TandartsPraktijk nr. 4, 2017

  Slow dentistry | Een andere maltechniek | Late behandeling van een asymmetrische Klasse II/I | Narcosebehandeling beperken | Apexresectie mislukt. Wat nu? (2) | Hoektandgeleiding | Wie pakt de handschoen op

  Controlefoto en collegialiteit

  Er zijn in de endodontologie nieuwe inzichten, zoals de vitalepulpatheorie (VPT), waarbij het vitale deel van de pulpa niet wordt verwijderd. Dat is meestal het apicale deel.

  Slow dentistry

  In 2008 werd de 40 jaar oude heer H. verwezen voor een consult in verband met de slijtage van zijn dentitie. Na een uitgebreid onderzoek en overleg met de patiënt werd besloten in te zetten op behoud en rehabilitatie van de dentitie.

  Een andere maltechniek

  Bij de zogenaamde indextechniek wordt middels een mal de vormgeving van een diagnostische opwas overgebracht in de mond. Hierbij gaat echter veel detail verloren. Bij deze methode gaat het detail niet verloren: direct dupliceren van een diagnostische opwas.

  Late behandeling van een asymmetrische Klasse II/1

  Een 14-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een diepe beet heeft en haar tanden in de bovenkaak nogal scheef staan.

  Durfgeneeskunde

  Onlangs vond het Grote Zorgdebat plaats waarin Nederlandse politici van links tot rechts zich bijna unaniem uitspraken over de wenselijkheid van minder regeldruk in de zorg: meer ruimte voor de zorgverlener om de zorg naar eigen eer en geweten uit te voeren.

  Narcosebehandeling drastisch beperken kan!

  Er bestaan zorgen over de invloed van narcose op de ontwikkeling van de hersenen. Onderzoek hiernaar is gedaan door anesthesioloog De Graaff en anderen bij jonge kinderen.

  Beste Khee Hian,

  Reacties van lezers op artikel ‘Implantaten: om hoofdpijn van te krijgen!’ in TandartsPraktijk april van Khee Hian Phoa en Kees Pameijer.

  Apexresectie mislukt, wat nu? (2)

  In dit nummer het vervolg op mogelijke oorzaken van het mislukken van een apexresectie met daarbij de behandelmogelijkheden met behulp van de moderne technieken. Te beginnen met een casus over een anatomische afwijkingen.

  Hoektandgeleiding

  De cuspidaten kunnen we zien als de hoekstenen van ons gebit. In de ideale beet (neutro-occlusie met correcte overjet en overbite) zorgen de cuspidaten bij elke excursie van de onderkaak voor onmiddellijke disclusie van de postcaniene elementen.

  Mondhygiënehulpmiddelen en tandpasta’s

  De promotie van Sonja Sälzer over mondhygiënehulpmiddelen en tandpasta's

  365/24/7

  Na Den Haag is nu ook in Amsterdam een vestiging geopend van Dental365. Patiënten kunnen hier het hele jaar, 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht voor acute tandheelkundige zorg.

  Wie pakt de handschoen op? En welke?

  De zeker niet onomstreden nieuwe WIP-richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’, geautoriseerd door de KNMT, NVM, NVMM, ONT, Stichting WIP en de VHIG, is al enkele maanden een feit. In deze aflevering: de handschoenen.

  X-puzzel #4

  Tijdens de studentenbehandeling op ACTA stond een wortelkanaalbehandeling gepland van element 23. De patiënt was een vrouw van 39 jaar zonder relevante tandheelkundige of medische anamnese.

  Inspanning

  De tandarts sluit met zijn patiënt een inspanningsverbintenis. Daarmee spreekt de tandarts met de patiënt af dat hij zich zal inspannen de gevraagde mondzorg te leveren.

  Gangster vermoordt zijn tandarts?

  In 1929 werd tandarts Frank Brady in zijn praktijk in een wolkenkrabber van historisch belang in Chicago doodgeschoten. Dit was misschien op bevel van een van zijn patiënten, namelijk de beruchte gangster Al Capone.

  Het hart centraal

  Als je je realiseert dat van de 22 vragen in de EMRRH vijf het hart betreffen, dan is duidelijk dat dit orgaan bij tandheelkundige behandeling medisch gezien een hoofdrol speelt.

  Intercollegiaal online

  In het maartnummer van TP toonden we u beelden uit een traumacasus van een 9-jarige jongen. Hier de antwoorden op de toen gestelde vragen over de endodontische behandelingen..

  Advies gevraagd!

  Een 56-jarige vrouw heeft sinds een week een ‘dikke wang’ rechts.

  X-puzzel #4 – bevindingen

  Op pagina 57 van dit nummer legden we u het probleem voor dat bij een studentenbehandeling het vervaardigen van een lengtefoto van de 23 van de patiënt twee merkwaardige, raadselachtige beelden opleverde.