Home Tand & recht

Tand & recht

Reputatieschade: een update

Ik heb al eerder aandacht besteed aan reputatieschade die zorgverleners lijden door beschuldigingen die met name online geuit worden. De website op de domeinen Zwartelijstartsen.nl en Zwartelijstartsen.com speelden daarin een belangrijke rol. De Stichting Stop Online Shaming (SOS) spande een kort geding aan over de manier waarop met de gegevens van de op de site genoemde mensen werd omgegaan.
Implantologie

Tandarts een jaar voorwaardelijk geschorst na verwijtbaar handelen

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft een tandarts een jaar voorwaardelijk geschorst met een proeftijd van twee jaar. Ook werd de tandarts in kwestie veroordeeld om de juridische kosten van ruim 2.600 euro aan de patiënt terug te betalen. Deze kreeg maar liefst 19 implantaten die, aldus het college, niet volgens de regelen der kunst waren aangebracht.

Hoe relatief is schade?

Wanneer een partij aansprakelijk wordt gesteld, kan de rechter pas schadevergoeding toekennen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Allereerst moet de aangeklaagde een norm hebben overtreden. Verder is nodig dat er dan ook schade is, die bovendien het gevolg moet zijn van de genoemde normschending.
Algemene tandheelkunde

Fittie tussen tandartsen (deels) beslecht 

Twee tandartsen (en hun meewerkende echtgenoten) uit dezelfde woonplaats leven al jarenlang met elkaar in onmin. Recent stonden de twee tandartsen tegenover elkaar voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle. Inzet van het geding dit keer: oncollegiaal gedrag.

Reputatieschade door negatieve publiciteit (vervolg)

Wanneer je gebruikmaakt van grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, moet je er rekening mee houden dat andere mensen (en organisaties) ook rechten hebben. Dat zijn situaties waarin twee of meer fundamentele rechten in conflict komen, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy.
Algemene tandheelkunde

Reputatieschade door online negatieve publiciteit

In het digitale tijdperk waarin we leven, is het gemakkelijk om informatie te delen en te verspreiden. Als tandarts ben je natuurlijk blij met positieve reacties. Maar wat als je geconfronteerd wordt met onterechte, negatieve publiciteit? 

Tuchtrecht: Een brug te ver?

Ondanks de goede bedoelingen om de patiënt zo goedkoop mogelijk te helpen, deelde het tuchtcollege toch een waarschuwing uit aan een tandarts. Deze had een behandelplan moeten opstellen en de patiënt langere bedenktijd moeten geven omdat die de Nederlandse taal onvoldoende beheerste.

Tand & recht | Reputatieschade door negatieve publiciteit

In het digitale tijdperk waarin we leven, is het gemakkelijk om informatie te delen en te verspreiden. Dit kan echter ook leiden tot situaties waarin de reputatie van een persoon of bedrijf wordt aangetast door negatieve publicaties op websites of posts op sociale media. Wanneer tandartsen of andere medische professionals, die sterk afhankelijk zijn van hun professionele reputatie, hierdoor geraakt worden, kan dit bijzonder schadelijk zijn.
Algemene tandheelkunde

Een verkenning van het klachtrecht

Het doel van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dat zorgaanbieders goede zorg leveren, en daarin werken aan verbetering. Openheid over fouten, de bereidheid om daarvan te leren, en een zorgvuldige omvang met klachten horen daarbij. Zorgaanbieders moeten zorgen voor een klachtenregeling die effectief en laagdrempelig is. Bij de totstandkoming van de regeling moet een representatieve patiëntenorganisatie of de cliëntenraad zijn betrokken. De regeling moet vervolgens ‘op een daarvoor geschikte wijze’ onder de aandacht worden gebracht. Hoe werkt dit allemaal?
Traumatologie

Kind is na val uit klimrek niet welkom bij de spoedtandarts 

Wat doe je als je kind bij een val uit het klimrek haar (melk)gebit beschadigt en jouw eigen tandartspraktijk gesloten is? De spoeddienst bellen! De tandarts van dienst wilde de moeder en het meisje echter niet zien. Het regionaal tuchtcollege vond dit niet kunnen en deelde een waarschuwing uit. 
Nieuwsbrief Abonneren