Home Tand & recht

Tand & recht

Reputatieschade door negatieve publiciteit (vervolg)

Wanneer je gebruikmaakt van grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, moet je er rekening mee houden dat andere mensen (en organisaties) ook rechten hebben. Dat zijn situaties waarin twee of meer fundamentele rechten in conflict komen, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.
Algemene tandheelkunde

Reputatieschade door online negatieve publiciteit

In het digitale tijdperk waarin we leven, is het gemakkelijk om informatie te delen en te verspreiden. Als tandarts ben je natuurlijk blij met positieve reacties. Maar wat als je geconfronteerd wordt met onterechte, negatieve publiciteit? 

Tuchtrecht: Een brug te ver?

Ondanks de goede bedoelingen om de patiënt zo goedkoop mogelijk te helpen, deelde het tuchtcollege toch een waarschuwing uit aan een tandarts. Deze had een behandelplan moeten opstellen en de patiënt langere bedenktijd moeten geven omdat die de Nederlandse taal onvoldoende beheerste.

Tand & recht | Reputatieschade door negatieve publiciteit

In het digitale tijdperk waarin we leven, is het gemakkelijk om informatie te delen en te verspreiden. Dit kan echter ook leiden tot situaties waarin de reputatie van een persoon of bedrijf wordt aangetast door negatieve publicaties op websites of posts op sociale media. Wanneer tandartsen of andere medische professionals, die sterk afhankelijk zijn van hun professionele reputatie, hierdoor geraakt worden, kan dit bijzonder schadelijk zijn.
Algemene tandheelkunde

Een verkenning van het klachtrecht

Het doel van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dat zorgaanbieders goede zorg leveren, en daarin werken aan verbetering. Openheid over fouten, de bereidheid om daarvan te leren, en een zorgvuldige omvang met klachten horen daarbij. Zorgaanbieders moeten zorgen voor een klachtenregeling die effectief en laagdrempelig is. Bij de totstandkoming van de regeling moet een representatieve patiëntenorganisatie of de cliëntenraad zijn betrokken. De regeling moet vervolgens ‘op een daarvoor geschikte wijze’ onder de aandacht worden gebracht. Hoe werkt dit allemaal?
Traumatologie

Kind is na val uit klimrek niet welkom bij de spoedtandarts 

Wat doe je als je kind bij een val uit het klimrek haar (melk)gebit beschadigt en jouw eigen tandartspraktijk gesloten is? De spoeddienst bellen! De tandarts van dienst wilde de moeder en het meisje echter niet zien. Het regionaal tuchtcollege vond dit niet kunnen en deelde een waarschuwing uit. 
Algemene tandheelkunde

De verdwenen tandarts

Stel je bent een patiënt en staat aan de deur staat bij de tandartspraktijk, om daar te ontdekken dat de tandarts met de noorderzon vertrokken is. Zonder dat er vooraf een woord over was gerept. Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam besloot dat dit gedrag niet door de beugel kon. De betrokken tandarts werd met onmiddellijke ingang doorgehaald in het register.

De verdwenen tandarts

Stelt u zich een patiënt voor, die aan de deur staat bij de tandartspraktijk, om daar te ontdekken dat de tandarts er, zonder dat er vooraf een woord over was gerept, vertrokken is. Dit is in het kort de aanleiding voor een tuchtklacht van de IGJ waarover het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam in juni 2019 besliste.

Was het besluit tot fluoridering juist?

Vijftig jaar geleden moest de Hoge Raad beoordelen of het (besluit tot het) fluorideren van drinkwater door het Amsterdamse waterleidingbedrijf juridisch gezien juist was. Welke argumenten hebben de uitkomst bepaald? En wat was de aanloop daarnaartoe?
Algemene tandheelkunde

Recht nog niet toegesneden op AI in de zorg

Wat betekent de almaar verdergaande technologisering voor belangrijke waarden in de zorg, zoals autonomie, beroepsgeheim en privacy, aansprakelijkheid of de rol van persoonlijk contact? Over die kwesties gaat Corrette Ploem, bijzonder hoogleraar ‘recht, zorgtechnologie en geneeskunde’, zich de komende jaren buigen.
Nieuwsbrief