TandartsPraktijk nr. 8, 2018

  Digitale tandtechniek in eigen praktijk | Een ontbrekende laterale incisief en papil | Slijtage | Röntgenbeelden met vraagtekens | De effectiviteit van een remineralisatiepasta | 21: Trauma na een trap | TP kennistoets oktober 2018

  TP nu ook ONLINE

  Afgelopen maand was het eindeljk zover: TandartsPraktijk is online. Na 39 jaargangen in gedrukte vorm is er nu ook een digitale optie om in uw vakgebied up-to-date te blijven! De digitale versie biedt de mogelijkheid om in oude nummers te bladeren en er kunnen nu ook filmpjes worden bekeken.

  Digitale tandtechniek in eigen praktijk (1)

  Het is voor tandtechnici efficiënt dat gegevens digitaal worden aangeleverd, maar hoe wordt de clinicus daar zelf beter van? En welke ‘tools’ zijn inmiddels beschikbaar om een gedeelte van het tandtechnisch werk weer zelf te doen?

  Een ontbrekende laterale incisief en papil

  Een 51-jarige patiënt meldt zich met de vraag of de linker- en de rechterzijde van haar bovenfront met elkaar in harmonie kunnen worden gebracht. De corrigerende ingreep is echter om meerdere redenen niet eenvoudig.

  X-puzzel #18

  Vandaag willen we u vragen stellen naar aanleiding van een bitewingopname. Ongeveer de helft van de tandheelkundige intraorale opnamen is een bitewing.

  Medisch gecompromitteerd

  Het cariësrisico is soms groter bij een medisch gecompromitteerd kind. Een meisje van 6 jaar is vanaf haar 2e jaar bekend met diabetes 1. Bij een lage suikerwaarde 's nachts wordt een winegum in haar mond geschoven zonder haar wakker te maken.

  Slijtage

  Slijtage van het gebit kan op verschillende manieren hersteld worden. Zo kan gekozen worden voor indirecte composiet- of keramische restauraties of voor directe composietrestauraties. Vaak wordt om financiële redenen voor deze laatste optie gekozen.

  Röntgenbeelden met vraagtekens

  Bij een 52-jarige man wordt bij toeval op het orthopantomogram een bolvormige ‘schaduw’ aangetroffen in de rechter sinus maxillaris. Moet de patiënt hierover worden geïnformeerd? En bij wie moeten we zijn als deskundig advies wenselijk is? Bekijk vier röntgenfoto’s waarop onverwachte afwijkingen te zien zijn.

  Kindermishandeling (2) Signalen. En dan?

  De KNMT heeft een eigen meldcode ontwikkeld met een stappenkaart met daarin 5 stappen en een afwegingskader, voor zowel kindermishandeling als volwassengeweld. Sinds 2 juli 2018 kunnen tandartsen hiermee werken. Vanaf januari 2019 is dit verplicht. Wat moet ik weten?

  De effectiviteit van een remineralisatiepasta

  Tijdens toepassing van een slotjesbeugel kunnen ontkalkingen van het tandglazuur ontstaan als tandplaque niet adequaat verwijderd wordt. Moniek Beerens richtte haar promotieonderzoek op de effectiviteit van de minimaal invasieve remineralisatiepasta MI Paste Plus voor het herstel van wittevleklaesies.

  X-puzzel #18 – bevindingen

  We lieten u een bitewingopname zien en stelden u drie vragen. En hoe ging het verder?

  Slagtandloosheid

  Slagtanden zijn onmisbaar in het dagelijks leven van de olifant. Waarom zijn er dan in Zuid-Afrika de laatste tijd zo weinig vrouwelijk olifanten met slagtanden? En waarom worden de slagtanden van de mannen steeds kleiner?

  21: Trauma na een trap

  In het augustusnummer van TP vroegen wij u om advies inzake een 35-jarige vrouw die tijdens het kickboksen een trap op haar 21 kreeg van haar sparringpartner met als gevolg een trauma dat resulteerde in resorptie van de radix en een zwarting die af en toe fistelt.