TandartsPraktijk nr. 9, 2016

  The Power of Pencil | Furcatieproblematiek bij de prognosebepaling | Tegen alle regels… | Asymmetrische extractie bij volwassenen | Antibiotica bij endodontische pijn? | Implantaat met iai boven botniveau beter bij dunne mucosa | Bridge the gap

  Super visie

  Aan supervisie geen gebrek. Meekijken over je schouder, gevraagd of ongevraagd. Een groot deel van ons, tandartsen, is opgeleid en begeleid door een daarvoor verantwoordelijke docent die supervisie had.

  The Power of Pencil

  Tijdens het vervaardigen van directe composietrestauraties in het front is er tijdens de behandeling altijd die nieuwsgierigheid naar het eindresultaat.

  De behandeling van een furcatie is lastig

  In de parodontologie is prognosebepaling een wezenlijk onderdeel van de behandelplanning. In het parodontale plan worden complicerende factoren meegenomen om te bepalen of een behandeling wenselijk is en of dit opweegt tegen de behandelingsduur en de te maken kosten.

  Dwarse 47. Wat nu?

  Als voorbeeld deze casus van een 15-jarige patiënt. Het OPT laat zien dat de gekipte 47 niet spontaan op zijn plaats gaat komen. Er zijn verschillende opties om dit probleem te behandelen. Maar hoe pak je dat aan?

  Vervanging centrale en laterale incisieven bovenkaak Tegen alle regels …

  Bij een vrouw met een gereduceerd parodontium werden vier naburige voortanden in de esthetische zone verwijderd en immediaat vervangen met behulp van vier implantaten en tijdelijke kronen. Vanwege de ongunstige kaakvorm werd simultaan een verbreding van de kaak toegepast.

  Asymmetrische extractie bij volwassenen

  Een volwassen vrouw meldt zich met een afwijkende stand van haar bovenfront. De centrale incisieven staan verticaal niet gelijk met de laterale incisieven. Tevens wijzen naar haar gevoel de laterale incisieven naar voren. Zij stoort zich aan deze ‘scheefgroei’, vreest verergering en vraagt wat de mogelijkheden tot correctie zijn.

  Behandeling van pijn van endodontische oorsprong

  Tandartsen schrijven regelmatig antibiotica voor terwijl de indicaties voor antibiotica in de tandheelkunde zeer beperkt zijn. De behandeling van pijn van endodontische oorsprong vraagt een goede diagnosestelling en aansluitend behandeling. Voor antibiotica is hier geen plaats. Hoe de pijn wel moet worden behandeld wordt systematisch behandeld.

  Implantaat met iai boven botniveau beter bij dunne mucosa

  Paul van Eekeren onderzocht aan het ACTA het verschil tussen implantaten met de microspleet op of boven het crestale botniveau door het verschil in crestaal botverlies te meten middels een gerandomiseerd, prospectief, klinisch onderzoek.

  Bridge the gap

  Al 21 jaar is de stichting Bridge the Gap actief in ontwikkelingslanden om kinderen met (veelal) schisis te opereren en kennis over te dragen aan lokale behandelaars. Maar dit laatste gaat moeizaam. Zeker niet omdat er geen talenten zijn, maar vooral omdat ze niet altijd de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

  Reacties van lezers

  Met interesse las ik de bijdrage van collega Bekkers (restauratief tandarts NVvRT en prosthodontist (EPA)) in TP nummer 8 2016, waarin hij een pleidooi houdt voor het integreren van de zogenaamde Digital Smile Design (DSD) in de workflow.

  Plan tot overbehandeling

  Heer in het verkeer. Deze ietwat archaïsche uitdrukking lijkt niet meer van toepassing. In het huidige verkeer zijn het vooral sommige scooterrijders die zich niet als een gentleman gedragen. Op smalle fietspaden scheuren zij zonder op of om te kijken aan geschrokken fietsers voorbij. Ook als de fietser hierbij ten val komt, is de veroorzaker van het ongeval snel uit het zicht verdwenen.

  De raadsels van de giftanden

  De ontwikkeling in de loop van de evolutie van tanden waarmee gif geïnjecteerd wordt, bleek grote voordelen te hebben bij sommige diersoorten, voornamelijk slangen. Maar er zijn een paar kenmerken van deze elementen die tot voor kort onverklaarbaar waren.

  Waarom een vraag over de schildklier in de emrrh?

  Ik zou kunnen volstaan met de opmerking dat juist een gestoorde schildklierfunctie vaak niet bij inspectie valt in te schatten, behalve dat je kunt vermoeden of deze hyperthyreoot of hypothyreoot is.