Home 2020

Magazines

TandartsPraktijk nr. 6, 2020

Claim de restauratieve ruimte | Twee bijzondere lipafwijkingen | Corona: de koe in de kont gekeken | Complexe endo ge-ontcompliceerd | De referentie-analyse | De gebitsprothesen van Hitler en Tojo | TP Kennistoets 2020-6 Amelogenesis imperfecta
Coronanieuws | Externe cervicale wortelresorptie | Twee bijzondere tongafwijkingen | Houtskoolhoudende tandpasta | Extruderen na trauma | Duurzaam resultaat: toeval of planning? | TP Kennistoets 2020-5 Autotransplantatie bij juveniele parodontitis
De nieuwe tandarts?! | Een introductie in de biomimetische tandheelkunde | Cantileverbrug van cad/cam-polymeer | Dresscode | Immediate fronttandvervanging én directe belasting | Dubbel Dahlen met een bonus | TP Kennistoets 2020-4 Zwangerschap
Maakt u nog gebitsprotheses? Waarom eigenlijk niet? | ABB: van minimaal naar non-invasief | Wie het onderste uit de brug wil... | Stappenplannen en spaarpotten | Plaatsing van 1 of 2 implantaten | Het verloop van Pathologische Gebitsslijtage bij patiënten zonder hulpvraag | TP Kennistoets 2020-3 Gebitsprotheses
Rekken of eerder trekken? | Een geïmpacteerde hoektand: hoe te implanteren? | Het voorkomen van ontkalkingen bij orthodontische behandeling | Ongewone mondslijmvliesbeschadigingen | Tijdelijke kroon en brug digitaal | De trios vergeleken met de T-Scan en articulatiepapier | TP Kennistoets 2020-2 Mondzorg voor ouderen is maatwerk

TandartsPraktijk nr. 1, 2020

Mondzorg in eerstelijnsdiabeteszorg | Glazuurprojecties en furcatiebetrokkenheid | Het Nederlands elftal in de wachtkamer | Aanvullende registraties bij een indirecte restauratie | Een ‘gereedschapskistje’ vol toepasbare prothetische kennis | Onduidelijke pijnklacht door een breuk | Indirecte pulpa-overkapping en pulpotomie | TP Kennistoets 2020-1 Risicoanalyse
Externe cervicale resorptie: element altijd verloren? | Teflontips | Verbreding van de bovenkaak | Maatwerk | Gratis cariës bij fruitspeen? | Tooth wear, Prevalence and Occlusal factors | TP Kennistoets 2019-10 Externe cervicale resorptie

TandartsPraktijk nr. 9, 2019

Tand eruit? Deskundige aan de slag! | Ortho-Resto: een Siamees duo | ‘Microsurgical Endodontics’ | Een Klasse II/2 met een te verliezen 21 | Extreme preoccupatie met de dentitie | De levensduur van directe restauraties | TP Kennistoets 2019-9 Wat weet u van lachgassedatie?
Duurzame tandheelkunde | Alveolaire orthodontie | Samen aan de slag bij malocclusie | Opbouwen met transparante mallen | Gele zwellinkjes van het mondslijmvlies | Ontbrekende laterale incisieven | TP Kennistoets 2019-8 Alveolaire orthodontie 

TandartsPraktijk nr. 7, 2019

Implanteren in de geresorbeerde kaak | Lachgas | De orofaciaal fysiotherapeut kan uitkomst bieden | Implanteren in het onderfront: waarom niet? | Mondzorg en autisme (deel 2) | Ongewone knobbeltjes in onder- en bovenlip | TP Kennistoets 2019-7 Wat weet u van lachgas