Home Promotie Pagina 2

Promotie

Implantologie

Het effect van een bindweefseltransplantaat

Elise Zuiderveld onderzocht aan de afdeling MKA-chirurgie van het UMC Groningen het effect van het aanbrengen van een bindweefsel- of synthetisch transplantaat ter verdikking van de peri-implantaire mucosa op het niveau van de midbuccale mucosa.
Implantologie

Beter kauwen zonder tanden | Promotieonderzoek

Anja Zembic onderzocht voor haar promotie bij de VU de kwaliteit van leven van tandenloze patiënten die niet tevreden waren met hun bestaande prothesen.
Implantologie

Ernstige hypodontie en implantologie

Marieke Filius heeft onderzoek verricht en onder andere gekeken naar de langetermijnresultaten van behandeling met implantaatgedragen kroon- en brugwerk bij patiënten met ernstige hypodontie.

De effectiviteit van een remineralisatiepasta

Tijdens toepassing van een slotjesbeugel kunnen ontkalkingen van het tandglazuur ontstaan als tandplaque niet adequaat verwijderd wordt. Moniek Beerens richtte haar promotieonderzoek op de effectiviteit van de minimaal invasieve remineralisatiepasta MI Paste Plus voor het herstel van wittevleklaesies.
Implantologie

Overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak

Inmiddels is veel bekend over het functioneren van een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak. Er is echter minder bekend over het functioneren van deze voorziening op implantaten in de bovenkaak. Carina Boven deed hier onderzoek naar.

Enkele digitale toepassingen nader onderzocht

Ulf Schepke steltde digitalisering in zijn proefschrift centraal. Enkele digitale toepassingen binnen de restauratieve tandheelkunde, en met name de orale implantologie, werden door hem nader onderzocht en geëvalueerd.

Digitaal rondom de tandartsstoel

Marieke van der Zande onderzocht de invloed van digitale technologieën op het werken in tandartspraktijken, en welke afwegingen tandartsen maken bij het gebruik ervan.

Mondverzorging en longontsteking bij verpleeghuisbewoners: Verslik je niet in de mondzorg bij ouderen

Verpleeghuisbewoners zijn een zeer kwetsbare groep ouderen. Zij zijn wat betreft hun verzorging en dus ook hun mondverzorging en mondgezondheid grotendeels overgeleverd aan het verzorgend personeel. Mondgezondheid speelt een belangrijke rol bij het behouden van de algemene gezondheid.

Het syndroom van sjogren in een nieuw perspectief: Het syndroom van Sjögren

Op reumatoïde artritis na is het syndroom van Sjögren de meest voorkomende systemische autoimmuunziekte. Het syndroom tast in het bijzonder vochtproducerende (exocriene) klieren aan, met name de speeksel- en traanklieren.
Parodontologie

Teamgeest tussen arts en tandarts model van de toekomst: Parodontitis, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten

De effecten van parodontitis beperken zich niet tot de mond, maar hebben systemische gevolgen. Wijnand Teeuw betoogt in zijn promotieonderzoek dat de tandarts een belangrijke rol kan spelen bij de vroege diagnose van diabetes en het beperken van risicofactoren voor hart- en vaatziekten