Home Onderzoek

Onderzoek

Algemene tandheelkunde

Promotieonderzoek naar deskundigheidsbevordering tandartsen

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) heeft Eva Niermeijer aangetrokken als (buiten)promovendus om de deskundigheidsbevordering in de mondzorg op wetenschappelijk niveau te gaan onderzoeken. Eva is deze maand vanuit het ACTA met haar promotieonderzoek voor het KRT begonnen.
Algemene tandheelkunde

Toekomstig lengteverlies af te lezen aan kaakstructuur

Informatie over de mandibulaire botstructuur kan helpen toekomstig lengteverlies van mensen te voorspellen. Dit blijkt uit Zweeds onderzoek. De benodigde informatie kan worden verkregen uit röntgenfoto's, gemaakt tijdens routinematige tandheelkundige controles. Wanneer je lengteverlies kunt voorspellen, kun je ook tijdig beginnen met preventie, zo vinden de onderzoekers.
Algemene tandheelkunde

Nivel: Nederlanders gaan minder vaak naar de tandarts 

Door de gestegen kosten voor levensonderhoud bezuinigen steeds meer Nederlanders op de zorg. Ze brengen minder vaak een bezoek aan de tandarts, fysiotherapeut of huisarts. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Algemene tandheelkunde

Japans onderzoek naar derde generatie tanden schiet op

Een Japans onderzoeksteam boekt vooruitgang bij de ontwikkeling van een baanbrekende gentherapie die derde generatie tanden kan laten groeien. Nadat uitgebreid is geëxperimenteerd op muizen beginnen in juli 2024 de eerste klinische proeven met mensen.
Algemene tandheelkunde

Groene thee en kurkuma tegen plaveiselcelcarcinoom?

Curcumine en catechines, stoffen die in groene thee en kurkuma zitten, hebben een significant chemopreventieve werking op plaveiselcelcarcinoom. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. 
Algemene tandheelkunde

ACTA krijgt subsidie voor onderzoek naar botontkalking 

ACTA ontvangt een bedrag van 1 miljoen voor onderzoek naar de gezondheid van vrouwen in de overgang. Het onderzoek spitst zich toe op de invloed van de overgang op het verlies van bot. Zo neemt tijdens de overgang het aantal ontstekingen van de weefsels rond de tand (parodontitis) toe, wat zorgt voor het verlies van bot. Ook wordt onderzoek gedaan naar osteoporose en zeer pijnlijke botbreuken.

Evidence based werken leidt tot beste resultaat voor de patiënt

Om een beslissing te nemen die tot het beste resultaat voor een patiënt leidt, heb je als  tandarts in de eerste plaats grondige kennis van alle mogelijke behandelingsopties nodig. Wanneer werkt een behandeling wel of niet, en wanneer kun je hem toepassen? Evidence based mondzorg kan bij deze beslissingen een bepalende rol spelen. 
Kindertandheelkunde

Ontstekingsremmers hebben effect op kindertandglazuur 

Tandglazuur defecten komen wereldwijd bij ongeveer 20% van de kinderen voor. De oorzaken voor afwijkingen aan het tandglazuur zijn niet altijd duidelijk. Uit recent onderzoek blijkt echter dat kinderen die ontstekingsremmende medicijnen kregen, meer kans hebben op afwijkingen.
Algemene tandheelkunde

Overbehandeling houdt verband met sociale status 

Promotieonderzoek van de Zwitserse econoom dr. Felix Gottschalk laat zien dat 28% van de tandartsen een overbehandelingsadvies geeft aan patiënten. Bovendien toont zijn onderzoek aan dat patiënten met een lagere sociaal economische status vaker overbehandeld worden. 
Algemene tandheelkunde

Fluoridebehandeling werkt ook bij 60 plussers

Onderzoekers van de universiteit van Hongkong (faculteit tandheelkunde) hebben onderzoek gedaan naar het effect van fluoridebehandeling bij 60-plussers. Het onderzoek maakt duidelijk dat professioneel uitgevoerde  fluoridebehandelingen ook bij ouderen cariës tegengaan.