Home Tand & recht

Tand & recht

Traumatologie

Kind is na val uit klimrek niet welkom bij de spoedtandarts 

Wat doe je als je kind bij een val uit het klimrek haar (melk)gebit beschadigt en jouw eigen tandartspraktijk gesloten is? De spoeddienst bellen! De tandarts van dienst wilde de moeder en het meisje echter niet zien. Het regionaal tuchtcollege vond dit niet kunnen en deelde een waarschuwing uit. 
Algemene tandheelkunde

De verdwenen tandarts

Stel je bent een patiënt en staat aan de deur staat bij de tandartspraktijk, om daar te ontdekken dat de tandarts met de noorderzon vertrokken is. Zonder dat er vooraf een woord over was gerept. Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam besloot dat dit gedrag niet door de beugel kon. De betrokken tandarts werd met onmiddellijke ingang doorgehaald in het register.

De verdwenen tandarts

Stelt u zich een patiënt voor, die aan de deur staat bij de tandartspraktijk, om daar te ontdekken dat de tandarts er, zonder dat er vooraf een woord over was gerept, vertrokken is. Dit is in het kort de aanleiding voor een tuchtklacht van de IGJ waarover het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam in juni 2019 besliste.

Was het besluit tot fluoridering juist?

Vijftig jaar geleden moest de Hoge Raad beoordelen of het (besluit tot het) fluorideren van drinkwater door het Amsterdamse waterleidingbedrijf juridisch gezien juist was. Welke argumenten hebben de uitkomst bepaald? En wat was de aanloop daarnaartoe?
Algemene tandheelkunde

Recht nog niet toegesneden op AI in de zorg

Wat betekent de almaar verdergaande technologisering voor belangrijke waarden in de zorg, zoals autonomie, beroepsgeheim en privacy, aansprakelijkheid of de rol van persoonlijk contact? Over die kwesties gaat Corrette Ploem, bijzonder hoogleraar ‘recht, zorgtechnologie en geneeskunde’, zich de komende jaren buigen.

Het doorbreken van het beroepsgeheim

In de vorige editie hebben we het beroepsgeheim besproken, dat bestaat uit een zwijgplicht en het verschoningsrecht. We zullen nu (al kunnen we in dit korte bestek niet volledig zijn) situaties bespreken waarin zorgverleners, zoals tandartsen, gegevens aan andere personen of instanties kunnen verstrekken.

Waarschuwing voor eenzijdig opzeggen behandelovereenkomst 

Een orthodontist die te maken kreeg met verbale agressie had desondanks niet eenzijdig de behandelovereenkomst mogen opzeggen. Dit besloot het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam in een zaak die was aangespannen door de geweigerde patiënt.

Beroepsgeheim: zwijgplicht en verschoningsrecht I

Dat het beroepsgeheim van hulpverleners een lange geschiedenis heeft, kunnen we onder meer zien aan de plaats die het inneemt in de eed van Hippocrates. We zien deze verplichting ook terug in de nieuwe artseneed van 2003. Wat zijn de actuele ontwikkelingen?
Algemene tandheelkunde

Tandarts 1 jaar geschorst wegens niet meewerken aan onderzoek naar declaraties 

Een tandarts die niet meewerkte aan een controle van zorgverzekeraars naar zijn declaraties, is door de regionale tuchtcommissie voor een jaar geschorst. Het argument dat hij niet zonder de toestemming van zijn patiënten persoonsgegevens aan de verzekeraars mocht verstrekken, hield geen stand.
Algemene tandheelkunde

Tandarts kiest partij voor ruziënde dochter en krijgt berisping

Wanneer je dochter en haar vriend ruzie hebben met haar vriendin die al jarenlang patiënt in jouw praktijk is, mag je niet zomaar eenzijdig de behandelovereenkomst opzeggen. Dat ervoer een tandarts onlangs in een procedure bij het regionaal tuchtcollege in Zwolle. Klaagster werd op alle fronten in het gelijk gesteld, de tandarts kreeg een berisping.