TandartsPraktijk nr. 1, 2017

  Restaureren met ‘parkeerfase’ | Behandeling van een Klasse II/1 met crowding | Energiedranken: een risico voor het gebit? | Naaldbreuk | Indirecte composietrestauraties | Boormal maken en implantaten plaatsen op één dag | Digitale histo-anatomische keramiekrestauraties

  Tandarts algemeen practicus en verwijzen …

  Moeilijke tandheelkundige problemen kunnen vanuit de algemene praktijk makkelijk worden verwezen naar een gedifferentieerde collega. Ook patiënten die we liever niet zelf behandelen kunnen we naar iemand anders verwijzen.

  Uitgebreide reconstructie met observatieperiode

  De problematiek en etiologie van een gemutileerde casus is veelal divers. Als te snel wordt gegrepen naar definitieve, onomkeerbare oplossingen, kunnen een of meerdere oorzaken onbehandeld blijven.

  Improviseren voor behoud van de kauwfunctie

  Een 71-jarige man meldt zich bij wie de brug in het vierde kwadrant verloren is en in het onderfront waarschijnlijk ook de 41 en 42 niet te behouden zijn. De ziekte van Kahler is bij hem geconstateerd.

  Behandeling van een Klasse II/1 met crowding

  Een 12-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts omdat hij een grote overbeet heeft en zijn tanden in de bovenkaak nogal scheef staan. Hij en zijn ouders zijn niet tevreden over de esthetiek van het gebit en zij vragen zich af of daar nu (of later) iets aan gedaan kan worden.

  X-puzzel #1

  De patiënt is een man van 44 jaar, is bekend met hypertensie en heeft verder geen relevante medische anamnese. De mondhygiëne is matig, DPSI: 3- 1 3- /3- 2 3- , cariësrisico: verhoogd.

  Energiedranken: een risico voor het gebit?

  Energiedranken kunnen bijdragen aan tandheelkundige problemen, maar ook aan het ontstaan van overgewicht, obesitas en diabetes. Een frequente intake dagelijks of tijdens het sporten kan leiden tot tanderosie en cariës.

  Just culture

  Vanuit aansprakelijkheidsoogpunt is het relevant om vast te stellen of een tandarts verwijtbaar heeft gehandeld. Alleen dan is de tandarts namelijk aan te spreken voor de financiële gevolgen van de verwijtbaarheid.

  X-puzzel #1 – bevindingen

  Een controlefoto 3 maanden na endodontische behandeling 15 vanwege vergevorderde externe cervicale resorptie.

  Indirecte composietrestauraties

  Als er knobbels overkapt moeten worden, is het herstellen van een correcte anatomie van een (pre)molaar niet altijd makkelijk. Dit soort restauraties is tijdrovend. Maar het kan makkelijker, beter en mooier: door de restauratie niet direct, maar indirect te maken.

  Sneller, eenvoudiger en toch nauwkeurig!

  Met name sinds de komst van de CBCT-scan is het mogelijk zeer nauwkeurige boormallen te maken. Wij gingen op zoek naar een methode om met eenvoudige, beschikbare technologie deze procedure te laten plaatsvinden binnen één dag.

  Rood fluorescerende tandplaque

  Catherine Volgenant heeft aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam onderzoek verricht naar de fluorescentie-eigenschappen van tandplaque.

  Wat staat er in de kleine lettertjes?

  In december 2016 schreef VGZ over ‘Zorgovereenkomst 2017’ het volgende: “Garantie op materiaal: fabrikanten geven garantie op tandtechniek. Een verzekerde heeft recht op een adequate prothese, ook bij onoordeelkundig gebruik van een prothese. Wij verwachten dat u bij vervanging van tandtechniek op deze garantiebepaling aanspraak maakt.”

  Hoogesthetische restauraties binnen bereik

  De Primero (prosthetic mimetic restoration)-methode voor gelaagde restauraties met de histo-anatomie van natuurlijke tanden.

  De sensationele kankertherapie

  De eigenaardige kankertherapie van tandarts William Kelley kreeg wereldwijde bekendheid toen de zeer populaire acteur Steve McQueen door hem behandeld werd. Maar had de therapie enige waarde?

  Nog altijd hepatitis b

  Een paar vragen van tandartsen: ik of medewerkers in mijn team zijn bij herhaling gevaccineerd tegen hepatitis B. Ook nu weer met de vakanties in zicht naar landen met veel hepatitis B, echter zonder succes.

  Advies gevraagd!

  Een patiënt van 12 jaar gaat volgend jaar naar de middelbare school en vindt zijn tanden niet zo mooi. Zijn ouders vragen wat hier aan te doen is en of een behandeling lang kan gaan duren.