Home Achtergrond

Achtergrond

Algemene tandheelkunde

Doe méér met POM + TP Kennistoets

Polyoxymethyleen is een materiaal met prettige eigenschappen en lijkt veelbelovend omdat er talloze toepassingen mee mogelijk zijn. U bent vast al eens met dit materiaal in aanraking geweest omdat er in de implantologie onderdelen van gemaakt werden en worden - 40 jaar geleden en nu nog steeds. Misschien zegt de term ‘POM-schroefjes’ uit het oude IMZ-verleden sommigen van u wel iets?
Algemene tandheelkunde

Zo fotografeer je een maximale occlusie

Hoe moeilijk kan het zijn om recht van voren een foto te maken van het gebit? Toch vergt een opname van een maximale occlusie, waarbij alles scherp is en waar je goed mee kunt werken, de nodige aandacht. De tricks of the trade verklaard.
Kindertandheelkunde
Medstick ontwikkelt module Babystick

Tongriempje klieven: ‘Ga liever eerst alle non-invasieve behandelingen af’

Door een te kort tongriempje kan een baby gehinderd worden in het drinken aan de borst. Maar ook zouden kinderen op latere leeftijd moeite kunnen krijgen met simpele dingen als eten, spraak of tongzoenen. In sommige gevallen is het dan ook nodig het tongriempje te knippen, ofwel te klieven. Wanneer is het tongriempje klieven écht nodig, en is het zo onschuldig als het lijkt?
Algemene tandheelkunde

Verdoven in een notendop + TP Kennistoets

Welk anestheticum gebruikt u? Welke concentratie aan vasoconstrictor gebruikt u? Is het niet gewoon een routine om lokale anesthesie toe te dienen? Waarom lukt het dan bij sommige patiënten blijkbaar niet of toch zeer moeilijk? Op deze vragen en nog enkele meer volgen hierna antwoorden.
Algemene tandheelkunde

De doe-het-zelf digitale wax-up

Voor het uitvoeren van een esthetische ingreep kan de tandarts een diagnostische wax-up en mock-up gebruiken om zowel de patiënt als zichzelf inzicht te geven in het mogelijke eindresultaat. Dit brengt in een vroege fase van de behandeling echter aanvullend veel kosten voor de patiënt met zich mee. De wax-up kan sneller en goedkoper door het gebruik van gratis 3D-software.
Parodontologie

Monique Danser over de problematiek rond parodontitis

Monique Danser is bestuurslid van de European Fédération for Periodontology en probeert sinds jaar en dag aandacht te creëren voor parodontologie. ‘We moeten bij de kinderen beginnen.’
Algemene tandheelkunde

Coeliakie en orale manifestaties op jonge leeftijd

De gemiddelde Nederlandse tandarts heeft in de praktijk zo’n tien patiënten met coeliakie, en de meerderheid van deze patiënten weet zelf niet eens dat ze deze aandoening hebben. Coeliakie (glutengevoelige spruw) is een aandoening die klinisch tot expressie komt als de darm wordt blootgesteld aan gluten. In dit artikel zullen de orale manifestaties op jonge leeftijd worden besproken. Hierdoor kunnen tandartsen wellicht een bijdrage leveren tot het eerder stellen van de diagnose.
Algemene tandheelkunde

Melanoom van de mond | Advies: verwijzing naar de kaakchirurg

In het verleden is lang gesproken over een ‘maligne melanoom’. Tegenwoordig wordt ‘maligne’ achterwege gelaten, aangezien er geen benigne melanomen bestaan. Zoals bekend komen melanomen vrijwel uitsluitend voor op de huid en in ongeveer 10% op de slijmvliezen, onder andere van de ogen en de mond. Bij het huidmelanoom speelt in de etiologie overmatige blootstelling aan zonlicht een belangrijke rol. Daarnaast is bij sommige mensen sprake van erfelijke belasting. De gangbare behandeling van huidmelanomen bestaat uit chirurgische verwijdering.
Algemene tandheelkunde

De relatie tussen tandheelkunde en logopedie

Dit artikel gaat in op de raakvlakken tussen logopedie en tandheelkunde. We bekijken hoe de spraak tot stand komt. Hoe en welke spraakproblemen die het vaakst voorkomen kunnen ontstaan door een malocclusie in de tandenbogen of door een afwijking in de gebitselementen. Verder wordt een mogelijke oplossing geboden aan patiënten die spraakproblemen ervaren na een rehabilitatie van de maxilla met een vaste structuur op implantaten. Deze therapie bestaat onder meer uit het creëren van meer ruimte voor de tong tijdens de spraak. Er wordt ook een voorbeeld gegeven hoe spraakproblemen opgelost kunnen worden bij een overkappingsprothese in de maxilla op implantaten. Tandartsen en logopedisten zouden vaker moeten samen te werken, zodat tandheelkundig geïnduceerde spraakproblemen voorkomen en opgelost kunnen worden.
Algemene tandheelkunde

Schimmelinfectie

Iedereen draagt in zijn of haar mond miljoenen bacteriën en schimmels bij zich. Onder normale omstandigheden leidt dat niet tot ontstekingen. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waarbij bepaalde bacteriën of schimmels de overhand krijgen en dan leiden tot ontsteking in de mond.