Home Out of the box

Out of the box

Restauratieve tandheelkunde

Combikronen

Het betreft een gezonde 73-jarige dame met in de bovenkaak een als gevolg van parodontitis gemutileerde dentitie, bij wie de nog aanwezige elementen mobiel zijn door overbelasting.

Dat bleek nog mooi(er) te kunnen!

Een vrouw wordt met een esthetische wens door de tandarts verwezen. De 21 is endodontisch behandeld en cervicaal flink verkleurd. De verkleuring schemert door de composietfacing heen. Gingiva kleurt rondom de 21 paars.
Restauratieve tandheelkunde

Etched retainers’ Oplossing uit de oude doos

Een partiële frameprothese is voor velen een acceptabele oplossing, mits het vast genoeg zit. In toenemende mate echter is de zichtbaarheid van deze voorziening voor met name vrouwelijke patiënten aanleiding om te vragen ‘of er echt geen andere oplossing mogelijk is’.
Implantologie

Voorspelbare prothetiek

Om de zachte weefsels rondom een implantaat zo goed als mogelijk dezelfde vorm te laten behouden als het tandvlees rond de oorspronkelijke tand, moet zowel het cervicale tandvleesprofiel als het emergence profile correct zijn. In de kritieke esthetische zone doen we dit door te werken met een tijdelijke kroon op het implantaat.
Orthodontie

Niets is mooier dan echt (2)

In deze casus (jongen, 11 jaar) zat de gebitsbeschermer te los. Ook al was de bit op maat gemaakt door een tandarts op de hockeyclub, toch was deze door intensief gebruik en de gebitsgroei langzamerhand zo los gaan zitten dat deze regelmatig het contact met de tanden verloor.

Voorspelbaar de juiste kleur maken!

Kleurbepaling is altijd al een van de lastigste onderdelen voor een kroon- en brugwerkspecialist geweest. Hoewel er verschillende apparaten zijn ontwikkeld om het kleurbepalen te vergemakkelijken, zijn deze in de praktijk moeilijk te gebruiken als het gaat om het omzetten van de digitale data naar keramiek.

Als sneeuw voor de zon

Verkleuringen op voortanden kunnen zeer ontsierend zijn. In het gave gebit is het de uitdaging deze te behandelen en daarbij zo min mogelijk gezond tandweefsel te beschadigen. In deze casus is een witte verkleuring op de 21 en een bruine verkleuring op de 11 succesvol met Icon behandeld.

Een brug te ver?

Bij een ontbrekend onderfront wordt regelmatig gevraagd om een voorziening te bedenken die niet uitneembaar is, zonder implantaten te moeten plaatsen en waarbij weinig tot geen tandvlees opgeofferd wordt.
Implantologie

Gevasculariseerd bindweefseltransplantaat

Bij forse kaakdefecten wil ik zowel de harde als de zachte weefsels reconstrueren. Bij de zachte weefsels heb ik meer succes als ik een bindweefseltransplantaat van de patiënt gebruik dan xenogene collageenmembranen. Een bindweefseltransplantaat kan echter door necrose verloren gaan.
Restauratieve tandheelkunde

Gouden tand bij telescoopframe

De wens van deze patiënt (63 jaar) is herstel van de functie en ook van de karakteristieke esthetiek van zijn gebit. Hij heeft bovendien een specifieke esthetische wens: een partiële gouden tand ter plaatse van een kleine snijtand.