Home Casuïstiek

Casuïstiek

Kindertandheelkunde

Bekijk een tand eens van de andere kant

Bij ernstig fronttrauma bij jonge mensen is een van de belangrijke doelen: het behoud van het element en het omringende bot, in elk geval tot de patiënt oud genoeg is voor bijvoorbeeld implantologie. Ernstig tandletsel zien we allemaal zo nu en dan. Soms is een element ‘gunstig’ gebroken en kunnen we volstaan met repareren, eventueel spalken en afwachten.
Kindertandheelkunde

Niet gewoon even loswiebelen

Sommige kinderen zijn zo voorzichtig met melkelementen in fase van wisseling, dat deze persisteren. Deze elementen worden dan een bron van stress – en kunnen zelfs zorgen voor (supervised) vermijding, van zowel zorg als zelfzorg. In deze casusbeschrijving wordt de ernst hiervan duidelijk – en worden eventuele alternatieven beschreven.
Kindertandheelkunde

Diagnostiek van verstoorde tandontwikkeling + TP Kennistoets

De behandeling van kinderen is een veelzijdig onderdeel van de tandheelkunde. Het vraagt interesse voor kinderen, maar ook aandacht voor de ouders die geïnformeerd moeten worden hoe ze hun kind behoeden voor tandziekten. Als tandarts ben je vraagbaak bij wie de ouders terechtkomen als er klachten zijn of als processen niet normaal (lijken te) verlopen. Maar diagnostiek van tandontwikkeling is niet altijd eenvoudig.
Orthodontie

Prima voor de practicus

Orthodontische behandeling met aligners is heel populair. Naast Invisalign zijn er onder andere aligners van Airsmile (Excent) Trioclear (Elysee), Orthoclear, Kline en Plus Dental (bekend van TV). Hoe bevalt het om te werken met aligners? Theo Breedveld vertelt.
Algemene tandheelkunde

Misleidende periapicale röntgenbeelden

Periapicale afwijkende röntgenbeelden berusten vrijwel altijd op dentogene ontstekingen. Er zijn echter uitzonderingen. Deze kunnen leiden tot onnodige kanaalbehandelingen, chirurgische exploraties en soms ook extracties. Ook bij het ontbreken van klachten is zonder (werk)diagnose een afwachtend beleid niet te verdedigen.

Uitdagend voor de behandelaar

Grote caviteiten zoals bij een endodontisch behandeld element of een element met een grote amalgaamrestauratie maken de behandeling lastig voor de behandelaar. In dit soort gevallen is het vaak uitdagend om een goede randaansluiting, contactpunt en occlusale vorm te verkrijgen. Factoren zoals de grootte en complexiteit van een caviteit, de behandelduur, het aantal benodigde sessies en de financiële mogelijkheden van de patiënt spelen een belangrijke rol in de materiaalkeuze voor een restauratie.
Implantologie

Het belang van planning

Een geslaagde prothetische voorziening op een implantaat begint bij een goede plaatsing van dat implantaat. Een goed geplaatst implantaat krijg je alleen door een goede backward planning. Met de huidige software, intra-orale scanners en een CT-scan is dit relatief eenvoudig, legt Martijn Egges uit in een uitgebreide casus in TandartPraktijk nr. 5. Lees hier de casus.

Het belang van planning

Een geslaagde prothetische voorziening op een implantaat begint bij een goede plaatsing van dat implantaat. Een goed geplaatst implantaat krijg je alleen door een goede backward planning. Met de huidige software, intra-orale scanners en een CT-scan is dit relatief eenvoudig, vindt Martijn Egges.

Afwachten lijkt niet verstandig

In het tandvlees kan zich een veelheid aan afwijkingen voordoen, variërend van banale gingivitis tot premaligne en zelfs maligne aandoeningen. Ook kunnen tandvleesafwijkingen een uiting zijn van een huid-slijmvliesafwijking, van een onderliggende systemische aandoening of het gevolg zijn van bepaald medicijngebruik. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan lichen planus van het tandvlees. Daarbij wordt vooral ingegaan op de rol van de tandarts bij de diagnose, de eventuele behandeling of controle en op het belang van goede patiënteninformatie.

Adhesief is me lief (deel III)

Met de komst van onder invloed van licht-uithardende microfijne en hybride composieten werd het mogelijk om esthetische restauraties te maken die ook voor volwassen patiënten aantrekkelijk waren. Deze ontwikkeling riep veertig jaar geleden bij een deel van de tandheelkundige beroepsgroep, maar ook nu nog, allerlei bedenkingen en bezwaren op. In dit artikel wil ik puntsgewijs deze argumenten aan een kritische beschouwing onderwerpen en de factoren die van invloed zijn op de duurzaamheid van elke esthetische restauratie toelichten.