Home Tags Brug

brug

Autologe fetsbrug met glasvezel

Een fetsbrug (voluit facing-etsbrug) is een brug waarbij de dummy niet palatinaal aan de buurelementen wordt bevestigd, maar aan facings labiaal. In deze casus is sprake van een hele diepe beet, dus zal extra zekerheid moeten worden ingebouwd middels een glasvezelversteviging aan palatinale zijde.
Restauratieve tandheelkunde

Cantileverbrug van cad/cam-polymeer

Een 61-jarige man meldt zich met als wens een esthetische oplossing van zijn afgebroken 12. Door de diepe beet is er geen ruimte voor een nieuwe prothetische voorziening, en de radix in situ blijkt avitaal en diepcarieus. Besloten wordt tot herstel van de morfologie van de elementen en het verhogen van de beet.
Restauratieve tandheelkunde

Dubbel Dahlen met een bonus

Bij patiënten met een gummy smile is bij glimlachen excessief veel gingiva zichtbaar. Mensen ervaren dit vaak als esthetisch storend, maar verbetering hiervan via behandeling is bijna niet mogelijk. Bij een patiënt die verwezen was met een restauratie- en een slijtageprobleem, kwam na afbehandeling een gunstige bijkomstigheid naar voren: de gummy smile van de patiënt blijkt gereduceerd.

Te veel geëist | Losraken brugpijlers

Een van de meest verraderlijke complicaties - dikwijls met desastreuze gevolgen - aan een vaste brug vervaardigd op natuurlijke gebitselementen is het ongemerkt losraken van de brug van een van de brugpijlers. De patiënt heeft dat veelal niet in de gaten.
Algemene tandheelkunde

Van vast via uitneembaar naar vast + TP Kennistoets

Een 72-jarige man heeft een grote brugconstructie in de bovenkaak die het na vele jaren begeeft. Er blijken echter niet voldoende pijlerelementen beschikbaar voor het vervaardigen van een brug van 16-26. Een overkappings-prothese op 4 of 6 implantaten lijkt de enige optie.

KennisVRAAG Van vast via uitneembaar naar vast TP Kennistoets 2020-1 | Test uw kennis

In TandartsPraktijk 1-2020 heeft u het artikel Van vast via uitneembaar naar vast kunnen lezen. Test uw kennis over dit onderwerp met deze voorbeeldvraag.

Een 4-delige etsbrug | Keramiek in optima forma

De patiënt in deze casus draagt al jarenlang een partiële plaatprothese om de missende 11 en 21 te vervangen. Uiteindelijk wordt in nauwe samenwerking met het tandtechnisch laboratorium gekozen voor het maken van een etsbrug. Door de toenemende ervaring met lithiumdisilicaat durfden we een 4-delige etsbrug van dit materiaal te maken.

Duaal uithardend composiet voor tijdelijk kroon- en brugwerk

Het vervaardigen van een goed passende tijdelijke restauratie na kroon- en brugwerkpreparatie is van vitaal belang voor een goede uitkomst van de behandeling.
Orthodontie

Vele bruggen te ver

Recent meldde de vergelijkingswebsite dat een groeiend aantal tandartsen nieuwe patiënten aanneemt. Reden: daling van de tarieven, te compenseren door meer omzet te genereren.
Parodontologie

Partieel beslijpen is optimaal non-invasief

Als een of meerdere gebitselementen verloren gaan, ontstaat een diasteem. Vaak wenst de patiënt dit te sluiten. Een van de oplossingen is het vervaardigen van een brugconstructie met partieel beslepen pijlerelementen.
Nieuwsbrief