Home Casuïstiek

Casuïstiek

Parodontologie

Parobruggen met zwevende dummies

Ook bij ver tot zeer gevorderd parodontaal verval is Coen Kuit terughoudend met extraheren. Want na flap-curettage kunnen vaak aanzienlijke botwinsten behaald worden. Maar als er sprake is van grote verschillen qua aanhechtingsverlies tussen naburige elementen en er eventueel ook negatieve restauratieve/endodontische aspecten zijn, dan kunnen extracties en brugconstructies geïndiceerd zijn (afbeelding 1 t/m 4). Coen beschrijft zijn ervaringen.
Algemene tandheelkunde

Out of the box met een twist

Een trauma in het bovenfront bij jonge mensen blijft een uitdaging. Zeker wanneer een element in eerste instantie als verloren kan worden beschouwd en je op zoek bent naar een duurzaam en esthetisch herstel. Deze uitdagende klinische scenario's, waarbij je liever nog niet implanteert, vragen om een innovatieve oplossing.

Lokaliseerbaarheid en diagnose van neuropathische pijn | Deel 2

In de laatste nummers van de TP kwamen verschillende pijnoorzaken in het orofaciale gebied aan de orde waar de precieze lokalisatie van de pijn vaak moeilijk te bepalen is. In dit artikel wordt orofaciale pijn, waaronder dentogene pijn, beschreven die een neuropathische oorzaak heeft.
Algemene tandheelkunde

Diagnostiek van tandpijn met een niet-dentogene oorsprong (Deel 1) | TP Kennistoets

Afgelopen najaar kwamen in TP verschillende pijnoorzaken in het orofaciale gebied aan de orde, waarvan de lokalisatie lastig te bepalen is*. In het onderstaand artikel wordt niet-dentogene pijn besproken. Daarbij lijkt het dat er een dentogene pijnoorzaak aanwezig is, waarbij de lokalisatie duidelijk lijkt, maar ligt de bron van de pijn toch elders. In dit artikel worden diverse pijn-begrippen besproken, die bij gecompliceerde pijndiagnostiek, zoals tandpijn met een niet-dentogene oorsprong, een rol kunnen spelen. Deel 2 van dit artikel volgt in TP3.

Tandvleeszwellinkjes met consequenties

‘De tong is de spiegel van de algemene gezondheid' is een bekende uitdrukking. In feite geldt dit ook voor het tandvlees. Zo kunnen lokale tandvleeszwellinkjes een belangrijk signaal van een onderliggende ziekte zijn. Isaäc van der Waal geeft daarvan een voorbeeld.

It takes two to tango

Leren van mislukkingen zou goed kunnen binnen een praktijksetting als we in die vertrouwde beslotenheid kunnen leren om open te zijn en de problematiek als team te bespreken. Naast klinische mislukkingen zijn er relationele mislukkingen en daarover gaat het hier: It takes two to tango.
Algemene tandheelkunde

Beetregistratie bij een volledige gebitsprothese

De globale schatting is dat anno 2024 bijna vier miljoen mensen van de totale Nederlandse bevolking een kunstgebit heeft (dat is ongeveer een kwart!). Eenmaal aan het werk als tandarts, zul je binnen de muren van de tandartspraktijk veelvuldig in aanraking komen met een gebitsprothese in de breedste zin van het woord. Het aanmeten van een volledige gebitsprothese is een heel proces en zeker niet altijd even gemakkelijk. Maar onze redacteur Martijn Kalsbeek geeft advies in dit stappenplan.
Algemene tandheelkunde

Full-guided bimaxillaire All on four (Deel 1)

In de moderne tandheelkunde wordt het steeds eenvoudiger om complexe chirurgische ingrepen veilig en nauwkeurig uit te voeren met behulp van volledig digitale workflows. In het eerste deel van deze klinische casus worden de belangrijkste stappen beschreven voor het uitvoeren van een uitgebreide bimaxillaire rehabilitatie door middel van het guided immediaat plaatsen van implantaten, die vervolgens immediaat belast werden (All on four-concept).

De occlusie-gevoelige patiënt | TP Kennistoets

Restauratief herstel van het gebit met kronen en bruggen is al sinds jaar en dag onderdeel van het werk in de algemene praktijk. Dit verloopt veelal tot voldoening van zowel de patiënt als de tandarts, zeker als er een esthetische verbetering wordt bereikt. Soms loopt het echter anders dan gepland en blijft een patiënt terugkomen met klachten die ondanks diverse behandelingen maar niet verdwijnen.
Algemene tandheelkunde

Afdrukprocedures voor een edentate & betande kaak

Dagelijks ontvang ik als tandtechnicus een verscheidenheid aan gemaakte afdrukken. Wekelijks zien we echter ook exemplaren de revue passeren waarvan we denken: wat ’n pröttl. In dit artikel neem ik globaal de afdrukprocedures door en leg ik uit waarom men het beste kan kiezen voor bepaalde producten en benodigdheden.
Nieuwsbrief Abonneren