Home Tand & recht

Tand & recht

Algemene tandheelkunde

Over echte (schijn) zelfstandigheid en ondernemerschap (2)

In het vorige nummer kwamen we te spreken over zorgverleners die hun werk (deels) als zzp’er doen. We hebben gezien dat het voor hen erg lastig is om aan de eisen te voldoen die gelden om in fiscale zin als ondernemer te worden beschouwd.
Algemene tandheelkunde

Tandarts zzp’er: schijnzelfstandige of ondernemer? 

Veel jonge tandartsen starten niet meer als werknemer of in een eigen praktijk, maar als zzp’er. Aan deze vorm van ondernemen kleven echter wel risico’s, concludeert Theo van Noord, docent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Je hebt extra vaardigheden nodig, moet de risico’s goed afdekken en bovendien ziet de fiscus de zzp’er niet altijd als ondernemer. 
Algemene tandheelkunde
hamer.rechter.istock.jpg

Over echte (schijn) zelfstandigheid en ondernemerschap (1)

Eind mei las ik op de nieuwssite Nu.nl dat het aantal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven zelfstandige professionals in de gezondheidszorg in vijf jaar tijd met zo’n vijftig procent was toegenomen. Het stuk eindigde met een waarschuwing van een van de geïnterviewde zzp’ers: het bestaan als zelfstandige vereist zoveel extra vaardigheden, ook om met de risico’s ervan om te gaan, dat het niet iets is om je er meteen na je opleiding in te storten.

TBS’er laat zich niet door tandarts ‘in de bek kijken’ 

Ook als TBS’er heb je rechten. Zeker als het om zorg gaat. Maar een gedetineerde uit een TBS-kliniek die om een andere tandarts vroeg, kreeg van het regionaal Tuchtcollege nul op het rekest.

Ruziënde tandartsen zijn bij Tuchtcollege aan het verkeerde adres

Twee tandartsen in dezelfde woonplaats die elkaar toch al niet zo lagen, hebben geprobeerd hun fitties uit te vechten bij de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Uit de beroepszaak blijkt echter dat ze daar aan het verkeerde adres waren.
Algemene tandheelkunde

51 tuchtzaken tegen tandartsen afgehandeld

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg hebben recent hun jaarverslag 2021 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de colleges in dat jaar 51 zaken tegen tandartsen hebben afgehandeld. Daarmee neemt beroepsgroep in de top 10 de vierde plek in, na artsen, verpleegkundigen en GZ-psychologen.

De medische exceptie

Wilma Duijst zegt in het boek Gezondheidsstrafecht over medisch handelen dat het bestaat uit een vrijwel continue stroom van aantastingen van de lichamelijke integriteit, bestaande uit het betasten en binnendringen van het lichaam, het toedienen van potentieel giftige stoffen, het prikken en snijden in het lichaam.

Bekwaam en bevoegd (2)

Verschillende beroepsgroepen, ook tandartsen, zijn bevoegd om voorbehouden handelingen te verrichten zolang de handelingen op hun eigen deskundigheidsgebied liggen. Artikel 21 van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is een bepaling waarin, niet verrassend, staat dat tot het gebied van deskundigheid van tandartsen het verrichten van handelingen op het gebied van de tandheelkunst wordt gerekend.

Bekwaam en bevoegd (1)

Tot het normale werk van de tandarts behoort het verrichten van zogenoemde voorbehouden handelingen. Dit zijn handelingen die zekere risico’s met zich meebrengen, en die alleen zelfstandig mogen worden verricht door personen die een in de wet aangeduid beroep uitoefenen, waarvan de wet BIG in artikel 36 regelt welke beroepsbeoefenaar zelfstandig bevoegd is om die handelingen uit te voeren.

Kookboekgeneeskunde?

De wetgever heeft goed begrepen dat het een onbegonnen zaak is om voor alle beroepen, die deel uitmaken van de gezondheidszorg, gedetailleerde regelingen te maken. Al die regels zouden, nadat ze waren opgesteld, ook nog moeten worden onderhouden en worden aangepast aan de laatste stand van wetenschap en praktijk.