Home Casuïstiek

Casuïstiek

Orthodontie

Een Klasse II/2 met een te verliezen 21

Een 9-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een 21 heeft die door trauma een slechte prognose heeft. Omdat zij ook een beugel nodig zou hebben als het trauma niet had plaatsgevonden, is de vraag of de orthodontische behandeling kan worden gecombineerd met een oplossing voor de te verliezen 21.
Orthodontie

Ortho-Resto: een Siamees duo

In TandartsPraktijk mei 2019 werden voorbeelden getoond van ‘schier hopeloze gevallen’ waarbij een traumatisch diepe beet door toepassing van een beproefd behandelconcept verdween. In deze bijdrage wordt de strakke regie binnen het multidisciplinair samenwerkingsverband meer in detail toegelicht.

Een vragenlijst in de algemene praktijk?

De tandarts heeft eigenlijk een unieke positie. Patiënten komen tweemaal per jaar voor controle, omdat dit ooit door de verzekering verplicht werd gesteld. Bij welke beroepsgroep zie je dat nog meer? Als wij dan vragen: ‘Heeft u klachten over uw tanden of kiezen?’, antwoordt zo’n 80%: ‘Nee, nergens last van, gaat allemaal goed.’ Maar hoe weet je dat mensen daadwerkelijk geen klachten hebben?

Extreme preoccupatie met de dentitie

Als tandarts kan je geconfronteerd worden met patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld. Morfodysforie is hier een voorbeeld van. Aan de hand van een casus wordt de behandeling beschreven van een patiënte met symptomen passend bij morfodysforie.
Orthodontie

Een derde premolaar voor een klasse II-probleem + TP Kennistoets

Bij een te krappe processus alveolaris ontstaat crowding en bij een te krappe (onder)kaakbasis een skeletale en dentale klasse II. Vaak is een terugliggende onderkaak symmetrisch en soms is er sprake van asymmetrie. Twee casussen over asymmetrie.
Orthodontie

Samen aan de slag bij malocclusie

Malocclusie of dysgnathie en gebrek aan kauwfunctie gaan vaak hand in hand, afhankelijk van de ernst. In geval van een ernstige afwijking is een gecombineerd orthodontisch-chirurgisch traject noodzakelijk waardoor de occlusie in grote lijnen hersteld kan worden.
Restauratieve tandheelkunde

Opbouwen met transparante mallen

Gebitsslijtage is een steeds groter wordend probleem. In deze casus een man van 31 jaar met slijtage en dagelijkse klachten, waarbij gekozen is om de aanwezige gebitsslijtage te herstellen met behulp van composiet.

Gele zwellinkjes van het mondslijmvlies

Er zijn diverse afwijkingen die zich in de vorm van een geelachtige zwelling van het mondslijmvlies kunnen voordoen. Het betreft vrijwel altijd toevalsbevindingen die zelden of nooit op kwaadaardigheid blijken te berusten.
Restauratieve tandheelkunde

Ontbrekende laterale incisieven

Als laterale incisieven niet zijn aangelegd is er een functioneel en esthetisch dilemma. Functioneel gezien zie je de cuspidaten graag daar staan waar ze qua vorm voor gemaakt zijn.
Implantologie

Implanteren in de geresorbeerde kaak

Het is cruciaal om niet alleen de tand te vervangen, maar om tevens de de harde en zachte weefsels te herstellen voor een esthetisch resultaat. Protocollair werken kan helpen om een optimaal resultaat te verkrijgen.