TandartsPraktijk nr. 6, 2017

  De lange-termijnprognose van perforaties | Amelogenesis imperfecta | Occlusie digitaal beter begrepen | Crowding is een huisvestingsprobleem (2) | Infecties en immunisatie | Implantaatgesteunde frameprotheses | ThyreoIditis van Hashimoto

  In memoriam

  In Memoriam Jip Kreijns (1952-2017)

  De lange-termijnprognose van perforaties

  Het veroorzaken van een perforatie tijdens een endodontische behandeling is een complicatie die zelfs bij de meest ervaren clinicus kan optreden.

  X-puzzel #6

  Bij een meisje van 8 jaar en 4 maanden jaar is sprake van een fors ruimtegebrek. In de onderkaak zijn de melkcuspidaten voortijdig verloren gegaan.

  Niets is mooier dan echt

  Een patiënt heeft jaren geleden als tandversiering gouden kronen op zijn voortanden laten plaatsen. Nu is hij daarop uitgekeken en wil graag weer een natuurlijk gebit.

  Amelogenesis imperfecta

  Amelogenesis imperfecta is een erfelijke aandoening waarbij de dikte en/of de vorm van de glazuurlaag afwijken. We onderscheiden drie verschijningsvormen: hypoplasie, hypocalcificatie en hypomaturatie.

  Occlusie digitaal beter begrepen

  Een 35-jarige man met ernstige gebitsslijtage is volledig gerehabiliteerd met behulp van directe composietrestauraties. Moet bij elk groot werkstuk of een totale rehabilitatie gebruikgemaakt worden van de T-Scan?

  ‘Tandartsen zouden meer oog moeten hebben voor daklozen’

  Sociaal geneeskundige Igor van Laere is voorvechter van sociaal-medische armenzorg. In de dagelijkse praktijk als straatdokter – bij daklozenopvang De Cocon in Hilversum – ziet hij vaak daklozen met grote gebitsproblemen.

  Crowding is een huisvestingsprobleem! (2)

  Verantwoorde orthodontie valt of staat bij aandacht voor de alveolaire anatomie. In deze casus heb ik niet alleen aandacht voor het benige deel van de processus alveolaris, maar doe ik ook een poging de gingivarecessie te herstellen.

  Infecties en immunisatie

  De nieuwe WIP-richtlijn heeft al veel stof doen opwaaien. Deze keer het onderwerp ‘Infecties en immunisatie’.

  Implantaatgesteunde frameprotheses

  Charlotte Jensen onderzocht of de patiënttevredenheid en de functie van een implantaatsteun onder het frame inderdaad toenemen ten opzichte van een conventionele frameprothese en waar de implantaten het beste geplaatst kunnen worden.

  X-puzzel #6 – bevindingen

  Bij patiënt (11-jarig meisje) was op basis van ruimtegebrek in de onderkaak door prematuur verlies van melkcuspidaten en bijkomende factoren tot een extractiebenadering besloten. De huistandarts stelde voor om in de bovenkaak 16 26 te extraheren vanwege amelogenesis imperfecta. We vroegen naar uw gedachten bij dit dilemma.

  Tandarts voor (vrachtwagen)-chauffeurs

  Amerika is een heel groot land, waar de auto koning is. Zo vind je tandartspraktijken in winkelcentra met duizenden parkeerplaatsen. En een tandarts bij een enorme truck stop langs een transcontinentale snelweg.

  Thyreoïditis van hashimoto

  Wat is het effect van de thyreoïditis van Hashimoto op de speekselklieren en op het handelen in het algemeen?

  De nwvt reikt de hoogste tandheelkundige onderscheiding uit

  De Dr. Th. Dentz-medaille – de hoogste tandheelkundige onderscheiding in Nederland – is tijdens het NWVT congres over Dahlen op 8 juni 2017 door de NWVT uitgereikt aan prof. dr. R.C.W. Burgersdijk.

  Zwelling van het gezicht

  Een 56-jarige vrouw die sinds een week een ‘dikke wang’ rechts heeft, wordt doorverwezen door de huisarts. Wat te doen?

  Advies gevraagd!

  Een 70-jarige man meldt zich in de praktijk met een zwelling ter grootte van een boon op de wang rechts bij de neus.

  Extractie van gecompromitteerde eerste bovenmolaren | Vraag X-puzzel

  Bij een meisje van 8 jaar is sprake van een fors ruimtegebrek. In de onderkaak zijn de melkcuspidaten voortijdig verloren gegaan.

  Extractie van gecompromitteerde eerste bovenmolaren | Bevindingen X-puzzel

  Bij een meisje was op basis van ruimtegebrek in de onderkaak door prematuur verlies van melkcuspidaten en bijkomende factoren tot een extractiebenadering besloten. De huistandarts stelde voor om in de bovenkaak 16 26 te extraheren vanwege amelogenesis imperfecta. We vroegen naar uw gedachten bij dit dilemma.