Home Casuïstiek Pagina 4

Casuïstiek

Restauratieve tandheelkunde

Dahlen in plaats van inslijpen

Als postcanien een element ontbreekt, kan uitgroei van de antagonist optreden. Als dan bij het prothetisch willen sluiten van het diasteem het uitgegroeide element de occlusie en/of articulatie stoort, zal een keuze gemaakt moeten worden om de curve te herstellen.
Parodontologie

Het dilemma ‘behoud of extractie’

Bij twee patiënten konden zeer dubieuze c.q. zo goed als verloren beschouwde elementen tijdens de initiële parodontale behandeling behouden blijven. Deze casuïstiek betrof een periode van negen jaar.
Restauratieve tandheelkunde

Esthetische hoogstandjes: hoe duurzaam?

TP fungeert de laatste jaren steeds meer als een soort tandheelkundige atlas waarin de mogelijkheden van de hedendaagse tandheelkunde uitbundig worden geëtaleerd.
Orthodontie

KISS: keep it safely simple

Een 11-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een diepe beet heeft met palatumcontact en crowding. De tweede wisselfase is net klaar. Zelf heeft hij nergens last. Hij vindt zijn gebit niet echt mooi omdat sommige tanden uit de rij staan.

Valkuil voor de tandarts: Bovenkaak- en kaakholtekanker

Kwaadaardige processen komen relatief zelden in het bovenkaakbot of de kaakholte, de sinus maxillaris, voor. Er zijn verschillende vormen van kwaadaardigheid, variërend van kanker in het bekledende slijmvlies van de sinus maxillaris, speekselklierkanker en botkanker tot kanker van lymfoïd weefsel.
Parodontologie

Bespreking van 15 (+2) sinds 1999 gevolgde casussen: Autotransplantatie van afgevormde derde molaren

Het autotransplanteren van elementen met afgevormde apices verdient een plaats in de algemene praktijk. Dit geldt niet alleen voor betrekkelijk eenvoudige elementen zoals premolaren, maar ook lastiger meerwortelige elementen.
Kindertandheelkunde

Nog meer trammelant in kindertandheelkundeland: Mondzorg voor kinderen op de schop?

Een wezenlijk aspect van NRC is de communicatie met het kind en de ouders. In dit artikel wordt verslag gedaan van een casus die zich uitstrekt over zes jaar. Deze laat zien dat gebrekkige uitvoering van NRC niet per se leidt tot het mislukken van de behandeling.
Orthodontie

Toepassing van kruisbeetelastiek en micro-implantaten: Twee verschillende kruisbeetbehandelingen

Een 8-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een schaarbeet heeft in de zijdelingse delen van het eerste en het vierde kwadrant. En een 50-jarige mevrouw komt naar de praktijk omdat zij vindt dat haar lachlijn erg scheef staat, en het kauwen met de rechterzijde van haar gebit moeizaam gaat.
Implantologie

Kaakverbreding c.q. -verhoging voor implantatie (1): Sinusbodemelevatie via laterale opening

Ten behoeve van het plaatsen van een implantaat kan het nodig zijn de kaak te verbreden of te verhogen. In de zijdelingse delen van de bovenkaak kan door pneumatisatie van de sinus maxillaris ook een kaakholteophoging noodzakelijk zijn, alvorens de implantaten geplaatst kunnen worden in voldoende hoog bot.
Orthodontie

Tijdige condylectomie kan osteotomie voorkomen: Een meisje met een asymmetrisch gezicht

Een 13- jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat haar gelaat een asymmetrische ontwikkeling toont. Verwerken van voedsel gaat moeizaam en zij bijt regelmatig op haar tong.