Home Casuïstiek Pagina 2

Casuïstiek

Implantologie

Stoppen of doorgaan?

Patiënt (22) heeft twee immediaat geplaatste implantaten ter plaatse van de 12 en 21. Wordt er gekozen voor een verschroefde of gecementeerde frontvoorziening? En wat zijn de afwegingen?
Restauratieve tandheelkunde

Terugplaatsen van kroonfragmenten na trauma

Een student is met zijn kin op zijn bureaublad terechtgekomen. Hij meldt zich bij de spoedeisende dienst waar de losse kroonfragmenten worden verwijderd en in de prullenbak worden gedeponeerd. Hij wordt verwezen naar een implantoloog. De student vist de fragmenten uit de prullenbak en gaat langs diverse tandheelkundige specialisten.
Restauratieve tandheelkunde

Levensduurverlengende restauraties

Bij veel casuïstiek, ook in TP, zien worden fraaie behandelresultaten getoond waarbij we een lange levensduur van het gemaakte restauratief werk verwachten. Kan er een individueel alternatief toepasbaar zijn in plaats van deze conceptmatige aanpak?
Orthodontie

Plan je occlusie voor je begint

Een 9-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een overbeet en een diepe beet heeft met agenesie van de 42. De tweede wisselfase is bezig en zij moet nog 10 melkelementen wisselen. Zij vindt haar gebit niet echt mooi omdat sommige boventanden scheef staan.
Restauratieve tandheelkunde

Dahlen in plaats van inslijpen

Als postcanien een element ontbreekt, kan uitgroei van de antagonist optreden. Als dan bij het prothetisch willen sluiten van het diasteem het uitgegroeide element de occlusie en/of articulatie stoort, zal een keuze gemaakt moeten worden om de curve te herstellen.
Parodontologie

Het dilemma ‘behoud of extractie’

Bij twee patiënten konden zeer dubieuze c.q. zo goed als verloren beschouwde elementen tijdens de initiële parodontale behandeling behouden blijven. Deze casuïstiek betrof een periode van negen jaar (1997-2006).
Restauratieve tandheelkunde

Esthetische hoogstandjes: hoe duurzaam?

TP fungeert de laatste jaren steeds meer als een soort tandheelkundige atlas waarin de mogelijkheden van de hedendaagse tandheelkunde uitbundig worden geëtaleerd.
Orthodontie

KISS: keep it safely simple

Een 11-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een diepe beet heeft met palatumcontact en crowding. De tweede wisselfase is net klaar. Zelf heeft hij nergens last. Hij vindt zijn gebit niet echt mooi omdat sommige tanden uit de rij staan.
Parodontologie

Bespreking van 15 (+2) sinds 1999 gevolgde casussen: Autotransplantatie van afgevormde derde molaren

Het autotransplanteren van elementen met afgevormde apices verdient een plaats in de algemene praktijk. Dit geldt niet alleen voor betrekkelijk eenvoudige elementen zoals premolaren, maar ook lastiger meerwortelige elementen.
Kindertandheelkunde

Nog meer trammelant in kindertandheelkundeland: Mondzorg voor kinderen op de schop?

Een wezenlijk aspect van NRC is de communicatie met het kind en de ouders. In dit artikel wordt verslag gedaan van een casus die zich uitstrekt over zes jaar. Deze laat zien dat gebrekkige uitvoering van NRC niet per se leidt tot het mislukken van de behandeling.