TandartsPraktijk nr. 2, 2016

  Slicen van melkelementen | Toepassen van smalle implantaten | Dentaal trauma 11-21 | Postprothetische chirurgie | UItstel van implantatie | De psychologie van de slachtofferrol | Samenspel tandarts-specialist

  Knelpunt

  In het Financieele Dagblad van 15 februari 2016 stond een artikel (‘Ketens rukken op in de tandzorg’*) waarop gereageerd werd door diverse collega’s – en ook door patiënten. De vraag was of ketens wel oog hebben voor kwaliteit in de zorg of dat zij meer gedreven worden door een winstgevende praktijkvoering van de deelnemende zorgverleners.

  Slicen van melkelementen

  Uit de hevige discussie in de Volkskrant (rond de jaarwisseling 2016) blijkt dat er duidelijk zeer verschillende visies zijn op de aanpak van de cariësproblematiek bij kinderen. Moeten we nu slicen of toch de cariëslaesies restaureren? In dit artikel de indicatiestelling van het slicen.

  Toepassing van smalle implantaten

  Bij interdentale ruimtes kleiner dan 5-6 mm in het boven- en het onderfront is implanteren vaak niet mogelijk omdat door de diameter van het implantaat te weinig bot (<1 mm) rond het implantaat overblijft. Het gebruik van een implantaat met kleine diameter (diameter 2,8 mm) met een betrouwbare morse taperconnectie kan een oplossing bieden.

  Dentaal trauma 11-21

  Een 13-jarige jongen komt op verwijzing van zijn tandarts met pijnklachten aan beide centrale bovenincisieven. Uit de anamnese blijkt dat hij vijf jaar geleden een trauma heeft gehad. Is er een mogelijkheid om na vijf jaar nog tot dentale genezing te komen?

  Uitstel van implantatie

  Het plaatsen van een implantaat in de esthetische regio moet zo lang mogelijk worden uitgesteld. In deze casus wordt beschreven hoe bij gering resterend tandweefsel door middel van adhesieve technieken de plaatsing van een kroon wordt uitgevoerd.

  Postprothetische chirurgie

  In dit artikel bespreken we de behandeling van een patiënte die pijn heeft bij het reinigen van de implantaten onder een vaste suprastructuur in haar onderkaak. Ook zijn verdiepte pockets aanwezig rondom de implantaten.

  Wereldreiziger in Tuitjenhorn

  Het reizen zit Frank Groeneweg in het bloed. Inmiddels zijn de reisjes naar verre landen voor het verlenen van tandheelkundige hulp nauwelijks meer te tellen.

  Gezond gebit? Family matters!

  Het kan soms lastig zijn om ouders en kinderen te stimuleren tot betere tandheelkundige zelfzorg. Door het promotieonderzoek van Denise Duijster is er meer duidelijkheid over de onderliggende gezinsfactoren die mondgezondheidsgedrag van kinderen beïnvloeden.

  Haarkam in de onderkaak

  De haarkam, een uitvinding van de mens, heeft ‘tanden’. Maar de lemuren, merkwaardige primaten op Madagaskar, hebben in hun onderkaak kammen met echte tanden waarmee ze hun vacht verzorgen.

  Samenspel tandarts-specialist

  ‘Geachte mevrouw Abraham, hierbij vraag ik uw hulp bij de volgende casus. Een patiënt met chemokuur: is extractie een probleem?'

  De psychologie van de slachtofferrol

  Slachtoffers van verkeersongelukken en van medisch onzorgvuldig handelen hebben soms ook psychologische problemen. Een slachtoffer van een tandheelkundige fout voelt zich serieus genomen als hem of haar duidelijk wordt uitgelegd waarom dit zo is.