Parodontologie

Parodontologie

Diabetesmedicijn helpt tegen parodontitis en botverlies

Metformine, een veelgebruikt medicijn dat wordt gebruikt om diabetes type 2 te behandelen, kan ook ingezet worden om tandvleesaandoeningen te behandelen, zo blijkt uit nieuw onderzoek.
Implantologie

Covid heeft geen invloed op implantaat falen 

Covid heeft wereldwijd naar schatting meer dan 670 miljoen mensen besmet. De ziekte kan het botmetabolisme beïnvloeden, de botresorptie stimuleren en de botmineraaldichtheid verlagen, wat mogelijk een negatieve invloed heeft op de osseointegratie van tandheelkundige implantaten. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat Covid hiervoor geen risicofactor is.
Parodontologie

Casus | Complex van één-, twee- en driewandige botstructuren

In deze casus beschrijft Coen Kuit flap, genezing en resultaat van botkraters bij de 46 op kortere en langere termijn. Daarna volgt een aantal voorbeelden van botherstel in angulaire kraters.

EFP vindt vapen net zo schadelijk als tabak roken 

Met name veel jongeren zien vapen als een trendy en gezonder alternatief voor het roken van tabak. Maar volgens de Europese federatie van parodontologie (EFP) is vapen helemaal niet minder schadelijk dan het roken van tabak. ‘Er is maar beperkt onderzoek gedaan naar de effecten op de mondgezondheid, en de claims dat het een veiliger optie is dan het roken van conventionele sigaretten, zijn overdreven’, aldus de EFP.
Parodontologie

Algoritme helpt bij diagnose en behandeling parodontale aandoeningen 

Een door Amerikaanse onderzoekers ontwikkeld algoritme is in staat om parodontale, ziekte gerelateerde data uit elektronische patiëntendossiers te vissen. De nieuwe methode helpt om parodontitis vroeg te diagnosticeren en daardoor het risico op andere systemische ziekten te verminderen die verband houden met parodontitis.

Stoptober: ga het gesprek met patiënten aan

Het is oktober en dat is traditiegetrouw de maand waarin rokers wordt gestimuleerd om te stoppen met hun ongezonde gewoonte. Ook tandartsen kunnen een steentje bijdragen aan Stoptober, dat dit jaar zijn tiende editie beleeft.
Parodontologie

Nieuwe richtlijn peri-implantaire aandoeningen

De Europese federatie van parodontologie (EFP) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor de preventie en behandeling van peri-implantaire ziekten. De richtlijn is aangepast naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke onderzoeken.
Parodontologie

Casus Glimlach of Grimlach

De acties bij knarsen en bij klemmen zijn wezenlijk verschillend. Joost Roeters wil de klemmers van de knarsers kunnen onderscheiden en bestudeert mondfoto’s.
Parodontologie

Casus Parodontale overbelasting | Angulaire botdefecten en verbrede ligamenten

De aandacht voor de invloed van overbelasting bij occlusie en articulatie op destructieve processen in het parodontium is helaas in de jaren tachtig van de vorige eeuw verflauwd. Zelf heb ik nooit getwijfeld aan de gevolgen van overbelasting en dan met name bij elementen die al een groot deel van hun verankering in het bot hebben verloren. In deze bijdrage, met drie casussen, zal ik een aantal voorbeelden beschrijven.
Parodontologie

Gingivitis blijkt goede voorspeller hart- en vaatziekten

Gingivitis en parodontitis blijken goede voorspellers te zijn voor het krijgen van hart- en vaatziekten. Dit blijkt uit Canadees wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekers vinden daarom dat tandartsen jaarlijks bij alle patiënten een eenvoudige speekseltekst moeten afnemen.

Over parodontologie

Parodontologische aandoeningen

Iedere tandarts mag parodontale handelingen verrichten, maar er is een driejarige opleiding (in aansluiting op de opleiding tot tandarts) waarbij de tandarts zich kan differentiëren in parodontologie. Een parodontoloog heeft meer kennis en kunde op het gebied van ernstige parodontale problemen dan een reguliere tandarts. Alleen de tandartsen die deze opleiding hebben gevolgd, mogen de titel ‘Parodontoloog NVvP' gebruiken. Een tandarts-parodontoloog richt zich op de diagnose en behandeling van ernstige parodontale (parodontitis) aandoeningen. Het woord parodontaal betekent letterlijk 'rondom de tand' en parodontale aandoeningen kunnen een of meerdere tanden aantasten. Parodontitis is een chronische bacteriële infectie dat het tandvlees en het bot rondom uw tanden aantast. Parodontitis kan andere ziekten en aandoeningen veroorzaken of verergeren. Een gezond parodontium is het fundament voor succesvolle restauratieve tandheelkunde. Binnen dit thema vindt u een diversiteit aan parodontologische aandoeningen, diagnostiek, beeld en behandelingen.

Video