Home Achtergrond Pagina 3

Achtergrond

Instagram in de tandheelkunde

Instagram is op dit moment een van de meest populaire sociale netwerken. Instagram is een app waarmee foto’s bewerkt en gedeeld kunnen worden. Instagram gebruik van hashtags (#) waarmee gezocht kan worden naar foto’s met een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld #tandheelkunde).

Mirela Feraru en Nitzan Bichacho: Dental visualization – A practical approach to digital photography and workflow

Een mooi en duidelijk gedocumenteerd boek over mondfotografie, met een focus op Nikon- bodies. De eerste twee hoofdstukken beslaan de relevantie van mondfotografie en de (basis) apparatuur die nodig is voor het uitoefenen daarvan.

Wet medische hulpmiddelen vereist aanpassing

Blijft de beschikbaarheid van de ‘mondgerelateerde medische hulpmiddelen’ gewaarborgd in de nieuwe Wet medische hulpmiddelen? De beroepsorganisatie KNMT is bezorgd dat de levering van die hulpmiddelen voor implantologie in gevaar komt.

Hoe zit het met de Wkkgz?

De tandartsen mogen dan wel steen en been klagen over de papierwinkel, uit recent VvAA-onderzoek blijken zij beter dan de andere zorgverleners op de hoogte te zijn van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die sinds januari 2016 van kracht is. Toch betekent dit niet dat de vlag uit kan.

Enquête als noodklok

De administratiedruk, hét hete hangijzer in de zorg, hoe erg is deze nu feitelijk in de tandartspraktijk? Daartoe hielden beroepsvereniging KNMT en zorgverlenerscollectief de VvAA een enquête, waaruit bleek dat tandartsen maar liefst een kwart werkweek aan administratie besteden.
  
Auteur: Marijke Simons

Kindertandheelkunde

Kindermishandeling (2) Signalen. En dan?

De KNMT heeft een eigen meldcode ontwikkeld met een stappenkaart met daarin 5 stappen en een afwegingskader, voor zowel kindermishandeling als volwassengeweld. Sinds 2 juli 2018 kunnen tandartsen hiermee werken. Vanaf januari 2019 is dit verplicht. Wat moet ik weten?
Kindertandheelkunde

Kindermishandeling (deel 1)

Tandartsen zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit artikel geeft u inzicht in kindermishandeling en mogelijke signalen die daarbij een rol spelen. Casuïstiek zet u tot nadenken over de vraag: is dit kindermishandeling?

Pigmentaties van het mondslijmvlies

Tandartsen worden met enige regelmaat geconfronteerd met pigmentaties van het mondslijmvlies en het tandvlees. De oorzaken kunnen velerlei zijn. Wanneer is waakzaamheid geboden?

De Nationale Tandheelkunde Quiz

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde bestaat 125 jaar en viert dit op vrijdag 2 november vanaf 14.00 uur met de Nationale Tandheelkunde Quiz, onder leiding van Philip Freriks, in de grote televisiestudio 21 in Hilversum.
Kindertandheelkunde

De intake van kinderen

Een lange relatie met één tandarts niet meer vanzelfsprekend. U zult nieuwe kinderen in de praktijk krijgen van wie u weinig weet. Een medische vragenlijst wordt vrijwel standaard afgenomen, maar wat zou u nog meer van een kind moeten weten om te komen tot een goede relatie en succesvolle behandeling?