TandartsPraktijk nr. 6, 2018

  Telescoopprothese op implantaten en abutments | Parodontitis apicalis of een cyste? | De intake van kinderen | Kruisbeet met een dwangbeet | Digitale toepassingen nader onderzocht | Implantaat met een fenestratie | TP Kennistoets augustus 2018

  Waar zijn we eigenlijk mee bezig?

  We hebben in ons land te maken met een tekort aan tandartsen – mede doordat de import van Spaanse en Griekse collega’s stagneert. Recentelijk is dan ook de dringende oproep gedaan om meer tandartsen te gaan opleiden.

  Hybride prothese op telescoopkronen en abutments

  Telescoopkronen kunnen de functie en esthetiek van een (volledige) frameprothese bij partieel edentate patiënten verbeteren. De telescoopprothese lijkt nochtans een weinig geïndiceerde reconstructieve behandeling in Nederland.

  Parodontitis apicalis of een cyste?

  Een 35-jarige man bezoekt onze praktijk na verwijzing van zijn tandarts. Enkele weken voor zijn afspraak bij ons was hij bij de kaakchirurg geweest omdat er een grote radiolucentie aanwezig was in de regio van element 22.

  Dat bleek nog mooi(er) te kunnen!

  Een vrouw wordt met een esthetische wens door de tandarts verwezen. De 21 is endodontisch behandeld en cervicaal flink verkleurd. De verkleuring schemert door de composietfacing heen. Gingiva kleurt rondom de 21 paars.

  De intake van kinderen

  Een lange relatie met één tandarts niet meer vanzelfsprekend. U zult nieuwe kinderen in de praktijk krijgen van wie u weinig weet. Een medische vragenlijst wordt vrijwel standaard afgenomen, maar wat zou u nog meer van een kind moeten weten om te komen tot een goede relatie en succesvolle behandeling?

  X-puzzel #16

  Een meisje van 8 jaar wordt verwezen naar de afdeling Radiologie van ACTA. De verwijzende collega had palatinaal van de 11 en 21 een tandstructuur opgemerkt. Er is geen sprake van een medisch belastende anamnese.

  Tand- en mondarts: tijd voor verandering

  Vanuit een lange klinische ervaring op het gebied van mondziekten en kaakchirurgie bepleit ik om de benaming tandarts te wijzigen in tand- en mondarts. Deze benaming geeft meer duidelijkheid over het werkterrein van de huidige tandarts.

  Tandarts bij defensie

  Tandarts-endodontoloog Bart van den Heuvel koos voor een militaire carrière en is commandant Defensie Tandheelkundige Dienst. Een werkomgeving waarin de tandheelkundige dienst zichzelf echt moet bewijzen. ‘De organisatie is logischerwijs niet op ons gericht.’

  Kruisbeet in combinatie met een dwangbeet

  Een 11-jarig meisje komt op verwijzing van haar tandarts omdat zij een kruisbeet heeft. De tweede wisselfase is bezig en zij moet nog vier melkelementen wisselen. Zij vindt haar gebit niet mooi vanwege een spleet tussen haar boventanden.

  Enkele digitale toepassingen nader onderzocht

  Ulf Schepke steltde digitalisering in zijn proefschrift centraal. Enkele digitale toepassingen binnen de restauratieve tandheelkunde, en met name de orale implantologie, werden door hem nader onderzocht en geëvalueerd.

  Stoppen of doorgaan?

  Patiënt (22) heeft twee immediaat geplaatste implantaten ter plaatse van de 12 en 21. Wordt er gekozen voor een verschroefde of gecementeerde frontvoorziening? En wat zijn de afwegingen?

  Lippen en Stiften

  Over het algemeen vinden mannen volle rode lippen bij de vrouw aantrekkelijk, hoewel ze niet zouden kunnen zeggen waarom. Voor een verklaring wenden we ons tot de evolutieleer en de dieptepsychologie.

  X-puzzel #16 – bevindingen

  Wij vroegen u welke diagnose u zou stellen op basis van een intraorale beeld. Ook vroegen wij u of aanvullende röntgendiagnostiek noodzakelijk was.

  NWVT-cursus ‘Occlu sense of no sense’

  Occlusie en articulatie is een onderwerp dat terecht in de belangstelling staat van tandartsen. Het belang van een goede occlusie en articulatie laat zich niet makkelijk bewijzen: nuchter en logisch nadenken is gewenst.

  Het implantaat met een fenestratie

  Wij vroegen uw advies omtrent een implantaat ter plaatse van de 11 met een fenestratie bij een 27-jarige patiënt. Het implantaat is zeven jaar in situ en de röntgenfoto toont een goede osseointegratie.

  Advies gevraagd!

  Een 35-jarige vrouw met als hobby kickboksen heeft als gevolg van een trap op haar element 21 een trauma dat geleid heft tot resorptie van de radix en een zwarting die af en toe fistelt.

  NWVT-congres ‘dentista universale’

  Bezuinigen leidt tot eenheidsworst