TandartsPraktijk nr. 5, 2017

  Rechtvaardiging van een X-foto | Hoe stop je afwijkend mondgedrag (duimzuigen)? | Hybridekeramiek: oplossing voor slijtage | Handdesinfectie | Scanbare afdrukmaterialen | De Promotie; Extreme tandartsangst | Aangeboren afwijkingen

  Paradigma shift

  In de Dental Tribune van mei 2017 werd geschreven dat we alert moeten zijn: de digitale analyse van de occlusie zal een nieuwe paradigmaverschuiving in ons beroep kunnen inhouden.

  Wanneer is een röntgenopname gerechtvaardigd?

  Röntgenopnamen zijn gerechtvaardigd om over nuttige diagnostische informatie te beschikken die niet op een andere wijze kan worden verkregen.

  Stempeltechniek bij slijtage

  Stempeltechniek voor direct composiet. Deze techniek kan ook toegepast worden bij het herstellen van slijtage en (wanneer nodig) het verhogen van de beet.

  Duimzuigen

  Zuigen is voor baby’s van levensbelang om voedingsstoffen binnen te krijgen en wordt al in de baarmoeder ontwikkeld. In eerste instantie is aan de duim zuigen dan ook een reflex.

  X-puzzel #5

  Een 47-jarige man zonder relevante medische anamnese meldde zich bij de orthodontist voor het opstellen van een uitgebreid orthodontisch behandelplan.

  Een kwestie van smaak of …?

  In de casus ‘Advies gevraagd’ in TP 3 voorbeeld gegeven van het dreigen meegetrokken te worden in een traject vol valkuilen.

  Hybridekeramiek: oplossing voor slijtage

  In ons streven minimaal invasief te werken is met de introductie van het cad/cam te bewerken hybridekeramiek Enamic een nieuw, interessant product op de markt gekomen.

  Extreme angst voor de tandheelkundige behandeling

  Extreme angst voor de tandheelkundige behandeling komt veel voor. Patiënten kunnen dan bang zijn voor vele verschillende aanleidingen bij de behandeling.

  Tandarts met een liefde voor de geur van verbrand rubber

  Jack Plooij, tandarts met een liefde voor de geur van verbrand rubber

  Handdesinfectie

  Tussen alle hoofdstukken van de WIP-richtlijn lijkt het hoofdstuk over handhygiëne het belangrijkste te zijn.

  Scanbare afdrukmaterialen

  In de tandtechniek is de digitale workflow bij het vervaardigen van eenvoudige en complexe prothetische werkstukken niet meer weg te denken. In de tandartspraktijken neemt het aantal mondscanners geleidelijk aan toe.

  De gelaatshoek van Petrus Camper

  Zelfs beroemde schilders die twee en drie eeuwen geleden leefden zouden belangrijke fouten gemaakt hebben bij het afbeelden van de gezichten en de kaken van zwarte en bejaarde mensen.

  Tandarts, ouder of overheid

  Omdat het grootste deel van de bevolking niet juridisch is geschoold, worden de begrippen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘aansprakelijkheid’ nogal eens verwisseld.

  Advies gevraagd!

  Patiënt, een 60-jarige vrouw, krijgt van een collega het advies om een tweede mening te vragen, omdat haar tandarts een nogal rigoureus behandelplan heeft voorgesteld om haar voortanden duurzaam te herstellen.

  Aangeboren afwijkingen

  Vragen over patiënten met aangeboren afwijkingen kwamen in de afgelopen jaren regelmatig maar niet frequent voor.

  X-puzzel #5 – bevindingen

  Op pagina 23 van deze uitgave legden wij u twee foto’s voor die ons door een collega waren toegestuurd voor overleg ten behoeve van het opstellen van een orthodontisch behandelplan ten behoeve van een 47-jarige man.

  Mooier front A.U.B.

  In het aprilnummer van TP 2017 toonden we u beelden van een patiënte die zich tot haar tandarts A. wendde met het verzoek de ruimten tussen haar tanden in het bovenfront te sluiten.