Home Achtergrond

Achtergrond

Enquête Gnathologie | Doe mee en maak kans op…

Om u nog beter en gerichter van dienst te kunnen zijn, wil TandartsPraktijk graag weten wat u als algemeen practicus (zelf) doet op het gebied van gnathologie en welke informatiebehoeften u heeft.

Wat weet u van lachgas + Kennistoets

Dit keer een appèl aan alle collega-tandartsen om patiënten te waarschuwen voor de dure gevolgen van het inhaleren van een ballonnetje gevuld met een goedkoop en ogenschijnlijk onschuldig gas.
Kindertandheelkunde

Mondzorg en autisme (deel 2)

In Tandartspraktijk 6-2019 kwamen enkele theoretische verklaringen van autisme aan bod. In dit nummer geven we aan de hand van de kleuter Max een voorbeeld hoe wij kinderen met autisme kunnen bejegenen, ondersteunen en trainen om bij hen een zo verantwoord mogelijke mondzorg te realiseren.

Classificatie van halitose

Het is de taak van tandheelkundige professionals om aan de patiënten vragen te stellen over hun ademgeur en tijdens bijvoorbeeld een reguliere controle de ademgeur van hun patiënten te controleren.
Kindertandheelkunde

Prepuberale parodontitis

Het lijkt waarschijnlijk dat gelokaliseerde geringe prepuberale parodontitis een voorloper is van juveniele parodontitis. In het algemeen wordt deze vorm van parodontitis aangetroffen bij kinderen die gezond zijn.
Implantologie

Orale gevolgen van radiotherapie | Implantaten

Patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied worden vaak behandeld met chirurgie, radiotherapie, chemotherapie of een combinatie van deze behandelmodaliteiten. Deze behandelingen variëren in lengte en intensiteit en hebben grote gevolgen voor het fysiek, psychisch en sociaal functioneren van de betrokken individuen.

Klinische uitingen van gestoorde wondheling in de mond

Wondheling vormt een onderdeel van de protectieve functies van het lichaam gericht op een snel herstel, waar regeneratie te veel tijd in beslag zou nemen in een vijandig milieu. Daarbij vormt de mondholte een vijandige omgeving voor wondheling, omdat die plaatsvindt in een milieu van warm mondvocht met miljoenen micro-organismen.
Kindertandheelkunde

Water voor een gezond gebit later + Kennistoets

Gebitten van jongeren, vooral tieners, zijn de afgelopen jaren verslechterd. Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van gaatjes en erosieve gebitsslijtage. Advies: drink kraanwater: een prima dorstlesser, gezond en goedkoop!
Kindertandheelkunde

Mondzorg en autisme (deel 1)

In deze eerste bijdrage wordt vooral ingegaan op theoretische verklaringen van autisme en wat de consequenties daarvan voor de praktijk zijn. Hierin worden handvatten aangereikt om ervoor te zorgen dat kinderen/adolescenten zich veilig voelen in je behandelstoel.

Preventie, tandpasta’s en spoelmiddelen

Naast het initiëren van gedragsveranderingen is het ook mogelijk met behulp van verschillende mondhygiëneproducten, maar ook met calciumverrijkte voedingsmiddelen, het slijtageproces te beïnvloeden of verdere schade te beperken.