Home Casuïstiek Pagina 5

Casuïstiek

Parodontologie

Bespreking van 15 (+2) sinds 1999 gevolgde casussen: Autotransplantatie van afgevormde derde molaren

Het autotransplanteren van elementen met afgevormde apices verdient een plaats in de algemene praktijk. Dit geldt niet alleen voor betrekkelijk eenvoudige elementen zoals premolaren, maar ook lastiger meerwortelige elementen.
Implantologie

Kaakverbreding c.q. -verhoging voor implantatie (1): Sinusbodemelevatie via laterale opening

Ten behoeve van het plaatsen van een implantaat kan het nodig zijn de kaak te verbreden of te verhogen. In de zijdelingse delen van de bovenkaak kan door pneumatisatie van de sinus maxillaris ook een kaakholteophoging noodzakelijk zijn, alvorens de implantaten geplaatst kunnen worden in voldoende hoog bot.
Orthodontie

Tijdige condylectomie kan osteotomie voorkomen: Een meisje met een asymmetrisch gezicht

Een 13- jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat haar gelaat een asymmetrische ontwikkeling toont. Verwerken van voedsel gaat moeizaam en zij bijt regelmatig op haar tong.
Parodontologie

Uit de oude doos?! Parodontale nazorg moet!

In 2006 werd in een TP-casus getoond dat professionele inzet tot onverwacht goede resultaten kan leiden. De casus omvatte toen een behandelperiode van twaalf jaar. De redactie van TP vroeg me nu of ik in de huidige tijd nog voor dezelfde aanpak als toen zou kiezen.
Implantologie

Interdisciplinaire optimale communicatie maakt zo veel mogelijk! Directe belasting van een solitair element

In dit artikel willen we illustreren dat dankzij optimale communicatie tussen het tandtechnisch laboratorium, de implantoloog en de restauratief tandarts het plaatsen van een direct belast implantaat met kroon, ter vervanging van een solitair element, sterk vereenvoudigd en voorspelbaar kan worden uitgevoerd. Het gebruik van een 3D-planningssysteem is hierbij onmisbaar.
Restauratieve tandheelkunde

Digital smile design in de praktijk: Van enkele restauratie tot totale rehabilitatie

Een van de grote problemen bij totale rehabilitaties is de motivatie van de patiënt. Vaak gaan deze rehabilitatiebehandelingen gepaard met chirurgie, orthodontie, parodontologie en implantologie. Trajecten die veel vragen van onze patiënten: niet alleen hun tijd en het ongemak dat ze moeten lijden, maar ook vaak een grote financiële bijdrage.
Orthodontie

Gevolgen dental trauma niet altijd (direct) zichtbaar: Een verkleurde tand

‘Kunt u iets doen aan mijn verkleurde tand?’ vraagt een 12-jarige patiënt. Enige weken geleden heeft een dentaal trauma plaatsgevonden. Zij heeft geen pijn. Na uitgebreid onderzoek blijkt er toch meer aan de hand te zijn dan alleen ‘een lelijke verkleuring’ van een bovenincisief. Een analyse van de historie, diagnostiek en behandeling van dit dentaal trauma.
Orthodontie

Blijvende premolaar verloren door uitgestelde zorg: ‘Turnertand’

Steeds meer gaat de aandacht bij cariësmanagement uit naar de begeleiding van kinderen bij systematische plaqueverwijdering. Als er langdurig periapicale ontstekingen in de melkdentitie zijn, is er ook in de huidige tijd nog een kans dat blijvende elementen schade oplopen.
Endodontologie

Half werk, maar toch niet verkeerd: Gemengde gevoelens binnen één element

Waarom de hele wortelkanaalbehandeling doen als slechts een deel van de pulpa ontstoken is? Een casus waarbij conventionele methoden enigszins onconventioneel zijn toegepast.
Parodontologie

Parodontale zelfzorg: De Gum Irrigator bij peri-implantitis

Implantologie is een snel gegroeide tandheelkundige discipline. Op jaarbasis worden alleen al in Nederland ruim 100.000 implantaten geplaatst. Een implantaat blijkt echter niet altijd een duurzame oplossing.