TandartsPraktijk nr. 7, 2017

  Gebruik van de geëxtraheerde radix voor het individuele emergence profile | De mens achter de tanden | Röntgenfoto’s bij jeugdigen | Esthetische restauratie van melktanden | Vaatontstekingen bij jong en oud | Behandeling van vier ‘lelijke’ bovenincisieven | TP Kennistoets september 2017

  Dental Fit

  Kwaliteitsstandaarden worden opgesteld om kosten beheersbaar te houden en te zorgen dat gebitten levenslang behouden en natuurlijk blijven.

  Gebruik van de geëxtraheerde radix voor het individuele emergence profile: een solitaire tandvervanging

  Vervanging van een frontelement door een implantaat is een delicate behandeling. De restauratie moet de natuurlijke tand qua kleur, vorm, structuur en grootte zo goed mogelijk nabootsen.

  Vragenlijst, mits-verkenning en risk assessment: De mens achter de tanden

  Welke vragen moeten worden gesteld om over voldoende informatie te beschikken om tot een gedegen diagnose en een adequate en duurzame behandeling te komen? Arlies Nieuwenhuijse heeft een vragenlijst ontwikkeld voor patiënten met gebitsslijtage.

  Boorsjabloon en tijdelijke kroon in één

  Een 44-jarige vrouw werd doorverwezen voor een implantaatkroon ter vervanging van de 21. De 21 is nog in situ, maar is niet meer te behouden als gevolg van interne resorptie na een trauma in het verleden.

  Wanneer is een röntgenopname bij jeugdigen noodzakelijk?: Zin en onzin van rö-foto’s bij jeugdigen

  Met de huidige apparatuur is een röntgenopname in een handomdraai gemaakt en levert een schat aan informatie. Wat rechtvaardigt röntgenonderzoek bij jeugdigen (2-13 jaar)?

  Preventie en behandeling van peri-implantaire ziektes: Zonder nazorg kans op verlies van implantaten groter

  Implantaten hebben net als natuurlijke elementen onderhoud nodig. Anna Louropoulou heeft aan het ACTA onderzoek verricht en gekeken naar de effectiviteit van verschillende instrumenten op implantaatoppervlakken.

  Esthetische restauratie van melktanden: zinnige zorg? Belang van het kind ondergeschikt aan motieven van zorgverleners en ouders? (2)

  Wanneer is restauratieve behandeling van het melkfront geïndiceerd? Er zijn immers diverse mogelijkheden om carieuze melktanden esthetisch te verfraaien. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen.

  X-puzzel #7

  Bij een 56-jarige man zijn geen bijzonderheden in de medische anamnese. De opname werd gemaakt in het kader van diagnostiek van de endodontisch behandelde 36.

  ‘Behandel kwetsbare ouderen in hun vertrouwde omgeving.’

  De beslissing van tandarts Corné de Bruijn om ‘ja’ te zeggen tegen de vraag de mondzorg voor ouderen in een verpleeghuis te verzorgen, groeide uit tot MondZorgPlus, met inmiddels 12.000 ingeschreven cliënten.

  Maskers met tanden

  Volkeren overal ter wereld dragen maskers. De gebitskenmerken daarvan zijn vaak heel opvallend – en dat is niet voor niets.

  Dit zijn gecompliceerde patiënten: Vaatontstekingen bij jong en oud

  De differentiatie van vasculitiden is in de beginfase vaak moeilijk door de start met gemeenschappelijke vage klachten, zoals moeheid, algemene malaise, verminderde eetlust, gewichtsverlies en koorts.

  X-puzzel #7 – bevindingen

  Een 56-jarige gezonde patiënt met een radio-opactiteit ter plaatse van element 34 tot 35 net onder het alveolaire botniveau.

  Behandeling van vier ‘lelijke’ bovenincisieven

  Een 60-jarige mevrouw geeft aan dat ze alleen ‘last’ heeft van de vier niet zo mooie voortanden en begrijpt het voorstel van haar tandarts niet dat er orthodontie nodig is.

  Advies gevraagd!

  Een 72-jarige dame meldt zich op verzoek van haar tandarts voor een specifiek consult. Zij heeft twee problemen in de bovenkaak.