Home Onderzoek

Onderzoek

Kindertandheelkunde

Ontstekingsremmers hebben effect op kindertandglazuur 

Tandglazuur defecten komen wereldwijd bij ongeveer 20% van de kinderen voor. De oorzaken voor afwijkingen aan het tandglazuur zijn niet altijd duidelijk. Uit recent onderzoek blijkt echter dat kinderen die ontstekingsremmende medicijnen kregen, meer kans hebben op afwijkingen.
Algemene tandheelkunde

Overbehandeling houdt verband met sociale status 

Promotieonderzoek van de Zwitserse econoom dr. Felix Gottschalk laat zien dat 28% van de tandartsen een overbehandelingsadvies geeft aan patiënten. Bovendien toont zijn onderzoek aan dat patiënten met een lagere sociaal economische status vaker overbehandeld worden. 
Algemene tandheelkunde

Fluoridebehandeling werkt ook bij 60 plussers

Onderzoekers van de universiteit van Hongkong (faculteit tandheelkunde) hebben onderzoek gedaan naar het effect van fluoridebehandeling bij 60-plussers. Het onderzoek maakt duidelijk dat professioneel uitgevoerde  fluoridebehandelingen ook bij ouderen cariës tegengaan.
Algemene tandheelkunde

Verband tussen internetgebruik en mondgezondheid 

Japans onderzoek onder middelbare scholieren laat zien dat mensen met een internetverslaving meer kans hebben op cariës of tandverlies.
Parodontologie

Parodontitis en diabetes versterken elkaar

Recent onderzoek wijst uit dat diabetes en chronische mondaandoeningen nadelige langetermijneffecten op elkaar hebben. Bovendien kan deze wisselwerking de behandeling van de aandoeningen in de weg staan.
Algemene tandheelkunde

Vooral oudere vrouwen gevoelig voor lichen planus

De meest recente editie van TandartsPraktijk gaat uitgebreid in op orale lichen planus (OLP). Uit Canadees onderzoek blijkt dat OLP vooral voorkomt bij oudere vrouwen met onderliggende aandoeningen.
Algemene tandheelkunde

ACTA en Radboudumc krijgen 2 miljoen subsidie voor onderzoek naar betaalbare mondzorg

Begin september 2022 start het DELIVER-project (DELiberative ImproVEment of oRal care quality). Binnen dit project werken onderzoekers uit zeven EU-landen samen om de toegang tot de betaalbare mondzorg voor armere en kwetsbare EU-burgers te verbeteren. Het project krijgt 5 miljoen euro subsidie van het Horizon Europe Research Program. Daarvan gaat 1,2 miljoen naar het Radboudumc en 8 ton naar het Academisch Centrum voor Tandheelkunde (ACTA).
Algemene tandheelkunde

Onderzoek naar gebruik en perceptie van articaïne 

Australische wetenschappers hebben onderzocht hoe vaak en bij welke behandelingen tandartsen articaïne (bekend onder de merknamen Ultracain D-S en Septanest) toepassen. Uit het onderzoek bleek dat de keuze regelmatig op een ander lokaal anestheticum viel, waar op basis van wetenschappelijk onderzoek articaïne de voorkeur verdient. 
Algemene tandheelkunde

Nieuw onderzoek naar verband mondhygiëne en long- en hartziekten

Patiënten met ernstige longaandoeningen zoals COPD hebben vaak ook ernstige tandvleesaandoeningen, maar het is nog onduidelijk of de een het gevolg is van het ander, of omgekeerd. Met steun van de Europese Commissie, doet de Universiteit van Bergen (Noorwegen) onderzoek naar deze kip-ei kwestie. Volgens de onderzoekers zijn er steeds meer aanwijzingen dat de gezondheid van het tandvlees sterk verband houdt met het ontstaan long- en hartaandoeningen.
Parodontologie

Veel fluoride in groene thee

Groene thee kan tot 6.83 ppm (deeltjes per miljoen) fluoride bevatten. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift van de Canadian Dental Association. Gezien de hoeveelheden adviseren de onderzoekers tandartsen hiermee rekening te houden bij het voorschrijven van fluorbehandelingen.