Home Tags Röntgenfoto

röntgenfoto

X-puzzel #5 – bevindingen

Op pagina 23 van deze uitgave legden wij u twee foto’s voor die ons door een collega waren toegestuurd voor overleg ten behoeve van het opstellen van een orthodontisch behandelplan ten behoeve van een 47-jarige man.

Wanneer is een röntgenopname gerechtvaardigd?

Röntgenopnamen zijn gerechtvaardigd om over nuttige diagnostische informatie te beschikken die niet op een andere wijze kan worden verkregen.

X-puzzel #3 – bevindingen

We toonden solo’s van de 11 en 21 van een 17-jarige jongen. Beide elementen hadden acht jaar eerder een trauma opgelopen bij een fietsongeluk en werden vervolgens behandeld. Als we deze foto’s zien, wat zien we dan? Dit zijn onze bevindingen:

X-puzzel #2 – bevindingen

We toonden u een bitewing en een solo-opname van de 47/48 van een 62-jarige patiënt en we vroegen u tot welke diagnose u zou komen bij het zien van deze beelden.

X-puzzel #1

De patiënt is een man van 44 jaar, is bekend met hypertensie en heeft verder geen relevante medische anamnese. De mondhygiëne is matig, DPSI: 3- 1 3- /3- 2 3- , cariësrisico: verhoogd.

X-puzzel #1 – bevindingen

Een controlefoto 3 maanden na endodontische behandeling 15 vanwege vergevorderde externe cervicale resorptie.

ALARA in de praktijk

Omdat röntgenstraling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, moet de clinicus zich inspannen voor een zo laag als redelijkerwijs mogelijke stralingsdosis voor de patiënt (ALARA). In dit artikel leest u welke maatregelen zinnig en welke onzinnig zijn volgens de meest recente inzichten.
Orthodontie

Dosisverlaging bij orthodontische röntgenfoto’s

De gemiddeld jonge orthodontiepatiënten zijn gevoeliger voor de negatieve effecten van straling. Omdat een hoog percentage van de kinderen een beugel krijgt, worden er in totaal veel opnamen gemaakt. Samen vormen deze een aanzienlijke dosis.
Orthodontie

Vele bruggen te ver

Recent meldde de vergelijkingswebsite www.tandarts.nl dat een groeiend aantal tandartsen nieuwe patiënten aanneemt. Reden: daling van de tarieven, te compenseren door meer omzet te genereren.
Parodontologie

Eén zaak, meerdere visies

Is de mandibula van het embryologisch begin af aan één bot of is onze onderkaak oorspronkelijk opgebouwd uit twee botdelen die zich in de moederschoot samenvoegen? Bestudering van de anatomische mandibula biedt niet het gewenste uitsluitsel.