TandartsPraktijk nr. 3, 2019

  Duurzaam pulpamanagement | Vitale-pulpatherapie: minimaal invasief! | Cracked tooth | De apexresectie | Geen preventieve endo | De pulpotomie | TP Kennistoets 2019-3 Sinusbodemelevatie via crestale opening

  Vieze stinkboel of duurzaam pulpamanagement? | Column Marleen de Groot

  ‘Marleen, doe jij die endo’s maar hoor, ik heb geen zin in dat vieze gedoe.’ En dan zat ik weer in een of ander foetide element een lading anaëroben weg te spoelen. Wat jammer toch dat sommige collega’s endo associëren met vieze stinkboel. Terwijl deze discipline binnen ons vak zo veel schoons te bieden heeft.

  Vitale-pulpatherapie: minimaal invasief!

  Nieuwe inzichten in het regeneratie-vermogen van de pulpa en innovaties in de beschikbare biocompatibele materialen die gebruikt kunnen worden om pulpaweefsel te overkappen, hebben geleid tot nieuwe behandelingsstrategieën.

  Reacties van lezers

  Tot mijn afschuw heeft u een artikel geplaatst in TP maart 2019 waarin door mw. Oosterloo-van Ree wordt gesuggereerd dat homeopathie een serieus te nemen behandelmodaliteit is binnen de huidige tandheelkunde.

  Cracked tooth

  In een tweede molaar blijkt de pijnklacht te worden veroorzaakt door een ‘cracked tooth’ die door de tandarts wordt behandeld door een knobbeloverkappende composietrestauratie. Er blijft een zeurend gevoel. Een definitieve kroon vervaardigen durfde hij nog niet. Wat is wijsheid?

  De apexresectie + TP Kennistoets

  Geregeld worden patiënten doorgestuurd voor een apexresectie. Maar waarmee moet je rekening houden als je doorstuurt, en wat wordt er eigenlijk gedaan tijdens een apexresectie?

  Geen preventieve endo

  Voor patiënten met een permanente dentitie en diepe cariës bij wie pulpa-exponatie optreedt, wordt MTA gezien als de eerste keus als direct overkappingsmateriaal. In deze casus gaat het om een oud trauma, waardoor er formeel geen sprake is van een exponatie, maar van een expositie.

  X-puzzel #21

  Bij een 18-jarige mannelijke patiënt, zonder belastende medische anamnese, werd een endodontische behandeling bij element 27 geïndiceerd.

  De pulpotomie

  In de hele geneeskunde is het ‘mooi’ als er zo min mogelijk invasief behandeld hoeft te worden. Helaas gaat het met de kindergebitten regelmatig mis. Dán is het fijn als u alle opties in de vingers heeft om het onfortuinlijke kind optimaal te helpen.

  Avitale pulpatherapie

  Een 9-jarige jongen met twee necrotische centrale bovenincisieven met zwelling en fistelvorming na dentaal trauma, werd succesvol behandeld met een revitalisatieprocedure. Vier jaar na dato waren de tanden nog steeds symptoomvrij en röntgenologisch geen aanwijzingen voor pathologie. Wel ontbrak een sensibele reactie op de koudetest.

  Kronen kunnen wachten

  Bij een sterke wens tot behoud kan een poging tot parkeren van een element met een niet al te zonnige prognose (onvoorspelbaar) in plaats van extraheren van betreffend element (voorspelbaar), mits goed doorgesproken, een goede optie zijn.

  Zijn de kwaliteit van wortelkanaalvulling en marginaal botniveau gecorreleerd met parodontitis apicalis?

  Epidemiologisch onderzoek laat zien dat algemene gezondheid, het ontbreken van tandheelkundige zorg, cariëslaesies en een onvoldoende coronale restauratie alle een significant verband hebben met Parodontitis apicalis.

  Met Peter Keizer kun je gaan vissen

  Als tandarts voelt Peter Keizer zich ook na veertig jaar nog altijd het beste thuis in de algemene praktijk. Niet als solist maar samen met collega’s in de Tandartsengroepspraktijk Westzijde in Zaandam. De groepsdynamiek is ook van belang in de vakanties als hij stromende rivieren opzoekt om te gaan vliegvissen.

  De tandsensor van de toekomst

  Een sensor die op je tand wordt geplakt en vervolgens de hele dag gegevens over alles wat je eet en drinkt opslaat. En die tevens de al dan niet tandvriendelijke omgeving van je mond in de gaten houdt. Toekomstdroom? Of misschien toch te verwezenlijken?

  X-puzzel #21 – bevindingen

  In TP van april 2019 toonden we u een intraorale opname van een 18-jarige mannelijke patiënt bij wie een endodontische behandeling bij element 27 gestart zal worden.