Home Tand & recht

Tand & recht

Bekwaam en bevoegd (2)

Verschillende beroepsgroepen, ook tandartsen, zijn bevoegd om voorbehouden handelingen te verrichten zolang de handelingen op hun eigen deskundigheidsgebied liggen. Artikel 21 van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is een bepaling waarin, niet verrassend, staat dat tot het gebied van deskundigheid van tandartsen het verrichten van handelingen op het gebied van de tandheelkunst wordt gerekend.

Bekwaam en bevoegd (1)

Tot het normale werk van de tandarts behoort het verrichten van zogenoemde voorbehouden handelingen. Dit zijn handelingen die zekere risico’s met zich meebrengen, en die alleen zelfstandig mogen worden verricht door personen die een in de wet aangeduid beroep uitoefenen, waarvan de wet BIG in artikel 36 regelt welke beroepsbeoefenaar zelfstandig bevoegd is om die handelingen uit te voeren.

Kookboekgeneeskunde?

De wetgever heeft goed begrepen dat het een onbegonnen zaak is om voor alle beroepen, die deel uitmaken van de gezondheidszorg, gedetailleerde regelingen te maken. Al die regels zouden, nadat ze waren opgesteld, ook nog moeten worden onderhouden en worden aangepast aan de laatste stand van wetenschap en praktijk.