TandartsPraktijk nr. 7, 2018

  De tijdelijke implantaatkroon | Een traumatische palatumbeet | Rehabilitatie-evaluatie na 14 jaar | Geen ernstige, wel pathologische slijtage | Kindermishandeling (deel 1) | Overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak | TP Kennistoets september 2018

  Tandheelkunde in de basisverzekering te duur?

  ‘Arme mensen hebben geen toegang tot mondzorg; die is alleen toegankelijk voor de rijkere Nederlander. De hele Nederlandse gezondheidszorg is goed geregeld, behalve de tandheelkunde.’ Dit stelt prof. Albert Feilzer, decaan ACTA, voor de camera van Editie NL.

  De tijdelijke implantaatkroon

  Met behulp van een tijdelijke implantaatkroon kan de peri-implantaire mucosa worden voorgevormd om een optimaal ‘emergence profile’ voor de definitieve kroon te verkrijgen.

  Een traumatische palatumbeet | Dahl-frame biedt uitkomst

  Patiënt wordt verwezen voor behandeling van de diepe beet. Er is sprake van slijtage in het bovenfront, een groot centraal diasteem en de wens om in de zijdelingse delen de diastemen te sluiten met vaste voorzieningen.

  Combikronen

  Het betreft een gezonde 73-jarige dame met in de bovenkaak een als gevolg van parodontitis gemutileerde dentitie, bij wie de nog aanwezige elementen mobiel zijn door overbelasting.

  Evaluatie rehabilitatie na 14 jaar functioneren

  In 2007 werd een casus gepubliceerd in TP om te laten zien hoe met gefaseerde toepassing van composieten, orthodontie en implantologie een gecompliceerd probleem uiteindelijk vereenvoudigd en op verantwoorde wijze tot een duurzaam occlusieherstel kon leiden. Hoe is het de patiënt de afgelopen 14 jaar vergaan?

  X-puzzel #17

  Een vrouwelijke patiënt, zonder bijzonderheden in de medische anamnese, meldt zich bij u voor een intake. Ze heeft een fistel bij de 11 en ze geeft aan dat het element gevoelig is wanneer ze er tegenaan drukt.

  Geen ernstige, wel pathologische slijtage

  Een 14-jarig meisje wordt twee jaar geleden verwezen in verband met onbegrepen pijnklachten aan haar gebitselementen. Klinisch is er sprake van gebitsslijtage, maar haar klachten kloppen niet met de mate van gebitsslijtage. Een interessante speurtocht volgt naar de oorzaak van de slijtage, met een verrassende uitkomst.

  Privacyparanoia

  We moeten voldoen aan allerlei richtlijnen en protocollen, verslaglegging en dossiervorming. Sinds kort is daar de wet op de privacy (AVG, algemene verordening-gegevensbescherming) bijgekomen. Het zijn allemaal zaken die op zichzelf belangrijk zijn, maar ze leiden ons wel af van de kerntaak van ons werk: zorg leveren.

  Kindermishandeling (deel 1)

  Tandartsen zijn verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dit artikel geeft u inzicht in kindermishandeling en mogelijke signalen die daarbij een rol spelen. Casuïstiek zet u tot nadenken over de vraag: is dit kindermishandeling?

  Pigmentaties van het mondslijmvlies

  Tandartsen worden met enige regelmaat geconfronteerd met pigmentaties van het mondslijmvlies en het tandvlees. De oorzaken kunnen velerlei zijn. Wanneer is waakzaamheid geboden?

  Tandarts op een Eiland

  Als tandarts op Terschelling werken, betekent rekening moeten houden met de talloze ‘badgasten’ die het eiland ieder jaar bezoeken, want die hebben soms acute tandheelkundige zorg nodig. Tandarts Hans van der Meiden bewaakt echter wel zijn grenzen.

  Overkappingsprothese op implantaten in de bovenkaak

  Inmiddels is veel bekend over het functioneren van een overkappingsprothese op implantaten in de onderkaak. Er is echter minder bekend over het functioneren van deze voorziening op implantaten in de bovenkaak. Carina Boven deed hier onderzoek naar.

  De Nationale Tandheelkunde Quiz

  Het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde bestaat 125 jaar en viert dit op vrijdag 2 november vanaf 14.00 uur met de Nationale Tandheelkunde Quiz, onder leiding van Philip Freriks, in de grote televisiestudio 21 in Hilversum.

  De tandarts en de vleermuisbommen

  Vijfenzeventig jaar geleden was de Amerikaanse tandarts Lytle Adams intensief bezig met een zeer onconventioneel project om de oorlog tegen Japan te winnen.

  X-puzzel #17 – bevindingen

  We vroegen u naar aanleiding van afbeelding 1 welke werkdiagnose u het meest passend vindt op basis van het intraorale beeld en de klinische bevindingen (11 fistel buccaal, 11 percussie- en palpatiegevoelig, geen pockets). Ook vroegen wij u of er aanvullende diagnostische informatie nodig was en welke vervolgstappen u voorstelt.

  ‘Een prothese met meer houvast alstublieft’

  In het juninummer van TP legden we u de vraag voor van een 73-jarige man die al meer dan 40 jaar een bovenprothese draagt en een partiële plaatprothese in de onderkaak. Over die laatste voorziening is hij al langer niet tevreden. Hij wil graag ‘iets in zijn onderkaak met meer houvast dan wat er nu zit’ en bij voorkeur weer uitneembaar.

  Advies gevraagd!

  Een 67-jarige patiënt wordt door zijn huistandarts verwezen met het verzoek het diasteem ter plaatse van element 21 te sluiten. Er is al op verschillende manieren geprobeerd het diasteem op te vullen, maar wegens een traumatische palatumbeet van element 33 is er geen duurzaam resultaat behaald.

  Injecteerbaar composiet | TP test

  Deze maand testen we vanuit de redactie een injecteerbare composiet van GC: G-ænial universal injectable. Het is een injecteerbare lichtuithardende composiet gevuld met ultrafijne bariumdeeltjes.