Home X-puzzel Pagina 3

X-puzzel

X-puzzel #10 – bevindingen

Op solo-opnamen en intraorale beelden was een 'witte’ laesie te zien.

X-puzzel #9

Een 31-jarige mannelijke patiënt meldt zich bij ons voor het maken van een panoramaopname. Deze is nodig voor het onderzoek dat voorafgaat aan de vervaardiging van een MRA

X-puzzel #9 – bevindingen

Bij een 31-jarige man die met een MRA behandeld gaat worden is een panoramaopname gemaakt

X-puzzel #8

Bij een achtjarige jongen is sprake van vertraagde eruptie van de 21. De 11 is wel door, de 12 is onderweg, maar de 61 en 62 zitten er nog en zijn niet mobiel.

X-puzzel #6

Bij een meisje van 8 jaar en 4 maanden jaar is sprake van een fors ruimtegebrek. In de onderkaak zijn de melkcuspidaten voortijdig verloren gegaan.

X-puzzel #6 – bevindingen

Bij patiënt (11-jarig meisje) was op basis van ruimtegebrek in de onderkaak door prematuur verlies van melkcuspidaten en bijkomende factoren tot een extractiebenadering besloten. De huistandarts stelde voor om in de bovenkaak 16 26 te extraheren vanwege amelogenesis imperfecta. We vroegen naar uw gedachten bij dit dilemma.

X-puzzel #7

Bij een 56-jarige man zijn geen bijzonderheden in de medische anamnese. De opname werd gemaakt in het kader van diagnostiek van de endodontisch behandelde 36.

X-puzzel #7 – bevindingen

Een 56-jarige gezonde patiënt met een radio-opactiteit ter plaatse van element 34 tot 35 net onder het alveolaire botniveau.

X-puzzel #5

Een 47-jarige man zonder relevante medische anamnese meldde zich bij de orthodontist voor het opstellen van een uitgebreid orthodontisch behandelplan.

X-puzzel #5 – bevindingen

Op pagina 23 van deze uitgave legden wij u twee foto’s voor die ons door een collega waren toegestuurd voor overleg ten behoeve van het opstellen van een orthodontisch behandelplan ten behoeve van een 47-jarige man.