Restauratieve tandheelkunde

Whitepaper gebitsslijtage

Een whitepaper geheel gewijd aan een relatief nieuwe vorm van behandeling van gebitsslijtage, de zogenaamde Forma Injectie Techniek. Hierbij worden met behulp van een digitale opwastechniek transparante siliconenmallen vervaardigd om tot een snelle doelmatige en redelijk eenvoudige manier tot een herstel van anatomie te komen. 

Keramische facings uit een 3D-printer

Onderzoekers uit Berlijn, Wenen en Moskou zijn er in geslaagd om lithiumdisilicaat facings te produceren met een 3D-printer. Een 60-jarige patiënt met ernstig versleten tanden, kreeg in totaal zes van deze facings aangemeten. 
Algemene tandheelkunde

Tandarts berispt voor onzorgvuldige voorbereiding en uitvoering 

Het regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle berispte onlangs een tandarts wegens onzorgvuldige voorbereiding en uitvoering van een behandeling. Het ging om een beetverhoging door het aanbrengen van zeven meervlaksvullingen. 
Algemene tandheelkunde

Waar is mijn gouden kroon gebleven? 

Het verhaal begint met een subacute, ontstoken hartklep waarmee de klager opgenomen werd op de spoedeisende hulp. Onderzoek wees uit dat de oorzaak van de endocarditis een dentogeen focus was in element 17. De beklaagde tandarts, op dat moment arts in opleiding tot specialist MKA, heeft het element (met gouden kroon) operatief verwijderd. Volgens de patiënt […]
Implantologie

Het belang van planning

Een geslaagde prothetische voorziening op een implantaat begint bij een goede plaatsing van dat implantaat. Een goed geplaatst implantaat krijg je alleen door een goede backward planning. Met de huidige software, intra-orale scanners en een CT-scan is dit relatief eenvoudig, legt Martijn Egges uit in een uitgebreide casus in TandartPraktijk nr. 5. Lees hier de casus.

Toekomstig tandartstoerisme geschat op 24,3 miljard dollar

Mensen die voor een cosmetische tandheelkundige of restauratieve behandeling over de grens kijken. Het is een bekend en bovendien sterk groeiend fenomeen. De wereldwijde markt voor dit tandheelkundig toerisme wordt het komende decennium door het Amerikaanse marktonderzoeksbureau FMI ingeschat op 24,3 miljard dollar.

Inaugurele rede: Wat is zinvolle Restauratieve Tandheelkunde?

Op vrijdag 24 juni spreken de Nijmeegse hoogleraren Gert Meijer en Nico Creugers hun afscheidsredes uit. In dezelfde academische zitting zal Bas Loomans zijn inaugurele rede houden. Loomans is aangesteld aan de faculteit Medische Wetenschappen met de leeropdracht ‘Orale functieleer en restauratieve tandheelkunde’. De titel van zijn rede is: ‘Wat is zinvolle Restauratieve Tandheelkunde?’

Adhesief is me lief deel I

Joost Roeters werd in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgeleid als ‘old school’ tandarts. Het accent binnen de restauratieve tandheelkunde lag toen nog op het werken met amalgaam en indirecte restauraties zoals gouden in- en onlays en kronen. In een serie artikelen voor TandartsPraktijk duikt Roeters in de ontwikkelingen van de adhesieve tandheelkunde van de afgelopen veertig jaar, de toepassingen en de toekomst van deze game-changer.
Joost Roeters

‘Nieuwe composieten en adhesieven voegen weinig toe’

'Ik werk al dertig jaar met dezelfde composieten en adhesieven. Veel vernieuwingen op dit gebied zijn marketingverhalen en voegen weinig toe.' Dat zegt emiritus hoogleraar Joost Roeters in een interview met Sander Loos, hoofdredacteur van TandartsPraktijk.

Composiet, wat kan er niet?

Wanneer een ontbrekend element vervangen wordt, gaat de voorkeur vaak uit naar een vaste voorziening. Tegenwoordig willen we steeds meer non-invasieve en weefselbesparende alternatieven zoeken en toepassen voor zowel conventionele als implantaatgedragen vaste voorzieningen. Fiber-Reinforced Composite Fixed dental prostheses is een voorbeeld van zo’n alternatief.

Over restauratieve tandheelkunde

Vorm, functie en esthetiek

Restauratieve tandheelkunde houdt in het herstellen van verloren gegane weefsel aan gebitselementen, met bijvoorbeeld directe restauraties, zoals het maken van composietvullingen, of indirecte restauraties, zoals het maken van porseleinen facings of kronen. Daarnaast kunnen gebitselementen in zijn geheel verloren zijn. Deze kunnen vervangen worden door indirecte restauraties, zoals een brug of een kroon op een implantaat. Als er meerdere tanden en kiezen verloren zijn, kan er ook een uitneembare voorziening gemaakt worden, zoals een plaatje of een frame. Wanneer alle tanden en kiezen verloren zijn, wordt een kunstgebit vervaardigd. In principe zijn dit tandheelkundige werkzaamheden die iedere tandarts zelf uitvoert. Met behulp van restauratieve (reconstructieve) tandheelkunde kan de vorm, functie en esthetiek van het gebit weer worden hersteld. Vaak is er een dilemma: behoud of extractie. In TP-casuïstiek worden fraaie behandelresultaten getoond, van eenvoudig tot heel gecompliceerd.

Video