Home X-puzzel Pagina 2

X-puzzel

X-puzzel #18

Vandaag willen we u vragen stellen naar aanleiding van een bitewingopname. Ongeveer de helft van de tandheelkundige intraorale opnamen is een bitewing.

X-puzzel #18 – bevindingen

We lieten u een bitewingopname zien en stelden u drie vragen. En hoe ging het verder?

X-puzzel #17

Een vrouwelijke patiënt, zonder bijzonderheden in de medische anamnese, meldt zich bij u voor een intake. Ze heeft een fistel bij de 11 en ze geeft aan dat het element gevoelig is wanneer ze er tegenaan drukt.

X-puzzel #17 – bevindingen

We vroegen u naar aanleiding van afbeelding 1 welke werkdiagnose u het meest passend vindt op basis van het intraorale beeld en de klinische bevindingen (11 fistel buccaal, 11 percussie- en palpatiegevoelig, geen pockets). Ook vroegen wij u of er aanvullende diagnostische informatie nodig was en welke vervolgstappen u voorstelt.

X-puzzel #16

Een meisje van 8 jaar wordt verwezen naar de afdeling Radiologie van ACTA. De verwijzende collega had palatinaal van de 11 en 21 een tandstructuur opgemerkt. Er is geen sprake van een medisch belastende anamnese.

X-puzzel #16 – bevindingen

Wij vroegen u welke diagnose u zou stellen op basis van een intraorale beeld. Ook vroegen wij u of aanvullende röntgendiagnostiek noodzakelijk was.

X-puzzel #15

Van een 33-jarige mannelijke patiënt is een bitewingopname gemaakt tijdens een periodiek mondonderzoek. De patiënt heeft geen klachten en er zijn geen bijzonderheden in de medische anamnese.

X-puzzel #15 – bevindingen

Wij vroegen u naar bijzonderheden op bijgaande bitewing. Het gaat om een 33-jarige patiënt zonder klachten.

X-puzzel #14

In het kader van een orthodontische behandelingsplanning wordt een panorama-opname gemaakt bij een jongen van net 10 jaar. De klacht is: ruimtegebrek en slijtage van de 12/42 die end to end op elkaar bijten. Er is geen relevante medische anamnese.

X-puzzel #14 – bevindingen

We stelden u een 10-jarige jongen voor en vroegen u welke ontwikkelingsstoornis(sen) u op de panorama-opname waarnam en welke toevalsbevindingen daarop volgens u relevant zijn.