Home Casuïstiek Pagina 3

Casuïstiek

Orthodontie

Toepassing van kruisbeetelastiek en micro-implantaten: Twee verschillende kruisbeetbehandelingen

Een 8-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een schaarbeet heeft in de zijdelingse delen van het eerste en het vierde kwadrant. En een 50-jarige mevrouw komt naar de praktijk omdat zij vindt dat haar lachlijn erg scheef staat, en het kauwen met de rechterzijde van haar gebit moeizaam gaat.

Valkuil voor de tandarts: Bovenkaak- en kaakholtekanker

Kwaadaardige processen komen relatief zelden in het bovenkaakbot of de kaakholte, de sinus maxillaris, voor. Er zijn verschillende vormen van kwaadaardigheid, variërend van kanker in het bekledende slijmvlies van de sinus maxillaris, speekselklierkanker en botkanker tot kanker van lymfoïd weefsel.
Implantologie

Kaakverbreding c.q. -verhoging voor implantatie (1): Sinusbodemelevatie via laterale opening

Ten behoeve van het plaatsen van een implantaat kan het nodig zijn de kaak te verbreden of te verhogen. In de zijdelingse delen van de bovenkaak kan door pneumatisatie van de sinus maxillaris ook een kaakholteophoging noodzakelijk zijn, alvorens de implantaten geplaatst kunnen worden in voldoende hoog bot.
Orthodontie

Tijdige condylectomie kan osteotomie voorkomen: Een meisje met een asymmetrisch gezicht

Een 13- jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat haar gelaat een asymmetrische ontwikkeling toont. Verwerken van voedsel gaat moeizaam en zij bijt regelmatig op haar tong.
Parodontologie

Uit de oude doos?! Parodontale nazorg moet!

In 2006 werd in een TP-casus getoond dat professionele inzet tot onverwacht goede resultaten kan leiden. De casus omvatte toen een behandelperiode van twaalf jaar. De redactie van TP vroeg me nu of ik in de huidige tijd nog voor dezelfde aanpak als toen zou kiezen.
Implantologie

Interdisciplinaire optimale communicatie maakt zo veel mogelijk! Directe belasting van een solitair element

In dit artikel willen we illustreren dat dankzij optimale communicatie tussen het tandtechnisch laboratorium, de implantoloog en de restauratief tandarts het plaatsen van een direct belast implantaat met kroon, ter vervanging van een solitair element, sterk vereenvoudigd en voorspelbaar kan worden uitgevoerd. Het gebruik van een 3D-planningssysteem is hierbij onmisbaar.
Orthodontie

Blijvende premolaar verloren door uitgestelde zorg: ‘Turnertand’

Steeds meer gaat de aandacht bij cariësmanagement uit naar de begeleiding van kinderen bij systematische plaqueverwijdering. Als er langdurig periapicale ontstekingen in de melkdentitie zijn, is er ook in de huidige tijd nog een kans dat blijvende elementen schade oplopen.
Endodontologie

Half werk, maar toch niet verkeerd: Gemengde gevoelens binnen één element

Waarom de hele wortelkanaalbehandeling doen als slechts een deel van de pulpa ontstoken is? Een casus waarbij conventionele methoden enigszins onconventioneel zijn toegepast.
Restauratieve tandheelkunde

Digital smile design in de praktijk: Van enkele restauratie tot totale rehabilitatie

Een van de grote problemen bij totale rehabilitaties is de motivatie van de patiënt. Vaak gaan deze rehabilitatiebehandelingen gepaard met chirurgie, orthodontie, parodontologie en implantologie. Trajecten die veel vragen van onze patiënten: niet alleen hun tijd en het ongemak dat ze moeten lijden, maar ook vaak een grote financiële bijdrage.
Orthodontie

Gevolgen dental trauma niet altijd (direct) zichtbaar: Een verkleurde tand

‘Kunt u iets doen aan mijn verkleurde tand?’ vraagt een 12-jarige patiënt. Enige weken geleden heeft een dentaal trauma plaatsgevonden. Zij heeft geen pijn. Na uitgebreid onderzoek blijkt er toch meer aan de hand te zijn dan alleen ‘een lelijke verkleuring’ van een bovenincisief. Een analyse van de historie, diagnostiek en behandeling van dit dentaal trauma.