TandartsPraktijk nr. 2, 2018

  Sinusbodemelevatie via laterale opening | Kinderangst | Een meisje met een asymmetrisch gezicht | Parodontale nazorg moet! | Een solitair implantaat direct belast | TP Kennistoets maart 2017

  Bij- en nascholing

  Na jarenlange inspanning van collega-tandartsen en diverse verenigingen om bij- en nascholing in ons mooie beroep te registreren en binnen zelfopgestelde kaders te verplichten, lijkt deze inspanning een vastere vorm te krijgen.

  Kaakverbreding c.q. -verhoging voor implantatie (1): Sinusbodemelevatie via laterale opening

  Ten behoeve van het plaatsen van een implantaat kan het nodig zijn de kaak te verbreden of te verhogen. In de zijdelingse delen van de bovenkaak kan door pneumatisatie van de sinus maxillaris ook een kaakholteophoging noodzakelijk zijn, alvorens de implantaten geplaatst kunnen worden in voldoende hoog bot.

  Voorspelbaar de juiste kleur maken!

  Kleurbepaling is altijd al een van de lastigste onderdelen voor een kroon- en brugwerkspecialist geweest. Hoewel er verschillende apparaten zijn ontwikkeld om het kleurbepalen te vergemakkelijken, zijn deze in de praktijk moeilijk te gebruiken als het gaat om het omzetten van de digitale data naar keramiek.

  ‘Tandarts, weet je waar ik bang voor ben?’ Kinderangst

  Het behandelen van kinderen vraagt veel van de tandarts. Tal van aanbevelingen zijn er hoe behandelingen makkelijker te laten verlopen. Hoe kun je het beste communiceren, welke behandeltechnieken zijn toepasbaar en welke mogelijkheden zijn er voor pijnbestrijding?

  Heroïek

  Op 16 februari kopte de NRC: ‘Cariës is een gedragsziekte’. De algemeen practicus krijgt ervan langs. We lezen: ‘Door kinderen en hun ouders te leren hoe je zorgvuldig moet tandenpoetsen en indien nodig een aanvullende fluoridebehandeling te geven, zijn zeven van de tien gaatjes te voorkomen. En toch doen tandartsen in Nederland veel te weinig aan preventie (...)

  Tijdige condylectomie kan osteotomie voorkomen: Een meisje met een asymmetrisch gezicht

  Een 13- jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat haar gelaat een asymmetrische ontwikkeling toont. Verwerken van voedsel gaat moeizaam en zij bijt regelmatig op haar tong.

  X-puzzel #12

  Een 27-jarige vrouw overweegt een orthodontische behandeling te ondergaan waarvan zij weet dat daarbij waarschijnlijk ook orthognatische chirurgie nodig zal zijn.

  Uit de oude doos?! Parodontale nazorg moet!

  In 2006 werd in een TP-casus getoond dat professionele inzet tot onverwacht goede resultaten kan leiden. De casus omvatte toen een behandelperiode van twaalf jaar. De redactie van TP vroeg me nu of ik in de huidige tijd nog voor dezelfde aanpak als toen zou kiezen.

  Interdisciplinaire optimale communicatie maakt zo veel mogelijk! Directe belasting van een solitair element

  In dit artikel willen we illustreren dat dankzij optimale communicatie tussen het tandtechnisch laboratorium, de implantoloog en de restauratief tandarts het plaatsen van een direct belast implantaat met kroon, ter vervanging van een solitair element, sterk vereenvoudigd en voorspelbaar kan worden uitgevoerd. Het gebruik van een 3D-planningssysteem is hierbij onmisbaar.

  Een filosofische benadering (2): De zoektocht van de patiënt

  In de eerste aflevering kwam aan de orde wat de tandarts vanuit zijn beroepsperspectief kan en wil doen om het ultieme esthetische resultaat voor zijn patiënt te bereiken. In deze tweede beschouwing belicht ik de keerzijde: wat wil de patiënt van de tandarts?

  X-puzzel #12 – bevindingen

  Een dame overweegt een orthodontische behandeling met eventueel een orthognatisch- chirugische component te ondergaan.

  Het raadsel van Eppelsheim

  Paleontologen vonden bij opgravingen in Zuid-Duitsland een merkwaardige hoektand en premolaar. Wat betekent dit voor het algemeen geaccepteerde scenario dat de evolutie van aapachtigen tot mensachtigen in Afrika plaatsvond?

  Geef het door: Kennis over erosieve gebitsslijtage

  Tijdens haar studie tandheelkunde verrichtte Vera Verploegen onderzoek naar de mate van kennis over erosieve gebitsslijtage onder jongvolwassenen. Tevens is aan de deelnemers gevraagd hoe zij geïnformeerd wensen te worden over een tandheelkundig onderwerp. De uitkomsten van het onderzoek.

  Een problematische 36

  In het december 2017-nummer van TP vroegen wij uw mening over een probleem bij de 36 van een gezonde jonge vrouw (17 jaar) met een DPSI-score 1 en een stabiele neutro-occlusie (afbeelding 1 en 2, januari 2017).

  Digitale opbeetplaat op maat