Home Achtergrond

Achtergrond

Kindertandheelkunde

Water voor een gezond gebit later + Kennistoets

Gebitten van jongeren, vooral tieners, zijn de afgelopen jaren verslechterd. Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van gaatjes en erosieve gebitsslijtage. Advies: drink kraanwater: een prima dorstlesser, gezond en goedkoop!
Kindertandheelkunde

Mondzorg en autisme (deel 1)

In deze eerste bijdrage wordt vooral ingegaan op theoretische verklaringen van autisme en wat de consequenties daarvan voor de praktijk zijn. Hierin worden handvatten aangereikt om ervoor te zorgen dat kinderen/adolescenten zich veilig voelen in je behandelstoel.

Preventie, tandpasta’s en spoelmiddelen

Naast het initiëren van gedragsveranderingen is het ook mogelijk met behulp van verschillende mondhygiëneproducten, maar ook met calciumverrijkte voedingsmiddelen, het slijtageproces te beïnvloeden of verdere schade te beperken.

De psychologie van de slachtofferrol

Slachtoffers van verkeersongelukken en van medisch onzorgvuldig handelen hebben soms ook psychologische problemen. Een slachtoffer van een tandheelkundige fout voelt zich serieus genomen als hem of haar duidelijk wordt uitgelegd waarom dit zo is.
Kindertandheelkunde

Zwarte verkleuringen in het kindergebit

Kinderen, maar in het algemeen ouders, komen met veel vragen wanneer er zwarte aanslag in de mond aanwezig is: ‘Wat is het?’ en ‘Wat kan aan er aan gedaan worden?’, zeker in die gevallen waarbij het om esthetiek gaat.

Cofferdam tips & tricks

In 1864 wordt rubberdam in de tandheelkunde geïntroduceerd. Patiënten geven zelfs de voorkeur aan behandeling met cofferdam. Desondanks blijft het gebruik van cofferdam in de praktijk beperkt. Kortom, tijd voor verandering!
Kindertandheelkunde

Het kind bij de tandarts

Het behandelen van kinderen is voor sommige tandartsen een feest en makkelijk, voor andere een uitdaging en een hele toer. Door kinderen te belonen bij gewenst gedrag neemt positief gedrag toe, maar hoe doe je dat als tandarts en wat voor middelen staan ons ter beschikking?

Exostosen van het palatum en het kaakbot

Tandartsen worden een enkele maal geconfronteerd met een patiënt bij wie sprake is van een botuitsteeksel, exostose, op het palatum of van de onder- of bovenkaak. Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen een torus palatinus, een torus mandibularis en buccale, veelal multipele exostosen in de boven- en onderkaak.

Appelazijn

Het gebruik van appel(cider)azijn komt steeds meer in de belangstelling te staan. Volgens vele internetsites is voor iedereen appel(cider)azijn hét middel om snel af te vallen en gezond te blijven. Liggen er geen gevaren op de loer bij het gebruik van appelazijn? Een aandachtsgebied voor de tandarts?

Intervisie

Intervisie met collega’s is een krachtige manier om stil te staan bij vraagstukken in ons werk en die met anderen te delen. Dit artikel gaat in op de wijze waarop intervisie het meeste effect kan scoren en kan bijdragen aan de kwaliteit van tandheelkundige zorg.