Home Geen categorie

Geen categorie

Groot tekort aan tandartsen in Limburg

In Limburg dreigt een groot tekort aan tandartsen te ontstaan. Er gaan namelijk meer tandartsen met pensioen dan dat er afstuderen. De beroepsvereniging luidt daarom de noodklok.

Auteursinstructies Tijdschrift TandartsPraktijk

Artikel – Algemeen Alle artikelen worden opgebouwd volgens een vast stramien. Zie document ‘Opbouw artikel TP’. Een artikel in TP wordt door u geschreven ‘staande aan de behandelstoel' – alsof u st...

Kindertandheelkunde

Elk kind onder narcose is er één te veel

Onlangs heeft het onderzoeksinstituut TNO in opdracht van Zorginstituut Nederland weer de status van het jeugdgebit onderzocht. Hoewel het langzaam maar zeker de goede kant op gaat, treffen tandartsen nog vaak kinderen met extreem slecht gebitten in hun stoel. Nog steeds wordt daardoor een groot aantal kinderen onder narcose behandeld.

Nieuw | Atlas of Oral Diseases: A Guide for Daily Practice

Onlangs is het nieuwe boek Atlas of Oral Diseases: A Guide for Daily Practice van prof. Isaäc van der Waal verschenen.

Hans van Pelt draagt hoofdredacteurschap over aan Teun Domburg

Per 1 januari 2019 neemt dr. Hans van Pelt afscheid als hoofdredacteur van TandartsPraktijk (TP). Redactielid Teun Domburg neemt voor een jaar het stokje van Hans van Pelt over.

TandartsPraktijk zoekt een nieuwe hoofdredacteur

Tijdschrift TandartsPraktijk (TP) is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.

Gezondheidsinspectie checkt tandartsen op inenting hepatitis

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft aangekondigd bij zeker dertig tandartsenpraktijken te controleren of het personeel is ingeënt tegen hepatitis B. Inmiddels zijn de eerste bezoeken afgelegd.

Piercings, mondhygiëne is voorwaarde

Vraag van tandarts: ‘Sinds kort heb ik een paar jongens in de praktijk met een piercing: één in de tong en één in de lip. Welk behandelbeleid wordt er van mij verwacht?’

Nieuwe intraorale scanner

Elysee Dental start de distributie van de nieuwe intraorale scanner Medit i500 van de Koreaanse Medit Company. Deze nieuwe scanner weegt slechts 276 gram en scant poedervrij in natuurlijke kleuren de dentitie.

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT)

video
Het KRT registreert op welke manieren u uw deskundigheid bevordert, zoals u dat bij het afleggen van de artseneed heeft verklaard. Daarmee stimuleert het KRT tandartsen om hun vakkennis op peil te houden. Het KRT brengt tandartsen en opleiders bij elkaar en geeft patiënten inzicht in de kwaliteit van hun mondzorg.