Home Column Pagina 2

Column

Sophie | Column Ditte Wooning

"We laten haar uit de stoel stappen, even zit ik met mijn rug naar haar toe om mijn bevindingen op te schrijven en toen... kippenvel"

Tand- en mondarts: tijd voor verandering

Vanuit een lange klinische ervaring op het gebied van mondziekten en kaakchirurgie bepleit ik om de benaming tandarts te wijzigen in tand- en mondarts. Deze benaming geeft meer duidelijkheid over het werkterrein van de huidige tandarts.

Oefening baart niet altijd kunst

In mijn opleiding leerde ik veel vaardigheden, maar de meeste heb ik me in de praktijk eigen gemaakt door een combinatie van nieuwsgierigheid, cursussen volgen en een bepaalde mate van durf om nieuwe wegen in te slaan. Dat heeft me naast veel geploeter en vallen en opstaan ook veel plezier opgeleverd.

Algoritmes

Onlangs bezocht ik een presentatie over de digitaal vervaardigde volledige prothese. Een van de sprekers maakte duidelijk dat er steeds minder mensenhanden nodig zijn voor het tandtechnische werk. Ook de tandarts kreeg met twee zittingen nog slechts een bescheiden rol toebedeeld.
Orthodontie

Cognitieve dissonantie

Als je in de kindertandheelkunde vraagt waar het in het vakgebied om draait, is iedereen het erover eens: preventie is de speerpunt. Maar de praktijk is anders. In Nederland werd volgens Vektis in 2014 4891 keer de prestatiecode A20 (algehele anesthesie) gedeclareerd voor kinderen tussen de 0 en 18 jaar.
Kindertandheelkunde

Kindertandheelkunde in Utopia

Lang geleden waren er tandartsen algemeen practici in Utopia die het moesten doen met twee erkende specialismen: kaakchirurgie en orthodontie. Maar er kwamen gedifferentieerde vakgebieden tot ontwikkeling, zoals kindertandheelkunde.
Orthodontie

Heroïek

Op 16 februari kopte de NRC: ‘Cariës is een gedragsziekte’. De algemeen practicus krijgt ervan langs. We lezen: ‘Door kinderen en hun ouders te leren hoe je zorgvuldig moet tandenpoetsen en indien nodig een aanvullende fluoridebehandeling te geven, zijn zeven van de tien gaatjes te voorkomen. En toch doen tandartsen in Nederland veel te weinig aan preventie (...)

BIG Groentesoep

De zorg door de jaren heen doet mij denken aan mijn groentesoep. Een paar jaar geleden kwam er een kennis die zei: ‘Schrijf het eens op, hoe je die soep maakt.’ Ik noemde het ‘Protocol voor soep’. Als ik soep ging koken, deed ik dat precies volgens mijn protocol.

Eigen mening

We hechten allemaal erg aan een eigen mening. We vergeten daarbij dat bij professioneel handelen onze mening vaak niet bepalend is voor de juiste handelwijze. Als het om kinderen gaat, kent ook de mening van de ouders grenzen, zoals mag blijken uit het volgende voorbeeld.

Hoogstaande pretenties

Zorgverleners handelen per definitie in het belang van hun patiënt. Toch kom je soms zaken tegen die een ander licht werpen op deze hoogstaande pretentie.