TandartsPraktijk nr. 9, 2019

  Tand eruit? Deskundige aan de slag! | Ortho-Resto: een Siamees duo | ‘Microsurgical Endodontics’ | Een Klasse II/2 met een te verliezen 21 | Extreme preoccupatie met de dentitie | De levensduur van directe restauraties | TP Kennistoets 2019-9 Wat weet u van lachgassedatie?

  Tand eruit? Deskundige aan de slag!

  Velen van ons herinneren zich nog wel de hockeyer Seve van Ass die in 2013 na een klap met de hockeystick van een tegenstander vele tanden uitgeslagen zag. Ze vlogen letterlijk door de lucht en stuiterden over het kunstgras. Het is een beeld dat, zeker als je tandarts bent, op je netvlies gegrift staat.

  Ortho-Resto: een Siamees duo

  In TandartsPraktijk mei 2019 werden voorbeelden getoond van ‘schier hopeloze gevallen’ waarbij een traumatisch diepe beet door toepassing van een beproefd behandelconcept verdween. In deze bijdrage wordt de strakke regie binnen het multidisciplinair samenwerkingsverband meer in detail toegelicht.

  Microsurgical Endodontics

  Hoe in de apex te prepareren en droog te leggen voor de retrograde apicale vulling bij endodontische chirurgie? En welk incisie-ontwerp hierbij te kiezen en hoe de botpreparatie te maken? Antwoorden hierop zijn te vinden zijn in het prachtige boek Microsurgical Endodontics van de Franse auteurs Khayat en Jouanny.

  Wat weet u van lachgassedatie? + TP Kennistoets

  Het gebruik van lachgas in het uitgaanscircuit zorgt voor vragen en onrust bij onze patiënten, terwijl lachgassedatie bij angst voor tandheelkundige behandeling en/of onvoldoende medewerking juist uitkomst biedt. Wat weet u van lachgassedatie?

  Een vragenlijst in de algemene praktijk? | De meerwaarde

  Patiënten komen tweemaal per jaar voor controle. Als wij dan vragen: ‘Heeft u klachten over uw tanden of kiezen?’, antwoordt zo’n 80%: ‘Nee, nergens last van, gaat allemaal goed.’ Maar hoe weet je dat mensen daadwerkelijk geen klachten hebben?

  Drinkwaterfluoridering?

  Gruythuysen et al. vragen aandacht voor verwaarloosde gebitten van jonge kinderen (A8071). Zij verzoeken jeugdartsen hierbij ook wat verder te kijken dan alleen dat gebit en na te gaan of dat slechte gebit niet een signaal is van verwaarlozing.

  Extreme preoccupatie met de dentitie

  Als tandarts kan je geconfronteerd worden met patiënten met een psychiatrisch ziektebeeld. Morfodysforie is hier een voorbeeld van. Aan de hand van een casus wordt de behandeling beschreven van een patiënte met symptomen passend bij morfodysforie.

  X-puzzel #27

  Tijdens de controle bij een student op ACTA meldt zij dat van de kies linksonder een stuk is afgebroken. Zij heeft verder geen klachten. De medische anamnese toont geen relevante bijzonderheden.

  Gehecht aan gouden kronen

  In 2012 wordt een 58-jarige man verwezen met het verzoek iets aan de slijtage in het front en de zijdelingse delen van de bovenkaak te doen. Er is sprake van een end-to-end beet en slijtage op de dragende knobbels.

  De levensduur van directe restauraties

  Mark Laske heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoek verricht en gekeken naar de levensduur en invloed van mogelijke praktijk/operateur-, patiënt- en element/restauratiegerelateerde risicofactoren op de overleving van directe restauraties.

  Een oplossing met gesloten beurzen geeft minder stress dan een tuchtzaak

  Tandarts Hans Croes houdt van knutselen – en dus van zijn vak – maar hij vindt het wel belangrijk om er ook dingen naast te doen. Bestuurstaken bijvoorbeeld, aan een spoorbaan knutselen, een auto bouwen, maar ook het Tuchtcollege.

  De bouwsteen des levens

  Alle leven is samengesteld uit cellen. Dat weten we nu. Maar dit feit werd pas in de loop van de negentiende eeuw bevestigd, waaronder door microscopische waarnemingen van tanden.

  KennisVRAAG Wat weet u van lachgassedatie? TP Kennistoets 2019-9 | Test uw kennis

  In deze editie van TandartsPraktijk heeft u het artikel Wat weet u van lachgassedatie? kunnen lezen. Maak nu de bijbehorende TP Kennistoets op www.​tandartspraktijk​.​nl/​kennistoets

  Een Klasse II/2 met een te verliezen 21

  Een 9-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een 21 heeft die door trauma een slechte prognose heeft. Omdat zij ook een beugel nodig zou hebben als het trauma niet had plaatsgevonden, is de vraag of de orthodontische behandeling kan worden gecombineerd met een oplossing voor de te verliezen 21.

  X-puzzel #27 – bevindingen

  In het novembernummer van TP vroegen wij u te kijken naar regio 35, 36, 37 bij een 69-jarige dame (afbeelding 1). Tijdens de controle bij een student op ACTA meldt zij dat er een stuk is afgebroken van de kies linksonder.

  Tand eruit? Deskundige aan de slag! | Aanvulling

  In het editorial van november schreef ik over het voetbalincident waarbij een speler flink tandletsel opliep. Ik deed een oproep om meer aandacht aan tandtrauma te besteden en om de medische staf van voetbalteams een basiscursus tandtrauma te laten volgen.

  Stuk van kies linksonder afgebroken | Vraag X-puzzel

  Tijdens de controle bij een student op ACTA meldt zij dat van de kies linksonder een stuk is afgebroken. Zij heeft verder geen klachten. De medische anamnese toont geen relevante bijzonderheden.

  Stuk van kies linksonder afgebroken | Bevindingen X-puzzel

  In het novembernummer van TP vroegen wij u te kijken naar regio 35, 36, 37 bij een 69-jarige dame (afbeelding 1). Tijdens de controle bij een student op ACTA meldt zij dat er een stuk is afgebroken van de kies linksonder.