragen en onrust bij onze patiënten, terwijl lachgassedatie bij angst voor tandheelkundige behandeling en/of onvoldoende medewerking juist uitkomst biedt. Wat weet u van lachgassedatie?

Een vragenlijst in de algemene praktijk?

De tandarts heeft eigenlijk een unieke positie. Patiënten komen tweemaal per jaar voor controle, omdat dit ooit door de verzekering verplicht werd gesteld. Bij welke beroepsgroep zie je dat nog meer?
Kindertandheelkunde

Drinkwaterfluoridering?

‘Gruythuysen et al. vragen in hun bijdrage deze week aandacht voor verwaarloosde gebitten van jonge kinderen (A8071). Zij verzoeken jeugdartsen hierbij ook wat verder te kijken dan alleen dat gebit en na te gaan of dat slechte gebit niet een signaal is van verwaarlozing.