TandartsPraktijk nr. 6, 2016

  Alles uit de kast! | Klasse II-afwijking met grote overjet | Immediaat implanteren | Autotransplantatie | Botaugmentatie: de sandwichtechniek | PEEK-PEKK en de PEAK-familie | Probleem, uitdaging of koud kunstje

  Keep dreaming

  Deze uitdrukking wordt vaak gebruikt om anderen te laten inzien dat ideeën niet realistisch zijn. Dromen zijn bedrog, maar geven vanuit het onbewuste een oplossing voor problemen die blijven hangen.

  Alles uit de kast!

  Soms blijkt een klein probleem bij nader onderzoek zo complex dat voor een goede behandelplanning de visie van collega’s met meerdere expertises belangrijk is. Dit is zo’n casus.

  De stempeltechniek

  Bij restauratieve behandeling van primaire en occlusale cariës kan in sommige gevallen snel en fraai gewerkt worden met de zogenaamde stempeltechniek. Wanneer de occlusale anatomie nog in tact is kan deze anatomie gebruikt worden om de restauratie vorm te geven. Een doeltreffende methode, want qua vormgeving zit je meteen goed.

  Klasse II-afwijking met grote overjet

  Een 9-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts. Hij heeft een overjet van 14 mm en de tandarts wil graag weten of het verstandig is om dit op deze jonge leeftijd al te behandelen.

  Immediaat implanteren (1)

  Tandvervanging in de esthetische zone is een procedure waarbij de kleinste fout in de behandeling van de harde en zachte weefsels leidt tot een onbevredigend esthetisch resultaat en een ontevreden patiënt.

  Autotransplantatie

  Tijdens het congres over autotransplantatie in Sopot, Polen (mei 2016) is opnieuw getoond dat autotransplantatie een zeer succesvolle behandeloptie is voor tandvervanging. In dit artikel enkele praktische zaken waar je als behandelaar vooraf rekening mee moet houden.

  Angst en hypnose in de stoel

  Recent moest bij mijn jongste zoon voor een tweede maal een kies getrokken worden. Ik had hem voorbereid en enige instructies gegeven om daarbij te denken aan andere zaken dan de naald van de verdovingsspuit en de tang. Helaas werd deze voorbereiding door de tandartsassistente bijna volledig tenietgedaan.

  De sandwichtechniek

  Afwezigheid van molaren en premolaren in de zijdelingse delen van de onderkaak komt regelmatig voor. Door deze afwezigheid atrofieert de processus alveolaris ter plaatse in meerdere of mindere mate. Coen Oldenburg heeft een chirurgische techniek ontwikkeld.

  PEEK-PEKK en de PEAK-familie

  Sinds 1980 wordt PEEK in de orthopedie en de traumatologie gebruikt voor onder andere kunstheupen en als transplantaat bij botdefecten. Sinds de opmars van cad/cam-toepassingen in de tandheelkunde is dit lichte maar sterke materiaal ook toepasbaar in de tandheelkunde.

  In één keer door …

  Kirsten Slagter heeft aan de RU Groningen onderzoek verricht naar het direct plaatsen van implantaten in de esthetische zone. Daarnaast onderzocht zij of er in 3D een beeld kan worden gevormd van wat er gebeurt in de extractiealveole na het direct plaatsen van een implantaat.

  Reacties van lezers

  Hierbij een reactie op het artikel ‘WIP en de legionella-tsunami’ zoals dat verscheen in TP 5/2016 van collega Wiersema.

  Probleem, uitdaging of koud kunstje

  Wanneer een kind bij de tandarts komt zijn er voor de tandarts maar een paar minuten om vertrouwen met een kind op te bouwen en jezelf aan het kind voor te stellen. De eerste indruk maak je maar één keer. Tijd is daarbij het toverwoord.

  Wie kijkt naar wat?

  Met een whiplash valt geld te verdienen. De websites van letselschadebureaus verschijnen met de mogelijkheid om snel de financiële schade na een whiplash te berekenen. Amerikaanse sites op dit terrein zijn niet terughoudend.

  De eerste radioreclame

  Hoe komt het dat in de VS de radio- en tv-omroepen nooit in de handen van de staat kwamen? Denk aan tandpasta.

  Behandeling angina pectoris leidt tot kritiek

  Een tandarts mailt mij: ‘Ik ben een oud-student van u op Acta. Vandaag valt een patiënte naast me neer, in het revalidatiecentrum waar mijn moeder tijdelijk ligt.