Home X-puzzel

X-puzzel

X-puzzel #21 | bevindingen

In TP van april 2019 toonden we u een intraorale opname van een 18-jarige mannelijke patiënt bij wie een endodontische behandeling bij element 27 gestart zal worden.

X-puzzel #21

Bij een 18-jarige mannelijke patiënt, zonder belastende medische anamnese, werd een endodontische behandeling bij element 27 geïndiceerd.
Parodontologie

X-puzzel #20 – bevindingen

In het maartnummer van TP toonden we u intraorale opnamen van een middelbare dame zonder belastende medische anamnese. Zij had geen klachten, maar apicaal van de 46/47 was een toevalsbevinding te zien. We stelden u drie vragen.
Parodontologie

X-puzzel #20

Bij een 54-jarige dame met donkere huidskleur wordt in verband met parodontale diagnostiek een volledige röntgenstatus gemaakt. Haar medische anamnese is niet belast; er is geen sprake van medicijngebruik.
Kindertandheelkunde

X-puzzel #19

Op de afbeelding is een panoramaopname te zien van een 10-jarige jongen die werd gemaakt ten behoeve van de beoordeling van de gebitsontwikkeling in het kader van orthodontische diagnostiek.
Kindertandheelkunde

X-puzzel #19 – bevindingen

Wij vroegen naar de bijzonderheden die u waarneemt op de panoramaopname van een 10-jarige jongen (afbeelding 1 ). Voorts waren wij benieuwd naar uw advies inzake het te volgen beleid bij deze jongen.

X-puzzel #18

Vandaag willen we u vragen stellen naar aanleiding van een bitewingopname. Ongeveer de helft van de tandheelkundige intraorale opnamen is een bitewing.

X-puzzel #18 – bevindingen

We lieten u een bitewingopname zien en stelden u drie vragen. En hoe ging het verder?

X-puzzel #17

Een vrouwelijke patiënt, zonder bijzonderheden in de medische anamnese, meldt zich bij u voor een intake. Ze heeft een fistel bij de 11 en ze geeft aan dat het element gevoelig is wanneer ze er tegenaan drukt.

X-puzzel #17 – bevindingen

We vroegen u naar aanleiding van afbeelding 1 welke werkdiagnose u het meest passend vindt op basis van het intraorale beeld en de klinische bevindingen (11 fistel buccaal, 11 percussie- en palpatiegevoelig, geen pockets). Ook vroegen wij u of er aanvullende diagnostische informatie nodig was en welke vervolgstappen u voorstelt.