Home Tags Röntgenfoto

röntgenfoto

Röntgenbeelden met vraagtekens

Bij een 52-jarige man wordt bij toeval op het orthopantomogram een bolvormige ‘schaduw’ aangetroffen in de rechter sinus maxillaris. Moet de patiënt hierover worden geïnformeerd? En bij wie moeten we zijn als deskundig advies wenselijk is? Bekijk vier röntgenfoto’s waarop onverwachte afwijkingen te zien zijn.
Orthodontie

Wanneer is een röntgenopname bij jeugdigen noodzakelijk?: Zin en onzin van rö-foto’s bij jeugdigen

Met de huidige apparatuur is een röntgenopname in een handomdraai gemaakt en levert een schat aan informatie. Wat rechtvaardigt röntgenonderzoek bij jeugdigen (2-13 jaar)?

Wanneer is een röntgenopname gerechtvaardigd?

Röntgenopnamen zijn gerechtvaardigd om over nuttige diagnostische informatie te beschikken die niet op een andere wijze kan worden verkregen.

ALARA in de praktijk

Omdat röntgenstraling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, moet de clinicus zich inspannen voor een zo laag als redelijkerwijs mogelijke stralingsdosis voor de patiënt (ALARA). In dit artikel leest u welke maatregelen zinnig en welke onzinnig zijn volgens de meest recente inzichten.
Orthodontie

Dosisverlaging bij orthodontische röntgenfoto’s

De gemiddeld jonge orthodontiepatiënten zijn gevoeliger voor de negatieve effecten van straling. Omdat een hoog percentage van de kinderen een beugel krijgt, worden er in totaal veel opnamen gemaakt. Samen vormen deze een aanzienlijke dosis.
Orthodontie

Vele bruggen te ver

Recent meldde de vergelijkingswebsite www.tandarts.nl dat een groeiend aantal tandartsen nieuwe patiënten aanneemt. Reden: daling van de tarieven, te compenseren door meer omzet te genereren.
Parodontologie

Eén zaak, meerdere visies

Is de mandibula van het embryologisch begin af aan één bot of is onze onderkaak oorspronkelijk opgebouwd uit twee botdelen die zich in de moederschoot samenvoegen? Bestudering van de anatomische mandibula biedt niet het gewenste uitsluitsel.