Home Tand & recht

Tand & recht

Algemene tandheelkunde

Recht nog niet toegesneden op AI in de zorg

Wat betekent de almaar verdergaande technologisering voor belangrijke waarden in de zorg, zoals autonomie, beroepsgeheim en privacy, aansprakelijkheid of de rol van persoonlijk contact? Over die kwesties gaat Corrette Ploem, bijzonder hoogleraar ‘recht, zorgtechnologie en geneeskunde’, zich de komende jaren buigen.

Het doorbreken van het beroepsgeheim

In de vorige editie hebben we het beroepsgeheim besproken, dat bestaat uit een zwijgplicht en het verschoningsrecht. We zullen nu (al kunnen we in dit korte bestek niet volledig zijn) situaties bespreken waarin zorgverleners, zoals tandartsen, gegevens aan andere personen of instanties kunnen verstrekken.

Waarschuwing voor eenzijdig opzeggen behandelovereenkomst 

Een orthodontist die te maken kreeg met verbale agressie had desondanks niet eenzijdig de behandelovereenkomst mogen opzeggen. Dit besloot het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam in een zaak die was aangespannen door de geweigerde patiënt.

Beroepsgeheim: zwijgplicht en verschoningsrecht I

Dat het beroepsgeheim van hulpverleners een lange geschiedenis heeft, kunnen we onder meer zien aan de plaats die het inneemt in de eed van Hippocrates. We zien deze verplichting ook terug in de nieuwe artseneed van 2003. Wat zijn de actuele ontwikkelingen?
Algemene tandheelkunde

Tandarts 1 jaar geschorst wegens niet meewerken aan onderzoek naar declaraties 

Een tandarts die niet meewerkte aan een controle van zorgverzekeraars naar zijn declaraties, is door de regionale tuchtcommissie voor een jaar geschorst. Het argument dat hij niet zonder de toestemming van zijn patiënten persoonsgegevens aan de verzekeraars mocht verstrekken, hield geen stand.
Algemene tandheelkunde

Tandarts kiest partij voor ruziënde dochter en krijgt berisping

Wanneer je dochter en haar vriend ruzie hebben met haar vriendin die al jarenlang patiënt in jouw praktijk is, mag je niet zomaar eenzijdig de behandelovereenkomst opzeggen. Dat ervoer een tandarts onlangs in een procedure bij het regionaal tuchtcollege in Zwolle. Klaagster werd op alle fronten in het gelijk gesteld, de tandarts kreeg een berisping.     

Over elektriciteit en de waarde van onstoffelijke zaken

In dit nummer krijgt u iets mee van de manier waarop juristen denken en redeneren, en dat doen we aan de hand van een strafrechtelijk arrest dat ruim een eeuw geleden, op 23 mei 1921, door de Hoge Raad werd gewezen.
Algemene tandheelkunde

Tandarts berispt voor onzorgvuldige voorbereiding en uitvoering 

Het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle berispte onlangs een tandarts wegens onzorgvuldige voorbereiding en uitvoering van een behandeling. Het ging om een beetverhoging door het aanbrengen van zeven meervlaksvullingen. 

Over mensen met een uitkering, zzp’ers en werknemers

Is het mogelijk dat partijen niet de intentie hebben om een arbeidsovereenkomst te sluiten, en dat die toch tot stand komt? De Hoge Raad kwam voor de vraag te staan of het mogelijk is dat er toch een arbeidsovereenkomst ontstaat, terwijl de partijen zelf niet die bedoeling hadden gehad.
Implantologie

Klacht tegen tandarts gegrond. Of toch niet? 

Het Regionaal Tuchtcollege verklaarde klachten van een patiënt (deels) gegrond en deelde een berisping uit aan de tandarts in kwestie. Deze ging hiertegen echter in beroep. Met succes: het Centraal Tuchtcollege vernietigt de beslissing en verklaart de gegrond verklaarde klachtonderdelen alsnog ongegrond.