Home Promotie Pagina 3

Promotie

Implantologie

Overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak

Inmiddels is veel bekend over het functioneren van een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak. Er is echter minder bekend over het functioneren van deze voorziening op implantaten in de bovenkaak. Carina Boven deed hier onderzoek naar.

Enkele digitale toepassingen nader onderzocht

Ulf Schepke steltde digitalisering in zijn proefschrift centraal. Enkele digitale toepassingen binnen de restauratieve tandheelkunde, en met name de orale implantologie, werden door hem nader onderzocht en geëvalueerd.

Digitaal rondom de tandartsstoel

Marieke van der Zande onderzocht de invloed van digitale technologieën op het werken in tandartspraktijken, en welke afwegingen tandartsen maken bij het gebruik ervan.

Mondverzorging en longontsteking bij verpleeghuisbewoners: Verslik je niet in de mondzorg bij ouderen

Verpleeghuisbewoners zijn een zeer kwetsbare groep ouderen. Zij zijn wat betreft hun verzorging en dus ook hun mondverzorging en mondgezondheid grotendeels overgeleverd aan het verzorgend personeel. Mondgezondheid speelt een belangrijke rol bij het behouden van de algemene gezondheid.

Het syndroom van sjogren in een nieuw perspectief: Het syndroom van Sjögren

Op reumatoïde artritis na is het syndroom van Sjögren de meest voorkomende systemische autoimmuunziekte. Het syndroom tast in het bijzonder vochtproducerende (exocriene) klieren aan, met name de speeksel- en traanklieren.
Parodontologie

Teamgeest tussen arts en tandarts model van de toekomst: Parodontitis, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten

De effecten van parodontitis beperken zich niet tot de mond, maar hebben systemische gevolgen. Wijnand Teeuw betoogt in zijn promotieonderzoek dat de tandarts een belangrijke rol kan spelen bij de vroege diagnose van diabetes en het beperken van risicofactoren voor hart- en vaatziekten
Parodontologie

Preventie en behandeling van parodontale aandoeningen en slechte adem: Poetsen, spoelen en koelen

In twee klinische studies onderzocht Eveline van der Sluijs hoe door middel van verschillende interventies de slechte (ochtend)adem kan worden verminderd. En in een systematic review wordt het toepassen van antibacteriële middelen als koelvloeistof bij ultrasone apparatuur geëvalueerd op het behandeleffect van parodontitispatiënten.

Implantaatgesteunde frameprotheses

Charlotte Jensen onderzocht of de patiënttevredenheid en de functie van een implantaatsteun onder het frame inderdaad toenemen ten opzichte van een conventionele frameprothese en waar de implantaten het beste geplaatst kunnen worden.
Implantologie

Preventie en behandeling van peri-implantaire ziektes: Zonder nazorg kans op verlies van implantaten groter

Implantaten hebben net als natuurlijke elementen onderhoud nodig. Anna Louropoulou heeft aan het ACTA onderzoek verricht en gekeken naar de effectiviteit van verschillende instrumenten op implantaatoppervlakken.

Extreme angst voor de tandheelkundige behandeling

Extreme angst voor de tandheelkundige behandeling komt veel voor. Patiënten kunnen dan bang zijn voor vele verschillende aanleidingen bij de behandeling.