TandartsPraktijk nr. 8, 2016

  Digital Smile Design | Problemen met NRC? | Sprookjes over jeugdtandverzorging | Ernst van de bijwerkingen van glucocorticosteroïden | Interceptieve behandeling van een omgekeerde overbeet | ALARA in de praktijk | Logopedie en/of orthodontie?

  De overheid bepaalt de regels

  Onlangs zijn de VVAA en de Consumentenbond eendrachtig een grootschalig onderzoek gestart naar de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in zorgcontracten.

  Optimaal interdisciplinair

  In dit artikel zal aan de hand van een casus worden ingegaan op de wijze waarop Digital Smile Design zo ideaal mogelijk kan worden benut om naar een voorspelbaar, minimaal invasief en duurzaam resultaat toe te werken.

  Problemen met NRC?

  Als een behandelaar problemen ondervindt met het toepassen van NRC wordt het te behandelen kind de mogelijkheid van een oorzakelijke benadering van de aangetroffen cariës onthouden.

  Logopedie en/of orthodontie?

  Een malocclusie, zoals een kruisbeet of een open beet, is meestal niet een op zichzelf staande mondafwijking. In hoeverre kan de combinatie van een orthodontische en een logopedische behandeling zorgen voor een beter en stabieler eindresultaat?

  Interceptieve behandeling van een omgekeerde overbeet

  Iris, een 10-jarig meisje, komt op verwijzing van haar tandarts met een omgekeerde overbeet van de centrale incisieven. Moeder vertelt dat in het verleden al eens geprobeerd is om de omgekeerde overbeet te corrigeren met spatelbijten.

  Het gebitsslijtage beoordelingssysteem

  Gebitsslijtage is een multifactorieel proces dat leidt tot het verlies van de harde tandweefsels: het glazuur en het dentine. Peter Wetselaar ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek een veelomvattend modulair systeem: het Gebitsslijtage Beoordelingssysteem (GBS).

  ALARA in de praktijk

  Omdat röntgenstraling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, moet de clinicus zich inspannen voor een zo laag als redelijkerwijs mogelijke stralingsdosis voor de patiënt (ALARA). In dit artikel leest u welke maatregelen zinnig en welke onzinnig zijn volgens de meest recente inzichten.

  Lÿdt en mÿdt

  De 17e-eeuwse kunstenaar Adriaen van de Venne combineerde in zijn schilderijen beeld met tekst. De volksmond belooft dat na lijden verblijden komt. Maar kennelijk niet als je bij de tandarts bent geweest.

  De geschiedenis van mijn (franks) tanden

  Deze maand bestaat deze rubriek, Heynicks Hoek, precies twintig jaar. Toevallig heb ik nu twintig hele elementen – minder dan in oktober 1996 en nog veel minder dan in de decennia daarvoor.

  Ernst van de bijwerkingen van glucocorticosteroïden

  Uw vraag is drieledig. Om welke ziektebeelden draait het en wat doet een hoge prednisolon dosering die enkele jaren in een hoge dosis zal worden geslikt en waar u op moet letten.

  Sprookjes over jeugdtandverzorging

  De mondgezondheid van kinderen laat te wensen over, stelt Raoul Trentelman, algemeen directeur van JTV Mondzorg voor kids. Het is dus zaak om die kinderen te boeien voor dit onderwerp en het ook bij hun ouders onder de aandacht te brengen.

  Knobbelfractuur | One Visit Crown

  Mijn patiënte (55) meldde zich met klachten aan de 36 die duidden op een knobbelfractuur. Het element was voorzien van een uitgebreide amalgaamrestauratie, doorgaans goed te vervangen door een directe composiet.