TandartsPraktijk nr. 5, 2016

  Gedragsbeïnvloeding bij kinderen | Pijnstilling in de mondzorg | Dosisverlaging bij orthodontische röntgenfoto’s | Aan stoppen denk ik nog niet | Vele bruggen te ver | Nieuwe richtlijn kunstgewrichten | De man die niets kon doorslikken

  Reacties van lezers

  Ingezonden reacties van TP-lezers.

  Uitgebreide rehabilitatie

  De Nederlandse horrortandarts Mark van N. heeft in Frankrijk een gevangenisstraf gekregen van 8 jaar en hij mag nooit meer zijn beroep uitoefenen. Meerdere patiënten heeft hij in Nederland en Frankrijk opgelicht, beschadigd of zelfs verminkt.

  Dahlen in het kwadraat

  Door orthodontie te combineren met een Dahl-frame bleek het Dahl-effect versneld te kunnen worden. Binnen afzienbare tijd werd de verdiepte beet gecorrigeerd. ‘Dahlen in het kwadraat’ in de praktijk gebracht.

  Witte vlekken in het front

  Karin (32) ergert zich al talloze jaren aan de witte vlekken op haar voortanden en vraagt zich af of daaraan iets gedaan kan worden. De witte vlekken zijn waarschijnlijk ontstaan door een trauma op jonge leeftijd, dat gezorgd heeft voor onvolledige glazuurvorming met interne porositeit.

  Bleken van tetracyclineverkleuringen

  Tetracyclinegebruik tijdens de zwangerschap of inname hiervan door de pasgeborene zelf zorgt voor intrinsieke verkleuringen van tanden en kiezen. Een update van de effectiviteit van ‘nightguard vital bleaching’ als behandeling van door tetracycline verkleurde elementen.

  Help! Mijn kind wil niet poetsen

  In de praktijk komt het regelmatig voor dat ouders met 2-3 jarige onwillige peuters komen die het poetsen al hebben opgegeven met soms al een carieuze dentitie als gevolg. Wat valt er dan nog te redden?

  Pijnstilling in de mondzorg

  Pijnklachten in en rond de mond komen veelvuldig voor. Mondzorgverleners zullen dan ook regelmatig pijn medicamenteus behandelen. Het voorschrijven van pijnstillers of het adviseren over het gebruik van pijnmedicatie moet derhalve goed en verantwoord gebeuren.

  Dosisverlaging bij orthodontische röntgenfoto’s

  De gemiddeld jonge orthodontiepatiënten zijn gevoeliger voor de negatieve effecten van straling. Omdat een hoog percentage van de kinderen een beugel krijgt, worden er in totaal veel opnamen gemaakt. Samen vormen deze een aanzienlijke dosis.

  WIP en de legionella-tsunami

  De redactie van TP heeft mij (als lid van de vorige WIP-adviescommissie) gevraagd naar mijn mening over de legionellapreventieve maatregelen zoals voorgeschreven in de onlangs gepubliceerde herziene ‘WIP-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’. Ik zal mijn visie op deze kolderblindheid toelichten.

  Aan stoppen denk ik nog niet

  Werken als KLM-piloot heeft Jan Barkhof de ruimte gegeven om zijn tandartspraktijk precies zo te organiseren als hij wilde. Na zijn pensionering in de luchtvaart kon hij zich verder specialiseren in de gnathologie, in combinatie met restauratieve tandheelkunde en myofunctie.

  Vele bruggen te ver

  Recent meldde de vergelijkingswebsite www.tandarts.nl dat een groeiend aantal tandartsen nieuwe patiënten aanneemt. Reden: daling van de tarieven, te compenseren door meer omzet te genereren.

  Nieuwe richtlijn kunstgewrichten

  De afgelopen jaren zijn mij bij herhaling vragen gesteld over de behandeling van patiënten met kunstgewrichten. Een enkele wil ik memoreren omdat de vragen een probleem aan de orde stellen dat zal blijven terugkeren, ondanks de nieuwe Richtlijn.

  De man die niets kon doorslikken

  Wat doe je als je wel goed kan kauwen maar je slokdarm voor altijd geblokkeerd is? De oplossing was niet bepaald smakelijk, maar kwam mooi ten goede van de medische wetenschap.