Home Promotie Pagina 4

Promotie

Implantologie

Implantaat met iai boven botniveau beter bij dunne mucosa

Paul van Eekeren onderzocht aan het ACTA het verschil tussen implantaten met de microspleet op of boven het crestale botniveau door het verschil in crestaal botverlies te meten middels een gerandomiseerd, prospectief, klinisch onderzoek.

Het gebitsslijtage beoordelingssysteem

Gebitsslijtage is een multifactorieel proces dat leidt tot het verlies van de harde tandweefsels: het glazuur en het dentine. Peter Wetselaar ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek een veelomvattend modulair systeem: het Gebitsslijtage Beoordelingssysteem (GBS).
Orthodontie

Dosisverlaging bij orthodontische röntgenfoto’s

De gemiddeld jonge orthodontiepatiënten zijn gevoeliger voor de negatieve effecten van straling. Omdat een hoog percentage van de kinderen een beugel krijgt, worden er in totaal veel opnamen gemaakt. Samen vormen deze een aanzienlijke dosis.
Kindertandheelkunde

Gezond gebit? Family matters!

Het kan soms lastig zijn om ouders en kinderen te stimuleren tot betere tandheelkundige zelfzorg. Door het promotieonderzoek van Denise Duijster is er meer duidelijkheid over de onderliggende gezinsfactoren die mondgezondheidsgedrag van kinderen beïnvloeden.

Verkleuring van dentine door amalgaam

Tegenwoordig worden amalgaamrestauraties veelvuldig vervangen door composiet. Maar hoe zit het met de hechting van composiet aan het donkere dentine dat onder amalgaam vandaan komt? Hans Scholtanus deed onderzoek.
Implantologie

In één keer door …

Kirsten Slagter heeft aan de RU Groningen onderzoek verricht naar het direct plaatsen van implantaten in de esthetische zone. Daarnaast onderzocht zij of er in 3D een beeld kan worden gevormd van wat er gebeurt in de extractiealveole na het direct plaatsen van een implantaat.

Antrumperforatie: een nieuwe behandeling

Susan Visscher, afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie van het UMC Groningen, heeft onderzoek gedaan naar een alternatieve behandelstrategie voor antrumperforaties die door een algemeen praktiserend tandarts zelf uitgevoerd zou kunnen worden.
Implantologie

Oppervlaktemodificaties voor titanium implantaten

Patiënten vragen steeds vaker om minimaal invasieve chirurgische ingrepen met een zo kort mogelijke herstelperiode. De ontwikkeling van op maat gemaakte implantaatoppervlakken is daarom cruciaal om het proces van botvorming rond het implantaat te kunnen sturen en versnellen.
Endodontologie

Wortelkanaaldesinfectie in beweging

Suzette van der Waal ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek een desinfectiemiddel dat dieper doordringt in het wortelkanaalstelsel dan het regulier toepaste oppervlakdesinfectantium natriumhypochloriet.