Home X-puzzel Pagina 4

X-puzzel

X-puzzel #8

Bij een achtjarige jongen is sprake van vertraagde eruptie van de 21. De 11 is wel door, de 12 is onderweg, maar de 61 en 62 zitten er nog en zijn niet mobiel.

X-puzzel #6

Bij een meisje van 8 jaar en 4 maanden jaar is sprake van een fors ruimtegebrek. In de onderkaak zijn de melkcuspidaten voortijdig verloren gegaan.

X-puzzel #6 – bevindingen

Bij patiënt (11-jarig meisje) was op basis van ruimtegebrek in de onderkaak door prematuur verlies van melkcuspidaten en bijkomende factoren tot een extractiebenadering besloten. De huistandarts stelde voor om in de bovenkaak 16 26 te extraheren vanwege amelogenesis imperfecta. We vroegen naar uw gedachten bij dit dilemma.

X-puzzel #7

Bij een 56-jarige man zijn geen bijzonderheden in de medische anamnese. De opname werd gemaakt in het kader van diagnostiek van de endodontisch behandelde 36.

X-puzzel #7 – bevindingen

Een 56-jarige gezonde patiënt met een radio-opactiteit ter plaatse van element 34 tot 35 net onder het alveolaire botniveau.

X-puzzel #5

Een 47-jarige man zonder relevante medische anamnese meldde zich bij de orthodontist voor het opstellen van een uitgebreid orthodontisch behandelplan.

X-puzzel #5 – bevindingen

Op pagina 23 van deze uitgave legden wij u twee foto’s voor die ons door een collega waren toegestuurd voor overleg ten behoeve van het opstellen van een orthodontisch behandelplan ten behoeve van een 47-jarige man.

X-puzzel #4

Tijdens de studentenbehandeling op ACTA stond een wortelkanaalbehandeling gepland van element 23. De patiënt was een vrouw van 39 jaar zonder relevante tandheelkundige of medische anamnese.

X-puzzel #4 – bevindingen

Op pagina 57 van dit nummer legden we u het probleem voor dat bij een studentenbehandeling het vervaardigen van een lengtefoto van de 23 van de patiënt twee merkwaardige, raadselachtige beelden opleverde.

X-puzzel #3

Een jongeman zonder relevante medische anamnese was op 9-jarige leeftijd tegen een paal gefietst, met als gevolg een trauma in het bovenfront: ongecompliceerde kroonfracturen van 11 en 21.