TandartsPraktijk nr. 9, 2017

  Facings: van composiet naar porselein | Niet inslijpen maar afstoffen | Crowding is een huisvestingsprobleem! | Het zorgplan | De kern: voorbereiding en teamwork | TP Kennistoets november 2017

  Indirecte keramische facings: van composiet naar porselein

  Keramische facings of (directe) composietfacings kunnen, mits juist geïndiceerd, een mooie oplossing vormen voor patiënten bij wie tandweefsel mist of die een esthetische correctie wensen. Het klinische succes van composietfacings is afhankelijk van vele factoren.

  Nu even niet

  In elk nummer van TP maak ik dankbaar en met overtuiging gebruik van de gelegenheid op deze plaats een prangend knelpunt in de tandheelkunde aan de kaak te stellen, of om een statement te maken waar de lezer zich hopelijk in zal herkennen.

  Gouden tand bij telescoopframe

  De wens van deze patiënt (63 jaar) is herstel van de functie en ook van de karakteristieke esthetiek van zijn gebit. Hij heeft bovendien een specifieke esthetische wens: een partiële gouden tand ter plaatse van een kleine snijtand.

  In de tijdmachine van professor Barabas: Niet inslijpen maar afstoffen

  Aan de hand van casuïstiek laat de auteur zien hoe en wanneer hij de T-scan inzet. Na ruim anderhalf jaar ervaring met dit revolutionaire digitale hulpmiddel en ruim 150 behandelde patiënten heeft deze technologie zijn klinische aanpak en inzicht in diverse disciplines enorm veranderd.

  Wat is uw diagnose van de radiolucentie onder element 47? | X-puzzel #9

  Een 31-jarige mannelijke patiënt meldt zich bij ons voor het maken van een panoramaopname. Deze is nodig voor het onderzoek dat voorafgaat aan de vervaardiging van een MRA.

  ‘De kern is voorbereiding en teamwork’

  John van der Starre heeft als surfer en als zeiler een goedgevulde prijzenkast bij elkaar verzameld. Op zeilgebied gaat hij nu binnen de categorie two handed wederom voor de wereldtop.

  Hoogstaande pretenties

  Zorgverleners handelen per definitie in het belang van hun patiënt. Toch kom je soms zaken tegen die een ander licht werpen op deze hoogstaande pretentie.

  Preventie en behandeling van parodontale aandoeningen en slechte adem: Poetsen, spoelen en koelen

  In twee klinische studies onderzocht Eveline van der Sluijs hoe door middel van verschillende interventies de slechte (ochtend)adem kan worden verminderd. En in een systematic review wordt het toepassen van antibacteriële middelen als koelvloeistof bij ultrasone apparatuur geëvalueerd op het behandeleffect van parodontitispatiënten.

  Alveolaire orthodontie: Crowding is een huisvestingsprobleem! (3)

  Verantwoorde orthodontie valt of staat met voldoende aandacht voor de alveolaire ruimte. Bij iedere orthodontische behandeling bepaalt de aanwezigheid van voldoende alveolair weefsel (de fundering) voor een groot deel de kwaliteit van de behandeling.

  Alles uit de kast bij een complexe mutilatie: Opstellen en uitvoeren van een zorgplan

  Het grote voordeel van een zorgplan is dat in één document in woord en beeld een gestructureerd overzicht van de problematiek, behandelfases en het zorgdoel op de lange termijn te vinden is. Aan de hand van een casus worden alle aspecten van een zorgplan belicht en geïllustreerd.

  De kapper en de tandarts

  De middeleeuwse barbier-chirurgijns zijn de voorgangers van de moderne tandartsen en chirurgen. En de huidige kappers dan? Ook zij zijn medici - althans een klein beetje.

  Meest voorkomende aangeboren stelpings/stollingsprobleem in NL: Ziekte van Von Willebrand

  Jaarlijks krijg ik meerdere vragen over dit probleem. Hiervan heb ik er vier geselecteerd, die verschillende invalshoeken mogelijk maken.

  X-puzzel #9 – bevindingen

  Bij een 31-jarige man die met een MRA behandeld gaat worden is een panoramaopname gemaakt.

  Twee bovenkaakproblemen

  Een 72-jarige dame meldt zich op verzoek van haar tandarts met twee problemen in de bovenkaak. Wij stelden u hierover drie vragen die we zullen beantwoorden.

  Advies gevraagd!

  Een 53-jarige vrouw heeft een langdurig en intensief behandeltraject achter de rug vanwege ernstige problemen met haar geestelijke gezondheid. Nu zij redelijk stabiel is, heeft haar psychiater geadviseerd haar gebit te laten rehabiliteren.