Home Achtergrond Pagina 3

Achtergrond

Enquête als noodklok

De administratiedruk, hét hete hangijzer in de zorg, hoe erg is deze nu feitelijk in de tandartspraktijk? Daartoe hielden beroepsvereniging KNMT en zorgverlenerscollectief de VvAA een enquête, waaruit bleek dat tandartsen maar liefst een kwart werkweek aan administratie besteden.
  
Auteur: Marijke Simons

Kindertandheelkunde

Kindermishandeling (2) Signalen. En dan?

De KNMT heeft een eigen meldcode ontwikkeld met een stappenkaart met daarin 5 stappen en een afwegingskader, voor zowel kindermishandeling als volwassengeweld. Sinds 2 juli 2018 kunnen tandartsen hiermee werken. Vanaf januari 2019 is dit verplicht. Wat moet ik weten?
Kindertandheelkunde

Kindermishandeling (deel 1)

Tandartsen zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit artikel geeft u inzicht in kindermishandeling en mogelijke signalen die daarbij een rol spelen. Casuïstiek zet u tot nadenken over de vraag: is dit kindermishandeling?

Pigmentaties van het mondslijmvlies

Tandartsen worden met enige regelmaat geconfronteerd met pigmentaties van het mondslijmvlies en het tandvlees. De oorzaken kunnen velerlei zijn. Wanneer is waakzaamheid geboden?

De Nationale Tandheelkunde Quiz

Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde bestaat 125 jaar en viert dit op vrijdag 2 november vanaf 14.00 uur met de Nationale Tandheelkunde Quiz, onder leiding van Philip Freriks, in de grote televisiestudio 21 in Hilversum.
Kindertandheelkunde

De intake van kinderen

Een lange relatie met één tandarts niet meer vanzelfsprekend. U zult nieuwe kinderen in de praktijk krijgen van wie u weinig weet. Een medische vragenlijst wordt vrijwel standaard afgenomen, maar wat zou u nog meer van een kind moeten weten om te komen tot een goede relatie en succesvolle behandeling?

Voedingsadvies dranken: verleiding en realiteit

In veel tandartspraktijken wordt aandacht besteed aan preventie gericht op het voorkomen en stabiliseren van cariës en erosieve gebitsslijtage. Bent u op de hoogte van de verschillende risicoproducten? Wat weet u van de informatie op het etiket? En de nieuwe waterproducten: veilig voor het gebit of niet?

Leukoplakie

Orale leukoplakie is een premaligne, overwegend witte laesie van het mondslijmvlies, die bij ongeveer 0,1% van de bevolking voorkomt. Wat moet een tandarts ermee?
Orthodontie

Een ongelukje zit in een klein hoekje

Ongevallen gebeuren meestal thuis, maar ook in de tandartspraktijk bij de aanwezigheid of de behandeling van kinderen. Hoewel daar veel oog is voor veiligheid doen zich soms uitzonderlijke situaties voor. Ervaringen uit de praktijk, met ook een rol voor de assistente.

Lichen planus

Tandartsen worden niet vaak geconfronteerd met een lichen-planuspatiënt. Maar wanneer dat toch eens aan de orde is, rijzen er veel vragen. Deze bijdrage beoogt de tandarts houvast te geven voor het stellen van de diagnose en behulpzaam te zijn bij het verdere beleid.