Home Promotie Pagina 4

Promotie

Mondhygiënehulpmiddelen en tandpasta’s

De promotie van Sonja Sälzer over mondhygiënehulpmiddelen en tandpasta's

3D workflows

Joerd van der Meer heeft aan het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek verricht naar de mogelijkheden die 3D-technologie biedt bij onze patiëntenzorg.

Mondgezondheid en orale status boven 75 jaar

Arie Hoeksema deed onderzoek naar de zeer slechte mondgezondheid van ouderen boven de 75 jaar bij binnenkomst in het verpleeghuis – een schril contrast met de hoogbejaarde cliënten die dagelijks gezien en behandeld worden in de algemene tandartspraktijk.

Rood fluorescerende tandplaque

Catherine Volgenant heeft aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam onderzoek verricht naar de fluorescentie-eigenschappen van tandplaque.

Zirkoonoxide etsbruggen

Naar aanleiding van een artikel in TP werd in een recent onderzoek de overleving van etsbruggen van zirkoonoxide in een algemene praktijk onderzocht. Met deze masterscriptie won Eefke Nijssen de NVVRT-scriptieprijs.
Kindertandheelkunde

Is positiviteit het geheime ingrediënt?

Maddelon de Jong-Lenters heeft een kinderverwijspraktijk in Noordwijk. Zij onderzocht onder de vlag van TNO, en later ook ACTA, de rol van ouders in relatie tot cariës en gedragsproblemen.
Implantologie

Implantaat met iai boven botniveau beter bij dunne mucosa

Paul van Eekeren onderzocht aan het ACTA het verschil tussen implantaten met de microspleet op of boven het crestale botniveau door het verschil in crestaal botverlies te meten middels een gerandomiseerd, prospectief, klinisch onderzoek.

Het gebitsslijtage beoordelingssysteem

Gebitsslijtage is een multifactorieel proces dat leidt tot het verlies van de harde tandweefsels: het glazuur en het dentine. Peter Wetselaar ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek een veelomvattend modulair systeem: het Gebitsslijtage Beoordelingssysteem (GBS).
Orthodontie

Dosisverlaging bij orthodontische röntgenfoto’s

De gemiddeld jonge orthodontiepatiënten zijn gevoeliger voor de negatieve effecten van straling. Omdat een hoog percentage van de kinderen een beugel krijgt, worden er in totaal veel opnamen gemaakt. Samen vormen deze een aanzienlijke dosis.
Kindertandheelkunde

Gezond gebit? Family matters!

Het kan soms lastig zijn om ouders en kinderen te stimuleren tot betere tandheelkundige zelfzorg. Door het promotieonderzoek van Denise Duijster is er meer duidelijkheid over de onderliggende gezinsfactoren die mondgezondheidsgedrag van kinderen beïnvloeden.