TandartsPraktijk nr. 3, 2018

  Autotransplantatie van afgevormde derde molaren | Kindermondzorg op de schop? | Twee kruisbeetbehandelingen | Bovenkaak- en kaakholtekanker | Hoe moeten we handelen | TP Kennistoets april 2018

  App normaal

  Elke dag werken wij op maximaal vermogen om onze patiënten de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Niet zelden met behandelingen die steeds complexer worden, omdat de niet-complexe problemen door mondzorgkundigen aangepakt mogen worden.

  Bespreking van 15 (+2) sinds 1999 gevolgde casussen: Autotransplantatie van afgevormde derde molaren

  Het autotransplanteren van elementen met afgevormde apices verdient een plaats in de algemene praktijk. Dit geldt niet alleen voor betrekkelijk eenvoudige elementen zoals premolaren, maar ook lastiger meerwortelige elementen.

  Nog meer trammelant in kindertandheelkundeland: Mondzorg voor kinderen op de schop?

  Een wezenlijk aspect van NRC is de communicatie met het kind en de ouders. In dit artikel wordt verslag gedaan van een casus die zich uitstrekt over zes jaar. Deze laat zien dat gebrekkige uitvoering van NRC niet per se leidt tot het mislukken van de behandeling.

  Niets is mooier dan echt (2) | Hockeystick tegen voortand

  In deze casus (jongen, 11 jaar) zat de gebitsbeschermer te los. Ook al was de bit op maat gemaakt door een tandarts op de hockeyclub, toch was deze door intensief gebruik en de gebitsgroei langzamerhand zo los gaan zitten dat deze regelmatig het contact met de tanden verloor.

  Toepassing van kruisbeetelastiek en micro-implantaten: Twee verschillende kruisbeetbehandelingen

  Een 8-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een schaarbeet heeft in de zijdelingse delen van het eerste en het vierde kwadrant. En een 50-jarige mevrouw komt naar de praktijk omdat zij vindt dat haar lachlijn erg scheef staat, en het kauwen met de rechterzijde van haar gebit moeizaam gaat.

  Kindertandheelkunde in Utopia

  Lang geleden waren er tandartsen algemeen practici in Utopia die het moesten doen met twee erkende specialismen: kaakchirurgie en orthodontie. Maar er kwamen gedifferentieerde vakgebieden tot ontwikkeling, zoals kindertandheelkunde.

  Valkuil voor de tandarts: Bovenkaak- en kaakholtekanker

  Kwaadaardige processen komen relatief zelden in het bovenkaakbot of de kaakholte, de sinus maxillaris, voor. Er zijn verschillende vormen van kwaadaardigheid, variërend van kanker in het bekledende slijmvlies van de sinus maxillaris, speekselklierkanker en botkanker tot kanker van lymfoïd weefsel.

  X-puzzel #13

  Tijdens de endodontische behandeling van element 12 wordt een solo vervaardigd. Naast de periapicale radiolucentie van de 12 is hierop een goed begrensde uniloculaire radiolucentie zichtbaar aan de apex van element 11.

  Mondverzorging en longontsteking bij verpleeghuisbewoners: Verslik je niet in de mondzorg bij ouderen

  Verpleeghuisbewoners zijn een zeer kwetsbare groep ouderen. Zij zijn wat betreft hun verzorging en dus ook hun mondverzorging en mondgezondheid grotendeels overgeleverd aan het verzorgend personeel. Mondgezondheid speelt een belangrijke rol bij het behouden van de algemene gezondheid.

  Een filosofische benadering (3): Hoe moeten wij handelen

  In de vorige afleveringen zagen we hoe de tandarts enerzijds schatplichtig is aan zijn vak om een perfect werkstuk af te leveren. In deze laatste aflevering zullen we dieper ingaan op ethische dilemma’s waarmee we tijdens ons (be)handelen geconfronteerd worden.

  De lieve tandarts

  De angst die zijn dochter voelde voor de tandarts zette Jan Henk Nawijn ertoe aan een keurmerk te ontwikkelen voor wat hij De Lieve Tandarts noemt. Inmiddels hebben dertig praktijken dit keurmerk ontvangen. Maar er zijn veel meer praktijken nodig, stelt hij.

  Frankenkitten

  Door selectief fokken door de mens zijn tientallen kattenrassen tot stand gekomen. Helaas ook weleens met specifiek medische en dentale problemen als gevolg. En wat te denken van een kat met vier oren?

  Wat te doen met deze 11?

  In TP van februari 2018 vroegen wij u om advies inzake een patiënt (37 jarige vrouw) die was verwezen voor consult en eventuele behandeling van de 11. Dit element is in 2003 endodontisch behandeld (afbeelding 1a-c) en voorzien van een opbouw met glasvezelstift waarna een kroon is gemaakt.

  Advies gevraagd!

  Mevrouw is in behandeling i.v.m. verbetering van de occlusie en esthetiek, ook was er een open beet regio 13/33.

  X-puzzel #13 – bevindingen

  Wij vroegen wat uw diagnose is met betrekking tot de radiolucentie zoals te zien is op de afbeelding genomen tijdens de endodontische behandeling van een patiënt.

  Independer.nl en patiënt houden tandarts spiegel voor: Wat is úw online reputatie?

  Hoe worden tandartsen in Nederland door patiënten beoordeeld en hoe kan deze informatie een rol spelen in de tandheelkundige zorgverlening?

  Dentista universale: De bevlogen tandarts algemeen practicus

  De dentista universale vormt ongeveer 85% van de in Nederland geregistreerde tandartsen. Hij of zij is bij uitstek de regisseur van de individuele mondzorg en de hoofdaannemer bij alle tandheelkundige behandelingen.